hidden camera schavanaja kamiera skrytaja kamiera

Schavanyja kamiery mohuć być u roznych miescach. Fota: Thomas Trutschel / Photothek via Getty Images

Pavodle daśledavańnia, praviedzienaha siarod padarožnikaŭ, jakija karystalisia servisam Airbnb, 11% respandentaŭ znachodzili ŭ źniatym pamiaškańni schavanyja kamiery. I heta tolki tyja, chto zdoleŭ niešta znajści. Pry hetym vyjavić kamieru niaprosta: dyjamietr jaje abjektyva moža być usiaho 1-2 milimietra, a korpus zvyčajna schavany abo zakamuflavany.

Uvažlivy ahlad pamiaškańnia

Źviarnicie ŭvahu na lubyja padazronyja pradmiety, jakija mohuć chavać kamieru. Jany časta maskirujucca pad zvyčajnyja bytavyja pryłady, takija jak lampy, budzilniki, datčyki dymu, zaradnyja pryłady, lusterki i h.d.

A light switch with a hidden camera (middle) Vyklučatiel śvieta so skrytoj kamieroj (posieriedinie) Vyklučalnik śviatła sa schavanaj kamieraj (pasiaredzinie)

Vyklučalnik śviatła sa schavanaj kamieraj (pasiaredzinie) u kramie špijonskich kamier u Paŭdniovaj Karei. Fota: Jung Yeon-je / Afp / Getty Images

Tamu, kali vy bačycie niešta, što vyhladaje nienaturalna, nie ŭpisvajecca ŭ interjer ci maje dziŭnyja adtuliny, pravady ci śviatłodyjody, heta moža być prykmietaj schavanaj kamiery.

Pasprabujcie ŭziać u ruki taki pradmiet i pahladzieć, ci jość u im linza, mikrafon ci karta pamiaci. Taksama praviercie, ci jość u jaho krynica siłkavańnia abo batareja, jakija nieabchodnyja dla pracy kamiery.

Fanaryk i kamiera smartfona

Pa słovach ekśpiertaŭ, navat u dobra schavanych kamierach budzie nievialikaja kolkaść śviatłoadbivalnaha škła ad abjektyva. Tamu adzin z samych prostych sposabaŭ znajści schavanuju kamieru — uklučyć lichtaryk (heta moža być lichtaryk telefona) u ciomnym pamiaškańni. Śviatłoadbivalnaje škło budzie stvarać bliki.

A painting installed with a hidden camera Kartina, ustanovlennaja skrytoj kamieroj Karcina, ustalavanaja schavanaj kamieraj

Karcina sa schavanaj kamieraj. Navat kali kamiera schavanaja ŭ inšaj pryładzie, tam budzie škło, jakoje adbivaje śviatło. Fota: Jung Yeon-je / Afp / Getty Images

Ekśpierty kažuć, što padčas pošukaŭ možna vykarystoŭvać kamieru svajho smartfona, kab vyjavić infračyrvonaje śviatło, jakoje vypramieńvaje schavanaja kamiera. Dla hetaha treba ŭ ciomnym pakoi nakiravać kamieru telefona na padazronyja abjekty. Kali vy ŭbačycie čyrvonaje abo fijaletavaje śviatło na ekranie telefona, heta moža być śviatło ad kamiery.

Kab zrazumieć, ci padychodzić vaš smartfon dla vyjaŭleńnia krynic infračyrvonaha śviatła, možna paekśpierymientavać ź lubym pultam dystancyjnaha kiravańnia.

Bolš «technałahičnyja» sposaby pošuku

Dla patokavaj pieradačy danych z kamiery ŭ realnym časie moža vykarystoŭvacca asobnaja sietka Wi-Fi. Kali ŭstalavać admysłovuju prahramu pa skanavańni Wi-Fi sietki, možna vyznačyć, kolki sietak znachodzicca ŭ pamiaškańni.

Ekśpierty rekamiendujuć vykarystoŭvać takija prykładańni, jak WiGLE, kab znajści pryłady, što tranślujuć niejkaje padazronaje imia sietki.

Znajści bliki ad abjektyva ŭtojenaj videakamiery dapamoža prahrama dla Android Glint Finder.

Wi-Fi network Sietka Wi-Fi sieť Wi-Fi

Schavanyja kamiery pavinny być padłučanyja da łakalnaj sietki Wi-Fi, kab ich možna było prahladać addalena. Fota: Hispanolistic / Getty Images

Akramia hetaha, isnujuć prahramy (naprykład, Hidden Camera Detector), jakija dapamahajuć vyjavić miescy vysokaščylnaha elektramahnitnaha vypramieńvańnia. Padčas pracy smartfona z dapamohaj prykładańnia vyznačajecca ščylnaść elektramahnitnych paloŭ i na ekranie pakazvajucca miescy prykładnaha raźmiaščeńnia inšych krynic vypramieńvańnia. Zastajecca pravieryć hetyja miescy bolš uvažliva.

Detektar schavanych kamier

Adnak apisanyja mietady nie harantujuć, što vy znojdziecie ŭsie schavanyja kamiery, bo niekatoryja ź ich mohuć być padklučany da inšych sietak abo pracavać u režymie afłajn, zapisvajučy infarmacyju na SD-kartu. U hetym vypadku moža dapamahčy detektar schavanych kamier.

Takaja pryłada pracuje pa dvuch pryncypach: skanavańnie radyjočastot (RF) i vyjaŭleńnie linz.

Detektary RF dazvalajuć znachodzić kamiery, jakija aktyŭna pieradajuć danyja pa radyjochvalach: jany vypramieńvajuć sihnał ci huk, kali znachodziacca pobač z takoj kamieraj. 

Detektary linz dapamahajuć znachodzić kamiery, jakija adlustroŭvajuć śviatło ad svaich linz. U vypadku, kali heta śviatło traplaje ŭ pole detektara, to na jaho dysplei vidać kropka, jakaja mihcić.

Košt takich detektaraŭ — ad 10 da 100 dalaraŭ. Ale jość i značna daražejšyja madeli. Ekśpierty rajać pry vykarystańni takich detektaraŭ być ciarplivymi i akuratnymi, bo časam jany mohuć pakazvać iłžyvyja vyniki ci prapuskać niekatoryja kamiery.

Što rabić, kali vy znojdziecie kamieru

Paśla vyjaŭleńnia kamiery nieadkładna adłučycie jaje ad krynicy siłkavańnia. Starajciesia nie paškodzić kamieru, bo jaje prahramnaje zabieśpiačeńnie moža źmiaščać identyfikacyjnuju infarmacyju, takuju jak danyja ŭvachodu ŭ sistemu i sietka Wi-Fi, da jakoj jana była padłučanaja.

Kali heta adbyłosia ŭ hateli, to ekśpierty rajać nie mianiać numar, a pierajechać u inšy hatel.

I pamiatajcie, vaša biaśpieka šmat u čym zaležyć ad vas samich. Jak kažuć, «daviaraj, ale praviaraj».

Čytajcie jašče:

Biaśpieka ŭ Patreon: jak abaranić svoj akaŭnt i zachavać ananimnaść

Jak pačyścić vaš akaŭnt u Google Play — pakrokavy hajd 

Amierykaniec chacieŭ pazdymać pad spadnicami ŭ nieznajomak, ale schavanaja kamiera vybuchnuła ŭ jaho abutku

Клас
61
Панылы сорам
5
Ха-ха
2
Ого
8
Сумна
6
Абуральна
10

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?