Ekanomika22

Dziaržaŭnamu TB źbirajucca dapamahčy zarabić — rekłamy stanie bolš, u tym liku pra ałkahol

Na telekanałach i radyjo chočuć dazvolić rekłamavać ałkahol i davać rekłamu navat u karotkija pieradačy.

Što moža źmianicca ŭ zakonie «Ab rekłamie», prapisana ŭ prajekcie zakona na Nacyjanalnym pravavym partale.

Ciapier rekłama piva i słabaałkaholnych napojaŭ na TB i radyjo zabaroniena z 7 da 22 hadzin, a rekłamavać inšy ałkahol nielha naohuł. U novaj redakcyi zakona prapanujuć skaracić čas abmiežavańnia rekłamy piva (krucić takija roliki moža budzie ŭžo paśla 21 hadziny) i dazvolić pozna ŭviečary rekłamu ałkaholu (čas zabarony prapišuć z 7 da 22 hadzin).

Taksama prapanujuć dać TB i radyjo mahčymaść bolš rekłamavać ihralnyja ŭstanovy i azartnyja hulni. Ciapier takija roliki pad zabaronaj z 7 da 22 hadzin, a ŭ novaj redakcyi zakona — z 7 da 21 hadziny.

U prajm-tajm mohuć dazvolić bolej rolikaŭ. Ciapier z 18 da 22 hadzin na TB i radyjo rekłama nie pavinna pieravyšać 16 chvilin. Pa novaj redakcyi — možna da 18 chvilin.

Pieradačy, jakija iduć 15 chvilin i mieniej, pieraryvać rolikami pa-raniejšamu nielha. Ale prapanujuć dazvolić sumiaščać ich z rekłamaj, u tym liku ŭ vyhladzie nakładańniaŭ (naprykład, biahučym radkom).

Pry hetym abmiažujuć rekłamu biezałkaholnaha piva i biezałkaholnych piŭnych napojaŭ. Prapanujuć zabaranić jaje:

— u budynkach (pamiaškańniach) ustanoŭ adukacyi, arhanizacyj achovy zdaroŭja, kultury, fizičnaj kultury, sportu;

— u vydańniach, srodkach masavaj infarmacyi, pryznačanych dla padletkaŭ da 18 hadoŭ albo jakija śpiecyjalizujucca na pytańniach ekałohii, adukacyi, achovy zdaroŭja;

 — kali tam vobrazy ludziej abo žyvioł, u tym liku malavanyja, multyplikacyjnyja (animacyjnyja), za vyklučeńniem vykarystańnia takich vobrazaŭ u zarehistravanych tavarnych znakach, jakija vykarystoŭvajucca dla abaznačeńnia biezałkaholnaha piva i biezałkaholnych piŭnych napojaŭ;

— kali tam vobrazy, vykazvańni, jakija pierakonvajuć, što spažyvańnie biezałkaholnaha piva i biezałkaholnych piŭnych napojaŭ sadziejničaje dasiahnieńniu pośpiechu albo palapšaje fizičnaje ci psichičnaje stan čałavieka;

— kali rekłama stvaraje ŭražańnie, što biezałkaholnaje piva i biezałkaholnyja piŭnyja napoi biasškodnyja abo karysnyja dla zdaroŭja albo źjaŭlajucca adnym sa sposabaŭ zdavoleńnia smahi;

— kali rekłama zaklikaje da ŭžyvańnia biezałkaholnaha piva i biezałkaholnych piŭnych napojaŭ albo dyskredytuje ŭstrymańnie ad ich užyvańnia.

Rekłama biezałkaholnaha piva i biezałkaholnych piŭnych napojaŭ pa novaj redakcyi zakona pavinna budzie ŭtrymlivać ukazańnie na biezałkaholny charaktar napojaŭ.

Kamientary2

  • Ałkahol heta narkotyk
    10.11.2023
    Ałkalizacyja = źniščeńnie nasielnictva, padryŭ zdaroŭja biełarusaŭ.
  • Nastaśsia
    10.11.2023
    Što prapahandony, biez harełki nijak?

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →