Zdymak ilustracyjny. Fota: traveltimes.ru

Zdymak ilustracyjny. Fota: traveltimes.ru

Płanavańnie pajezdki: na što varta źviarnuć uvahu

Pieršy i samy važny etap luboha avijapadarožža — vybar maršrutu. Pry najaŭnaści šenhienskaj vizy možna dazvolić sabie adpačynak u Ispanii abo na Maldyvach. Ale treba ŭličvać, što ŭ hetym vypadku častku šlachu da aeraporta ŭ Polščy albo Litvie pryjdziecca prajechać na aŭtobusie ci aŭtamabili.

Biez «šenhiena» vybar miescaŭ dla adpačynku za miažoj nie nadta vialiki, ale zatoje jość mahčymaść palacieć u tuju ž Turcyju, Hruziju ci Armieniju naŭprost ź Minska.

«Ja aprabavała abodva varyjanty, i jany pa canie vychodziać praktyčna adnolkavymi, — kaža Maryna, u jakoj za plačyma bolš čym 10-hadovy vopyt indyvidualnych padarožžaŭ. — Kali skončyŭsia «šenhien» i ja vyśvietliła, što na pasłuhi pasiarednikaŭ pa jaho afarmleńni pryjdziecca addać nie mienš za 500-600 rubloŭ, vyrašyła adpačyć u biaźvizavaj Hruzii zamiest ulubionaj Italii.

Potym supastaviła transpartnyja vydatki i zrazumieła: toje na toje i vyjšła. Kali paličyć vydatki na vizu, tranśfier u Litvu ci Polšču, tannyja avijabilety na łaŭkostar, to niepasredny pieralot u Hruziju ź Minska akazaŭsia pa canie prykładna takim ža.

Viadoma, Hruzija — heta nie Italija. Ale zatoje mnie nie pryjšłosia z čamadanam jechać u inšuju krainu na aŭtobusie, a sama daroha zaniała ŭsiaho 4 hadziny zamiest sutak».

Nastupny važny momant — maksimalna dakładna praličyć vydatki, jakija majuć być. Jašče da braniravańnia avijabiletaŭ i numara ŭ hateli varta vyznačyć pamier abaviazkovych vydatkaŭ, uklučajučy charčavańnie i zabavy. Daśviedčanyja turysty zakładajuć u biudžet prykładna 15-20% zvyš hetaj sumy na niepradbačanyja vydatki nakštałt apłaty taksi i spantannych pakupak.

«Ja ŭžo niekalki hadoŭ dla płanavańnia biudžetu pajezdak vykarystoŭvaju mabilnuju prahramu Award Wallet, — raskazaŭ turyst sa stažam Uładzimir. — Abraŭ jaje, tamu što možna pastavić ruskamoŭnuju viersiju i raźbivać svaje vydatki pa katehoryjach. Nu i kantralavać vydatki vielmi zručna. A jašče ź jaje dapamohaj možna paraŭnoŭvać ceny na kvitki, vybirać aptymalny varyjant pražyvańnia, charčavańnia. Nie treba trymać usie ličby ŭ hałavie, bajučysia niešta prapuścić i pieravysić svaje vydatki».

Płanavalnik padarožžaŭ Award Wallet. Skrynšot pradastaŭleny hierojem materyjału

Płanavalnik padarožžaŭ Award Wallet. Skrynšot pradastaŭleny hierojem materyjału

Pierad pajezdkaj u novuju krainu šmatlikija padarožniki imknucca daviedacca pra jaje jak maha bolš — prahladajuć forumy, majuć znosiny z tymi, chto ŭžo raniej tut byvaŭ. Pošuk biudžetnych hatelaŭ, kaviarniaŭ i restaranaŭ, infarmacyja pra źnižki i akcyi pry naviedvańni teatraŭ, muziejaŭ, plažaŭ, viedańnie miascovych tradycyj značna palahčajuć znachodžańnie ŭ čužoj krainie i dazvalajuć aščadzić hrošy.

Jak vyhadna zabraniravać avijabilety

Nabyć tannyja avijabilety možna niekalkimi sposabami. Pieršy varyjant — braniravać ich prykładna za 5-6 miesiacaŭ da pajezdki. Čym bližejšaja data zapłanavanaha padarožža, tym vyšejšy košt pieralotu. Adnosna niedarahija avijabilety taksama možna zamović za niekalki dzion da vyletu.

«Ja zvyčajna braniruju kvitki ŭ apošni momant, tamu što zahadzia z ulikam pracy składana niešta prahnazavać, — kaža 32-hadovaja padarožnica Alena. — Pajezdki časta byvajuć spantannymi, kali źjaŭlajecca mahčymaść uziać niekalki adhułaŭ i pryplusavać da ich vychadnyja.

Dla pošuku avijabiletaŭ karystajusia ahrehataram. Jany dobryja tym, što tam adrazu vidać, na jakija daty kvitki samyja darahija, a na jakija — tannyja».

Hrafik cen na pieralot ź Minska ŭ Stambuł. Skrynšot z sajta-ahrehatara

Hrafik cen na pieralot ź Minska ŭ Stambuł. Skrynšot z sajta-ahrehatara

Taksama vopytnyja padarožniki rajać sačyć za akcyjnymi prapanovami avijakampanij, dziakujučy čamu možna nabyć kvitki sa źnižkaj. Vydatnaj padmohaj mohuć stać bonusnyja i nazapašvalnyja prahramy, jakija jość u mnohich avijapieravozčykaŭ.

A što z bahažom?

U kožnaj avijakampanii jość svaje patrabavańni da pieravozki asabistych rečaŭ. Łaŭkostary zvyčajna pradajuć kvitki, u košt jakich uklučanaja tolki ručnaja pakłaža, a za bahaž nieabchodna dapłočvać. U zvyčajnych avijapieravozčykaŭ kvitki ekanomkłasa praduhledžvajuć biaspłatny pravoz ručnoj pakłažy i adnoj adzinki bahažu. Čym vyšejšy kłas bileta, tym bolš limit dla pravozu asabistych rečaŭ.

Fota: stylishbag.ru

Fota: stylishbag.ru

Kab nie patrapić u niepryjemnuju situacyju, kali za bahaž pa vazie albo pa habarytach pryjdziecca dapłačvać u aeraporcie, varta zahadzia aznajomicca z umovami pravozu asabistych rečaŭ. Taksama varta daviedacca, što možna ŭvozić u krainu prylotu abo vyvozić ź jaje, — abmiežavańni zvyčajna tyčacca ałkaholu, tytuniu, lekavych preparataŭ, praduktaŭ charčavańnia, juvielirnych upryhožvańniaŭ.

Isnujuć peŭnyja patrabavańni i da pradmietaŭ ručnoj pakłažy. Kali vy bieracie z saboj u darohu koluča-režučyja pradmiety, šampuń, dezadarant abo hiel dla duša, to nieabchodna spakavać ich u bahaž. Pry rehistracyi na rejs taksama pryjdziecca vykinuć reštki ježy i napoi, bo ŭ ručnoj pakłažy im nie miesca.

«U mianie byŭ vypadak, kali viartałasia dadomu z Rymini i pa duraści pakłała ŭ ručnuju pakłažu kaśmietyčku, a ŭ joj — manikiurnyja nažnicy, — dzielicca ŭspaminami Maryna. — Kali sumku pry pasadcy praskanavali ŭ aeraporcie, žančyna-aficer paprasiła jaje adkryć, kanfiskavała nažnicy i prosta vykinuła ich u kantejnier, jaki stajaŭ pobač. Abyšłosia biez sankcyj, ale niepryjemny asadak usio roŭna zastaŭsia».

U ručnuju pakłažu padarožniki sa stažam rajać brać tolki samyja nieabchodnyja abo dalikatnyja pradmiety — hrošy i dakumienty, smartfon, noŭtbuk, elektronnuju knihu, navušniki, miedykamienty i srodki asabistaj hihijeny.

Kali vy lacicie ŭ krainu, dzie tempieratura značna vyšejšaja abo nižejšaja, čym u Biełarusi, varta dadać u ručnuju pakłažu źmiennuju vopratku i abutak. Niekatoryja avijakampanii dazvalajuć raźmiaščać u sałonie firmovyja pakiety z pakupkami z kramaŭ duty free, što moža spatrebicca na zvarotnym šlachu. Ale treba ŭličvać, što sumarnaja vaha ručnoj pakłažy ŭ zaležnaści ad pravił avijapieravozčyka nie pavinna pieravyšać 5-12 kh.

Šukajem biudžetnyja varyjanty žylla

Tym ščaśliŭcam, u jakich za miažoj jość svajaki abo siabry, hatovyja dać prytułak na čas adpačynku, prosta pašancavała. Bo pošuki prydatnaha hatela ci apartamientaŭ, asabliva ŭ vysoki siezon, mohuć pieratvarycca ŭ sapraŭdny kvest.

Isnuje mnostva anłajn-placovak, dzie pad kankretnyja daty možna zabraniravać roznyja varyjanty žylla. Ale ŭ bolšaści vypadkaŭ ceny na hateli, chosteły i kvatery «kusajucca» z-za taho, što prykładna 20-30% nadbaŭki składaje košt pasłuh virtualnych pasiarednikaŭ.

Što rabić u takoj situacyi? Sačyć za akcyjnymi prapanovami ci sprabavać braniravać žyllo napramuju.

«Ja zvyčajna vybiraju prydatny hatel praz Booking, potym šukaju jaho sajt u internecie i braniruju numar biez pasiarednikaŭ, — dzielicca łajfchakam Uładzimir. — Vychodzić značna tańniej, ale časta treba ŭnosić pieradapłatu abo adrazu ž apłačvać uvieś košt pražyvańnia. Heta nie vielmi zručna: kali pajezdka admianiajecca, to, jak praviła, hrošy nie viartajucca. Na Booking u hetych adnosinach praściej, tamu što možna znajści varyjant bieź pieradapłaty i z mahčymaściu biez usialakich štrafaŭ admianić broń za niekalki sutak da zasialeńnia».

Fota: turvopros.com

Fota: turvopros.com

Hrošy, karty i tranśfier

Vydatna, kali zabraniravany hatel akazvaje pasłuhi pa dastaŭcy klijentaŭ z aeraporta da miesca pražyvańnia. Časam za heta davodzicca dapłočvać, ale zatoje aŭtamatyčna vyrašajecca transpartnaje pytańnie. U advarotnym vypadku pryjdziecca šukać taksi (što ŭ bolšaści vypadkaŭ vielmi nakładna) abo vykarystoŭvać hramadski transpart.

«Z taksistami za miažoj starajusia nie źviazvacca: byŭ dośvied u Polščy, kali za pajezdku ad aeraporta da aŭtavakzała addała amal 50 dalaraŭ, — kaža Alena. — Tak što, kali z tranśfieram nie pašancavała, ja zahadzia vyvučaju, čym i jak možna dabracca da patrebnaha miesca. Časta prosta sadžusia ŭ aŭtobus, jaki kursiruje pamiž aeraportam i horadam, i heta vychodzić na paradak tańniej».

Kab biez pryhod samastojna dabracca ad aeraporta da hatela, varta nie tolki daviedacca raskład hramadskaha transpartu, ale i vyvučyć maršrut. Aptymalny varyjant — zahadzia spampavać na smartfon kartu horada z mahčymaściu vykarystoŭvać jaje afłajn i adsočvać šlach da hatela. Padklučać dla dostupu ŭ Internet roŭminh ci nie — vyrašać vam. Ale tańniej nabyć sim-kartu miascovaha mabilnaha apieratara, što zvyčajna možna zrabić prosta ŭ aeraporcie.

A voś hrošy mianiać adrazu pa prylocie nie varta, bo kurs na terytoryi aeravakzałaŭ zvyčajna nie samy vyhadny. Lepš za ŭsio mieć na rukach nievialikuju kolkaść valuty toj krainy, u jakuju vy adpraŭlajeciesia, kab apłacić darohu da hatela.

«Padčas apošniaj pajezdki ŭ Hruziju ŭ mianie było z saboj 50 łary, i hetaha chapiła, kab dabracca da hatela, — kaža Maryna. —Asnoŭnuju sumu viezła ŭ dalarach, najaŭnymi. Ale ŭ kašalku byŭ minimum, astatniaje schavała ŭ rečach. Potym akazałasia, što ŭ kramach svabodna možna raźličvacca dalaravaj kartaj Alfa-Banka. A voś papoŭnić jaje najaŭnymi ŭ Hruzii nie ŭdałosia».

Bonus-parady dla tych, chto adpraŭlajecca ŭ avijapadarožža

  • Avijabilety varta adrazu braniravać u abodva kancy. Ale pry hetym lepš zahadzia pacikavicca, ci jość mahčymaść ich viarnuć, kali ŭźniknuć niepradbačanyja abstaviny.

  • Pierad pačatkam padarožža varta aformić turystyčnuju strachoŭku. U bolšaści vypadkaŭ jana nie spatrebicca, ale pry nieabchodnaści vy možacie raźličvać na miedycynskuju dapamohu ŭ čužoj krainie biez dadatkovych vydatkaŭ.

  • Nie varta brać u darohu vialikuju kolkaść rečaŭ — niekatoryja pradmiety harderoba i srodki asabistaj hihijeny možna nabyć na miescy.

  • Bahaž i ručnuju pakłažu lepš zahadzia ŭzvažyć i pravieryć, ci adpaviadajuć torby z čamadanami patrabavanym habarytam.

  • Da vybaru čamadana varta pastavicca z usioj adkaznaściu. Aptymalny varyjant — lohki i tryvały kiejs z polikarbanata, jaki zmoža vytrymać nie vielmi kłapatlivaje abychodžańnie pry pahruzcy ŭ samalot.

  • Pierad vyletam varta jašče raz pravieryć najaŭnaść usich dakumientaŭ, a taksama pierakanacca ŭ sapraŭdnaści broni na pražyvańnie. Važna taksama ŭdakładnić, ź jakoha času možna zasialicca ŭ numar. Kali samalot prylataje nočču, varta paviedamić pra heta administracyi hatela. Mahčyma, za niapoŭnyja sutki pryjdziecca dapłacić.

  • U naładach smartfona nieabchodna pravieryć, ci aktyŭnaja funkcyja aŭtamatyčnaha vyznačeńnia hadzinnaha pojasa, abo «pieravieści hadzińniki» ŭručnuju paśla prylotu. Heta dazvolić paźbiehnuć błytaniny ŭ časie.

Čytajcie taksama:

«Zamiest 11 dzion adpačynku atrymałasia siem». Turystka raskazała pra padvodnyja kamiani raschvalenaha adpačynku ŭ Kitai

Čamu biełaruski jeduć naradžać u Arhiencinu i kolki heta kaštuje

«Drevy akazalisia bolš tryvałymi za damy». Biełaruskaja pierakładčyca prajšłasia pa ŭruhvajskaj stalicy ściežkami starych uspaminaŭ

Клас
7
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
4