Kultura11

Biełaruskaja majstrycha ŭ Vilni stvaraje bčb-upryhožańni, a pałovu prybytku danacić Pałku Kalinoŭskaha

Svaje pieršyja ŭpryhožańni Julija stvaryła padčas pandemii karanavirusa. Jana šukała, čym možna adciahnuć svaju ŭvahu ad navin. Mienavita tady pabačyła anłajn-kurs pa stvareńni brošak ź bisieru. Nie doŭha dumajučy, žančyna kupiła kurs i pryniałasia asvojvać vyšyŭku bisieram.

Fota: asabisty archiŭ Julii Čarniakovaj

Da taho momantu jana dziesiać hadoŭ pracavała žurnalistkaj, potym siamja pierajechała ź Minska ŭ Mahiloŭ, atrymałasia, što Julija Čarniakova stała chatniaj haspadyniaj. Jana sprabavała piačy torty na zamovu, a potym znajšła siabie ŭ stvareńni ŭpryhožańniaŭ. Spačatku heta było chobi, jakoje pastupova pierarasło ŭ krynicu zarobku.

Kali ŭ Biełarusi pačalisia pratesty paśla falsifikacyi vybaraŭ, Julija pačała stvarać tematyčnyja broški, pryśviečanyja padziejam — naprykład, bčb-parasony, jakija stali adnym ź simvałaŭ pratesnych maršaŭ.

Fota: instahram Julii Čarniakovaj

— Naohuł, natchnieńnie da mianie prychodzić roznymi šlachami. Moža być prosta dobry nastroj, i chočacca zrabić niešta na temu pryrody, naprykład. Ale časta na mianie ŭpłyvajuć padziei navokał, jakija chočacca niejak adrefleksiravać z dapamohaj tvorčaści. U 2020 hodzie mianie vielmi natchnili masavyja žanočyja maršy. Źjaviłasia ideja stvaryć kalekcyju žanočych vobrazaŭ biełaruskaj revalucyi — tak źjavilisia dzieviać brošak kalekcyi «Femina kroŭ nadziei».

U Vilniu mastačka pierajechała ŭ 2021 hodzie, ratujučysia ad pieraśledu. Paśla taho jak pačałasia vajna va Ukrainie i byŭ sfarmiravany Połk Kalinoŭskaha, Julija vyrašyła, što stanie pieraličvać pałovu prybytku ad prodažu rečaŭ z kalekcyi «Femina kroŭ nadziei».

Niahledziačy na toje, što z momantu apošnich masavych pratesnych maršaŭ prajšło niekalki hadoŭ, mastačka znoŭ i znoŭ stvaraje bčb-upryhožańni — kaža, što duša patrabuje.

— Jany nie hublajuć aktualnaść. Časam ludzi prychodziać i pytajucca adrazu: «A što ŭ vas jość pratesnaj tematyki?» Ja razumieju, što ŭsim tema Biełarusi balić i ludzi šukajuć mahčymaści prademanstravać, što jany praciahvajuć znachodzicca ŭ hetym paradku dnia.

Kali byŭ nastroj paviesialicca, Julija stvaryła bčb-branzalety z tryma čarapachami (pa matyvach lehiendarnaj pieśni N.R.M.), a taksama kocikami (zhadaŭšy vyraz «biełarusy — kociki», jaki nie raz hučaŭ u 2020 hodzie).

Adkazvajučy na pytańnie pra toje, kolki času treba na stvareńnie adnoj broški, Julija adznačaje, što ŭsio zaležyć ad składanaści.

 — U siarednim na brošku ci zavušnicy treba kala dvuch-troch dzion. Ale, naprykład, tyja składanyja broški, jakija jość u kalekcyi «Femina kroŭ nadziei», patrabujuć značna bolš času. Tam sustrakajucca žanočyja tvary, jakija, byvaje, davodzicca pierarablać pa niekalki razoŭ. Samaja składanaja ź ich — heta broška «Jahnia», na jaje syšło kala dvuch tydniaŭ. Hetaja broška trochčastkavaja — dziaŭčyna na rukach trymaje maleńkaje jahnia. Dla mianie heta simvał toj achviary, jakuju biełaruskija žančyny prynieśli revalucyi.

Kamientary1

  • VK
    04.11.2023
    Jula -- maładafrontaŭka dzievianostych ❤.

    Jakaja ž ty małajčyna! Zaŭsiody takoj była!

    I dziakuj tabie vialiki za listy i paštoŭki, jakija ty mnie dasyłała za kraty!

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →