Hramadstva1111

Novaje rasśledavańnie «Biełpoła» raskryvaje tajamnicy «HardServisa», zarobki jaho rabotnikaŭ i atrymańnie 5,5 miljona dalaraŭ z pavietra minskaj Ściapianki 

Abjadnańnie byłych siłavikoŭ śćviardžaje, što kampanija «HardServis» maje ceły arsienał zbroi i pry hetym achoŭvaje tolki dvuch čałaviek — Viktara Šejmana i Alaksieja Aleksina. A dla svajho finansavańnia jana raspracavała chitruju schiemu.

Viktar Šejman Viktor Šieman Victor Sheman
Viktar Šejman. Skryn videa ont_by / YouTube

Da studzienia 2020 hoda kampanija «HardServis» mieła nazvu «BiełSiekjuryciHrup» i jaje adzinym ułaśnikam była kampanija «Hłobałkastam-mieniedžmient», jakoj vałodali dźvie hramadzianki Ukrainy — Hanna Puškarova i Hanna Chmialeŭskaja. Jak raniej vyśvietlili žurnalisty Biełaruskaha rasśledavalnickaha centra, Puškarovu ź Viktaram Šejmanam źviazvajuć daŭnija adnosiny. A voś Hanna Chmialeŭskaja zjaŭlajecca žonkaj plamieńnika byłoj žonki Šejmana.

U červieni 2020 hoda Łukašenka zrabiŭ «HardServis» pieršaj u historyi Biełarusi pryvatnaj achoŭnaj arhanizacyjaj z pravam nabyćcia, zachoŭvańnia i vykarystańnia słužbovaj i hramadzianskaj zbroi.

Sam Šejman prajšoŭ vajnu ŭ Afhanistanie. U palityku jon pryjšoŭ u 1990 hodzie, kali staŭ deputatam Viarchoŭnaha Savieta BSSR, byŭ siarod lidaraŭ Biełaruskaha zhurtavańnia vajskoŭcaŭ i navat pracavaŭ tam namieśnikam Mikałaja Statkieviča. Paźniejšaje zbližeńnie z Łukašenkam vyznačyła jaho dalejšuju karjeru.

U chodzie pieršych prezidenckich vybaraŭ u 1994 hodzie Šejman adkazvaŭ za asabistuju biaśpieku Łukašenki.

Paśla vybaraŭ jon staŭ dziaržaŭnym sakratarom Rady biaśpieki. U 2000 hodzie Šejman, čałaviek bieź jurydyčnaj adukacyi, staŭ hienieralnym prakuroram. Paźniej jon uznačalvaŭ Administracyju prezidenta, znoŭ zajmaŭ pasadu dziaržsakratara Rady biaśpieki, byŭ pamočnikam Łukašenki pa asabistych daručeńniach, kiraŭnikom spraŭ. Ciapier jon zajmaje pasadu śpiecpasłańnika Łukašenki pa pytańniach supracoŭnictva z krainami Afryki.

Aleksandr Łukašienko s hranatomietom Alaksandr Łukašenka z hranatamiotam Alexander Lukashenko with a grenade launcher
Alaksandr Łukašenka z padoranym hranatamiotam. Fota th-kanała Puł piervoho

Suviaź «HardServisa» z Kiraŭnictvam spraŭ prezidenta

Sa žniŭnia 2020 hoda adzinym zasnavalnikam «HardServisa» staŭ Alaksandr Miatła — kiraŭnik fondu «Pamiać Afhana» i dyrektar «Linii Stalina». Ale Miatła tolki jurydyčna ŭznačalvaje kampaniju. De-fakta, jak śćviardžajecca ŭ materyjale, hetaja firma afilavanaja z Kiraŭnictvam spraŭ Łukašenki i naŭprost padparadkavanaja Viktaru Šejmanu.

8 žniŭnia 2020 hoda Łukašenka padpisaŭ rasparadžeńnie, pavodle jakoha biełaruskaje fizkulturna-spartyŭnaje tavarystva «Dynama» (BFST «Dynama») pavinna było pieradać «HardServisu» čatyry budynki pa vulicy Karvata ŭ minskaj Ściapiancy, dzie raźmiaščalisia centry navučańnia śpiecyjalistaŭ u śfiery biaśpieki, u tym liku i zamiežnych. Rynkavy košt budynkaŭ, pieradadzienych ź dziaržaŭnaj u pryvatnuju ŭłasnaść, składaje 1,3 miljona dołaraŭ, śćviardžajuć rasśledavalniki.

U materyjale rasśledavańnia źviartajecca ŭvaha na dakumienty, jakija paćviardžajuć suviaź Viktara Šejmana i «HardServisa». Tak, u červieni 2021 hoda, kali Šejman byŭ kiraŭnikom Kiraŭnictva spraŭ Łukašenki, namieśnik dyrektara kampanii Uładzimir Arech piša jamu dakładnuju zapisku ź pieralikam vykananych rabot pa ramoncie budynkaŭ «HardServisa» na vulicy Karvata ŭ Minsku i prosić apłacić pasłuhi padradčykaŭ.

HrandSiervis HrandSiervis GrandService
Skryn videa osbbelpol / YouTube

Jak vynikaje z tekstu zapiski, formu dla svaich supracoŭnikaŭ «HardServis» zamoviŭ u RUP №4 horada Homiela, što ŭvachodzić u sistemu Departamienta vykanańnia pakarańniaŭ. Heta taksama dakazvaje suviaź firmy z režymam, kažuć žurnalisty.

Jak śćviardžajecca ŭ materyjale, takimi dakładnymi zapiskami «HardServis» pastajanna davaŭ spravazdaču Kiraŭnictvu spraŭ Łukašenki. Hetkaja praktyka nie spyniłasia i paśla adstaŭki Šejmana z pasady kiraŭnika.

U rasśledavańni adznačajecca, što, adpaviedna dakumientam, usie raboty pa raspracoŭcy prajektnaj dakumientacyi, ramoncie i rekanstrukcyi budynkaŭ pravodzilisia arhanizacyjami, jakija ŭvachodzili ŭ strukturu Kiraŭnictva spraŭ Łukašenki. A mebla «HardServisu» dastałasia biaspłatna ad Hałoŭnaha haspadarčaha ŭpraŭleńnia Kiraŭnictva spraŭ.

Chod budaŭniča-mantažnych i inšych rabot, napaŭnieńnie materyjalnaj bazy pryvatnaj firmy «HardServis» rehularna vynosiłasia na abmierkavańnie ŭ pieršaha namieśnika kiraŭnika spraŭ Mikałaja Sielivanava, jaki zajmaŭ hetuju pasadu da 19 vieraśnia 2022 hoda.

Što ŭjaŭlaje saboj «HardServis»

Na momant padrychtoŭki materyjału «Biełpoła» ŭ «HardServisie» štatny raskład naličvaŭ 64 adzinki, ź ich administracyja składała 9 čałaviek. Na ŭzbrajeńni znachodziłasia 34 pistalety MR 71 «Bajkał», 2 pistalety Glock 17, 3 pistalety Makarava, 3 aŭtamaty AKS-74U, 4 hładkastvolnyja karabiny i adzin karabin z naraznym stvałom.

U struktury «HardServisa» jość filija — Centr pavyšeńnia kvalifikacyi kiraŭničych rabotnikaŭ i śpiecyjalistaŭ. U im pracujuć piać štatnych supracoŭnikaŭ i niekalki čałaviek pa damovach padradu. Ale z času atrymańnia licenzii na adukacyjnuju dziejnaść u krasaviku 2021 hodzie byli arhanizavanyja tolki adzinkavyja kursy dla dvuch pradpryjemstvaŭ Biełarusi. A ŭ mai 2023 hoda na bazie «HardServisa» byli praviedzienyja adukacyjnyja kursy dla 21 hościa ź Zimbabve.

Jak śćviardžajecca ŭ materyjale, «HardServis» ad svajho zasnavańnia nie maje dyrektara. Na hety momant jaho abaviazki vykonvaje namieśnik dyrektara Alaksandr Kułakievič. Jon kuryruje achoŭnuju dziejnaść firmy i maje akład 4150 rubli 39 kapiejek. Taki ž akład maje i inšy namieśnik, pra jakoha ŭžo zhadvałasia, Uładzimir Arech.

U firmie na pasadzie načalnika kantrolna-revizijnaha adździeła (u jakim adsutničajuć padnačalenyja), z tym ža niakiepskim akładam pracuje syn naminalnaha zasnavalnika «HardServisa» Michaił Miatła.

Zvyčajnyja strałki, jakich u firmie 11 čałaviek, majuć akład u 1162 rubli, staršyja strałki (ich usiaho 16) — 1395 rubloŭ. Čatyry inśpiektary adździeła achovy pryvatnych asobaŭ majuć akład 2325 rubloŭ i adzin staršy inśpiektar — 2558 rubloŭ.

Klijenty «HardServisa»

Rasśledavalniki «Biełpoła» śćviardžajuć, što pasłuhami achovy, jakija nadaje «HardServis» fizičnym asobam, karystaŭsia jak minimum adzin čałaviek. Heta Viktar Šejman. Ad jaho imia ŭ listapadzie 2021 hoda byli zaklučanyja dźvie damovy. Adna na asabistuju achovu, druhaja — na achovu majomaści. Ź listapada 2021 had pa vierasień 2022 hoda pa damovach było zapłačana 1 033 000 rubloŭ, ci pa 45 tysiač rubloŭ štomiesiačna. Hrošy ŭnosilisia najaŭnymi.

Druhim klijentam zjaŭlaŭsia adzin z nabližanych da Łukašenki biznesoŭcaŭ Alaksiej Aleksin. Jon zaklučyŭ damovu na achovu siadziby «Radavoje hniazdo» płoščaj 3,7 ha. Štomiesiac biznesmien pieraličvaje za pasłuhi «HardServisu» 9016 dołaraŭ najaŭnymi praz davieranuju asobu.

Pavodle damovy, pa 100 bazavych vieličyń štrafu pavinna zapłacić firma «HardServis» u vypadku, kali stanie publična viadomy jaki-niebudź fakt pra siadzibu Aleksina, aŭtamabili, rodzičaŭ i asobaŭ, jakija majuć dostup na terytoryju. U achovie zadziejničanyja 8 strałkoŭ. Asobna z kožnym Aleksin zaklučyŭ damovy ab vykošvańni i kompleksnaj pryborcy terytoryi. Za heta jany štomiesiac dadatkova atrymlivajuć 854 rubli.

Novy biznes «HardSiervisa»

Jak śćviardžajecca ŭ materyjale, usiaho ŭ «HardServisa» nie bolš za 10 klijentaŭ i płaciažy nie pakryvajuć vydatkaŭ. Dla taho, kab vyrašyć prablemu, śćviardžajuć rasśledavalniki, była prydumanaja chitraja schiema.

2 červienia 2021 hoda ad BFST «Dynama» «HardServisu» pieradali jašče dva budynki, jakija znachodziacca pobač z tymi, dzie raźmiaščajecca firma na vulicy Karvata. Adzin z budynkaŭ doŭhi čas znachodziŭsia ŭ arendzie ŭ inšaj pryvatnaj firmy. Arendnaja płata składała dziasiatki tysiač rubloŭ. Ciapier jany stali prychodzić na rachunak «HardServisu».

Ale ŭ dalejšym, jak śviedčać dakumienty, što trapili ŭ ruki «Biełpoła», na terytoryi, na jakoj raźmiaščajucca hetyja dva budynki, było vyrašana pabudavać žyły dom. Dla hetaha była znojdziena kampanija, jakaja ŭziała na siabie vykup budynkaŭ i budaŭnictva doma. Joj stała adna ź firmaŭ hrupy kampanij «Tapas». Adnak zatrymańnie ŭładalnika kampanii Paŭła Biełaha, chakieista kamandy Alaksandra Łukašenki, moža źmianić płany.

HrandSiervis HrandSiervis GrandService
Skryn videa osbbelpol / YouTube

Jak śćviardžajecca ŭ materyjale, navat kali zabudoŭnik źmienicca, pamier vypłaty dla «HardServisa» zastaniecca tym ža. Jak vynikaje z dakumienta, jaki majecca ŭ rasparadžeńni «Biełpoła», zabudoŭnik pavinien padzialicca z «HardServisam» pałovaj čystaha prybytku pa kamiercyjnaj zabudovie žylla (kala 4,4 miljona dołaraŭ) i zapłacić kampanii kampiensacyju za znos starych budynkaŭ (zvyš 1,1 miljona dołaraŭ). 5,5 miljona dalara — fantastyčny dachod na roŭnym miescy. Jaho mahła b atrymać dziaržava, a atrymaje pryvatnaja struktura — «svaje ludzi».

Čytajcie jašče:

«Maje dastatkova šyroki funkcyjanał». Belpol zapuściŭ ułasny sajt

«Biełpoł»: U Viktara Babaryki — zboi ŭ sercy

Byli milicyjanierami, a stali dalnabojščykami ŭ ES

U centry Minska pabudavanaja rezidencyja staršyni Usiebiełaruskaha narodnaha schodu? Tam jon zmoža nie tolki pracavać i žyć, ale i lačycca

Kamientary11

 • Vystrieł v hołovu
  20.11.2023
  Tie, kto budiet strielať v narod. No znajem vsiech poimienno. Tak čto nie śpiešitie.
 • Niejki siur
  20.11.2023
  Hetych hrošaj nie škada! A voś tyja piatnaccać tysiač, jakija Cichanoŭskaja źviezła z krainy, nie zabudziem i nie darujem! Budzie sud nad joj i nad inšymi źbiehłymi! Łukašenku - u sudździ, Paźniaka - u prakurory, Usava - u sakratary, Aksionava - načalnikam achovy!
 • Pp
  21.11.2023
  Vyhladaje bolš na tradycyjnuju pasłuhu Š i jaho ludziam, čym na biźnies pryvatnaj achoŭnaj struktury.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT30

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

Vatykan pryznačyŭ lidskaha ksiandza Andreja Znoska biskupam. Roŭna hod tamu jaho zatrymlivali siłaviki

Stała viadoma, u čym padazrajuć Ramašeŭskuju, Dzikavickaha i inšych top-mieniedžaraŭ «Biełsata»19

U Italii žurnalistku aštrafavali za žarty pra rost premjer-ministra Miełoni — heta paličyli bodyšejminham1

Jak biełarusam jeździć praź miažu na aŭto, zarehistravanych u ES, kali biełaruskija numary akažucca pad poŭnaj zabaronaj4

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury25

Cichanoŭskaja sustrełasia z prezidentam Sierbii Vučyčam3

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →