Zdareńni

Pa fakcie incydentu na «Biełaruśkalii» zaviali kryminalnuju spravu

Praca na miescy zdareńnia praciahvałasia ŭsiu noč, paviedamlaje Śledčy kamitet.

Paviedamlajecca, što śledčyja razam sa śpiecyjalistami kamiteta sudovych ekśpiertyz praviali ahlad miesca zdareńnia.

Upraŭleńniem Śledčaha kamiteta pa Minskaj vobłaści zaviedziena kryminalnaja sprava pa č.2 art.306 (parušeńnie praviłaŭ achovy pracy, jakoje paciahnuła pa nieaściarožnaści pryčynieńnie ciažkaha cialesnaha paškodžańnia dźvium abo bolš asobam) Kryminalnaha kodeksa Biełarusi.

Zaznačajecca, što ŭ ramkach rasśledavańnia kryminalnaj spravy ŭvaha budzie ŭdzielena vyśviatleńniu pryčyn i ŭmoŭ, jakija pryviali da traŭmavańnia rabotnikaŭ.

Zdareńnie na «Biełaruśkalii» adbyłosia ŭčora ŭviečary.

Tam zdaryłasia zachrasańnie kleci ŭ šachtavym stvale № 3 na adznacy minus 445 mietraŭ na terytoryi 2-ha rudaŭpraŭleńnia. U kleci było piać rabotnikaŭ pradpryjemstva, jakich potym padniali.

Adnaho z rabotnikaŭ, 32-hadovaha mužčynu, adrazu špitalizavali, papiarednie daktary dyjahnastavali ŭ jaho paškodžańnie chrybta. Druhi paciarpieły mieŭ pierałom chrybta i kancavin.

Paźniej u salihorskuju balnicu dastavili i treciaha šachciora — u jaho ciažkija traŭmy, u tym liku pierałom nižnich kancavin.

Pavodle papiaredniaj infarmacyi, va ŭsich piaciarych rabotnikaŭ (im ad 25 da 38 hod) byli ciažkija spałučanyja traŭmy — pierałomy klučyc, chrybta, taza i nižnich kancavin.

Pa rasparadžeńni ministra achovy zdaroŭja Dźmitryja Pinieviča ŭ salihorskuju CRB nakiravali bryhadu vysokakvalifikavanych śpiecyjalistaŭ (śpinalny chirurh i traŭmatołah-artapied) RNPC traŭmatałohii i artapiedyi.

Kamientary

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →