Hramadstva1717

U Biełaruś pratačyłasia novaja siekta z Rasii. Były zek zmušaje pastvu pradavać kvatery i vykidać dakumienty

«RPC Carskaj impieryi» plažyć Pucina i RPC, pradrakaje chutki apakalipsis i prapanuje admaŭlacca ad piensij i daktaroŭ. A taksama kananizavać śpievaka Ihara Talkova. Isnavańnie Biełarusi jany admaŭlajuć. Kiruje imi mužčyna ź mietaličnymi zubami i ŭ turemnych «maściach», jaki abjaviŭ siabie carom, prarokam i patryjarcham adnačasova. 

Kałaž «Našaj Nivy»

«Maja svajačka taksama ŭ hetaj siekcie. Jany zmušajuć ludziej pradavać majomaść i kuplać damy. Pužajuć, što chutka nielha budzie pradać biez «čypiravańnia» abo bijamietryčnaha pašparta. Svajačka zaniesła tudy ŭžo kala 10 tysiačaŭ dalaraŭ», — raskazaŭ «Našaj Nivie» čytač.

Ale pra ŭsio pa paradku.

Kryminalnaje minułaje

Siekta nazyvajecca «Rasijskaja pravasłaŭnaja carkva — Carskaja Impieryja». Kiruje joj 41-hadovy rasijanin Leanid Ułasaŭ, jaki ciapier nazyvaje siabie Zasimam.

Bijahrafija mužčyny viadomaja ź jahonych słovaŭ, ale vyhladaje praŭdzivaj. Zhodna z rasijskimi bazami danych, naradziŭsia jon u Kazachstanie, u horadzie Karatau, u prablemnaj siamji. 

Pa słovach Ułasava, kali jamu było piać hod, pamierła maci, a jaho addali ŭ dziciačy dom. Paśla hetaha jaho zdoleła ŭsynavić babula, jakaja žyła va Uljanaŭskaj vobłaści. Chłopčyk ros biez dohladu, sam kazaŭ, što «jaho hadavała vulica».

Upieršyniu ŭ turmu Ułasaŭ patrapiŭ «pa małaletcy». Udzielničaŭ u bojkach, vypivaŭ i kuryŭ, a taksama byŭ źviazany z drobnym kryminałam.

Najbolšy termin Zasima atrymaŭ pa artykule «razboj hrupaj asob abo z prymianieńniem zbroi» ŭ 2003 hodzie. Padčas razbojnaha napadu žycharu horada Baryš Uljanaŭskaj vobłaści była naniesienaja «siaredniaj ciažkaści škoda zdaroŭju». Prysud — 9 hadoŭ turmy i štraf za maralnuju škodu ŭ pamiery 17 tysiač rasijskich rubloŭ (tady 600 dalaraŭ) kožnamu padzielniku.

Jość źviestki taksama pra toje, što Ułasava byccam sudzili za piedafiliju (Ułasaŭ kazaŭ heta sam) i jon maje čatyry sudzimaści, ale paćvierdžańniaŭ hetamu niama. Kali heta sapraŭdy tak, to adbyłosia jašče da 2003-ha.

Zasima-Ułasaŭ. Fota ź jahonaha strymu

Ułasaŭ mierkavana supracoŭničaŭ z administracyjaj kałonii, bo spačatku atrymaŭ pieravod u kałoniju-pasialeńnie jak viazień, jaki «charaktaryzujecca stanoŭča», a paśla vyzvaliŭsia ŭmoŭna-daterminova ŭ 2011 hodzie. Asieŭ na radzimie svajoj babuli, u vioscy Fiedźkina Uljanaŭskaj vobłaści.

Ad miranina da schimitrapalita za adzin hod

Leanid Ułasaŭ pačaŭ jeździć pa roznych «śviatych miescach» i sprabavaŭ trapić u niejki manastyr. Jaho nikudy nie brali, asabliva viedajučy jahonaje ćmianaje minułaje.

Ale ŭ Rasii mnostva psieŭdapravasłaŭnych hrup, u jakija biaruć usich — u adnu ź ich u 2017-m i ŭstupiŭ Leanid. Uznačalvaje abščynu Sierhij (Ahiejeŭ), jaki pradstaŭlajecca «archijepiskapam» i stvaryŭ svaju carkvu — «Rasijskuju hreka-katalickuju pravasłaŭnuju», u jakoj ciapier para socień prychilnikaŭ.

«Archijepiskap» Antonij Bałoŭski, jaki vyśviačaŭ Siarhija (źleva), i sam Sierhij Ahiejeŭ. Fota: sacsietki, MBCH-Miedyja

Ahułam, u Rasii isnuje vielmi šmat nievialikich niekananičnych psieŭdapravasłaŭnych denaminacyj i zrazumieć da kanca, chto ź ich da jakoj naležyć, składana, bo «śviatary», «jepiskapy» i «patryjarchi» niaspynna pierachodziać z adnoj samarobnaj carkvy ŭ inšuju. Mianiajucca i ich dahmaty.

Va Ułasava i Ahiejeva ŭ siaredzinie 2017-ha zdaryŭsia kanflikt, i Ułasava vyhnali. Ale jon nie razhubiŭsia i znajšoŭ sabie novaha karmiciela — «archijepiskapa» Sievaścijana, jaki pakinuŭ Ukrainskuju pravasłaŭnuju carkvu Maskoŭskaha patryjarchata i naležaŭ da «Kijeva-Ruskaj mitrapolii Iścinna-Pravasłaŭnaj Carkvy». Jon vyśviaciŭ jaho na manacha 12 lipienia 2017 hoda. Praz hod spačatku pa telefonie, a paśla asabista jon vyśviaciŭ jaho na jepiskapa.

«Sabor jepiskapaŭ», jaki pravioŭ Zasima-Ułasaŭ u 2018-m. Skrynšot ź jahonaha videa

Tady ž Ułasaŭ pačaŭ aktyŭnuju błohierskuju dziejnaść. Spačatku jon nazyvaŭ siabie prychilnikam «Ruskaj pravasłaŭnaj carkvy za miažoj» i vydavaŭ siabie za jepiskapa adnoj ź jaje halin. Ułasaŭ navyśviačaŭ jepiskapaŭ, a ŭ 2018-m Sievaścijan vyśvieciŭ Zasimu na «schimitrapalita» — heta adzin z najbolš pačesnych tytułaŭ u pravasłaŭnaj carkvie, jaki spałučaje ŭ sabie najvyšejšy jepiskapski čyn i samuju vysokuju stupień manastva.

Uvohule, u niekananičnym pravasłaŭi chutki karjerny rost ad byłoha zeka-recydyvista da mitrapalita abo navat patryjarcha — heta narmalnaja źjava. Amal kožny prychadžanin carkvy maje niejkaje carkoŭnaje zvańnie.

Car ź Miesiaca

Dla taho, kab uzmacnić svaju vahu, Ułasaŭ abjaviŭ siabie prychilnikam byłoha patryjarcha Ijerusalimskaj pravasłaŭnaj carkvy Ijerenieja i navat atrymaŭ ad jaho błasłavieńnie. Praŭda, nieŭzabavie akazałasia, što atrymaŭ błasłavieńnie šlacham padmanu, i sam Ijereniej, jaki na toj momant nie moh navat samastojna pierasoŭvacca, ad jaho publična adchryściŭsia ŭvosień 2021-ha.

Ułasaŭ u 2018-m asieŭ u vioscy Łuna ŭ Tulskaj vobłaści. Asnovu pastvy Zasimy na toj momant składali ludzi, jakija hladzieli jahony jutub-kanał, a taksama kala 15 čałaviek z hrupy Sierhija (Ahiejeva), ź jakim pasvaryŭsia Ułasaŭ. U 2020-m Ułasaŭ vyjechaŭ u inšaje miesca, va Uljanaŭskuju vobłaść.

U krasaviku 2021-ha «Zasima» abjaviŭ siabie carom Rasii i spadkajemcam Mikałaja II. Pryčym, byccam zrabiłasia heta praz adkryćcio anioła «otraku Paŭliku ź Biełarusi», jakoha, imavierna, nie isnuje, a aŭdyjazapisy ź im hučać jak padroblenyja. Tady ž jon pačaŭ razdavać svajoj pastvie tytuły. Adnaho ź ich, da prykładu, abjavili «Mitrapalitam i vialikim kniaziem usioj Małdavii».

Taksama Ułasaŭ zajaŭlaŭ, što ŭ jaho jość «vadzička Fieadosija Kaŭkazskaha», jakaja ŭtrymlivaje ŭ sabie kroplu kryvi Isusa Chrysta i toj, chto budzie jaje pić, nie patrapić u piekła. Vadu jany za hrošy rassyłali pa pošcie.

Abjava pra mahičnuju «vadzičku Fieadosija Kaŭkazskaha» z hrupy RPC-CI

Paru miesiacaŭ tamu Ułasaŭ nazvaŭsia prarokam Illom. Svajho siabra i paplečnika Alaksandra jon pryznačyŭ praajcom Jenocham. Zhodna z adnoj z traktovak biblejskaha «Apakalipsisu», jany musiać viarnucca ź nieba na ziamlu ŭ «apošnija dni», jakija, pa słovach Zasimy, užo nastupajuć. Pryznačanaja i prykładnaja data — 2028 hod.

Ciapier, nakolki viadoma, siekta bazujecca ŭ hłuchim siale Ajbašy va Uljanaŭskaj vobłaści Rasii.

Jaki čałaviek sam Zasima-Ułasaŭ?

Leanid Ułasaŭ — amatar vypić. Viadomy vypadak, kali jon, vypiŭšy try litry «Kahora», pačaŭ zalacacca da manachiniaŭ i bujanić. Za heta jaho źviazali skotčam. Pa mierkavańni prychilnikaŭ, adbyvajecca heta praź jahonuju «asablivuju łasku ad Boha». Za jaje złyja duchi, byccam, spakušajuć jahonaje cieła. Uvohule ž, vypivaje jon čaściakom i praz heta admianiaje słužby, a svaje propaviedzi zapisvaje napadpitku.

U Zasimy ŭstaŭnyja mietaličnyja zuby, ruki pakrytyja «błatnymi» tatuiroŭkami. Słoŭnikavy zapas davoli biedny.

Jahonyja propaviedzi — heta płyń śviadomaści, dzie ŭryŭki Biblii i inšych važnych dla chryścijanstva tekstaŭ źmiešvajucca z dadumkami Ułasava, uryŭkami dumak psieŭdaprarokaŭ i «snami». 

U što jašče vierać prychilniki hetaj siekty?

Idei Zasimy-Ułasava — heta zbornik usich mahčymych psieŭdapravasłaŭnych zababonaŭ. Ale prychilnikaŭ kanśpirałohii, jakich zapužali chutkim «kancom časoŭ» i «piekłam biez zastupnictva Zasimy», heta nie spyniaje.

Usie prychilniki Zasimy prymajuć «vajskovuju prysiahu». Heta volna adaptavany staražytny tekst, u jakim jość i hramatyčnyja pamyłki. U tekście jość takija radki:

«Abiacaju i klanusia pierad Boham Usiomahutnym… pravasłaŭnamu caru Zasimu vierna i ščyra słužyć… Jaho Impieratarskaj Vialikaści dziaržavy i ziemlaŭ jaje vorahaŭ, žydoŭ, viedźmakoŭ, čaraŭnikoŭ, čaradziejaŭ, ciełam i kryvioju, u poli i krepaściach, vadoju i suchim šlacham, u batalijach, partyjach, abłohach i šturmach, i ŭ inšych vajskovych vypadkach advažny i mocny čynić supraciŭ».

Tekst «prysiahi» ad Zasimy-Ułasava

Prychilniki «RPC-CI» vierać, što čaścinki 5G buduć lotać i źmianiać śviadomaść ludziej, vierać u płastyry z čypami, suśvietnuju jaŭrejskuju zmovu. Zaklikajuć admaŭlacca ad dakumientaŭ, nie atrymlivać piensij, nie karystacca miedycynskim strachavańniem i bankaŭskimi kartkami.

Praŭda, sam Ułasaŭ karystajecca mabilnym telefonam, zarehistravanym na adnu ź jahonych paplečnic. I maje ažno dva pašparty — adzin rasijski, a adzin ad zabaronienaj u RF siekty «hramadzian SSSR».

Taksama jany vystupajuć suprać Ruskaj pravasłaŭnaj carkvy. A na patryjarcha Kiryła nakłali «anafiemu za jeraś». Zmušajuć začytvać jaje i dziaciej.

Videa ź dziećmi, jakija nakładajuć anafiemy na Maskoŭskuju patryjarchiju i patryjarcha Kiryła

Admaŭlajuć jany nie tolki kananičnać rasijskaha pravasłaŭja, ale i Pucina. Tym, chto za jaho hałasavaŭ, maŭlaŭ, «treba raskajacca». Admaŭlajuć jany i isnavańnie Rasii dy Biełarusi — maŭlaŭ, heta nie dziaržavy, a «karparacyi, zarehistravanyja na Zachadzie». Isnuje tolki «Tryadzinaja Ruś», kiruje jakoj byccam by Zasima-Ułasaŭ.

Zapisy z kanałaŭ RPC-CI

Adzin z samych papularnych kultaŭ siekty — pakłanieńnie Słaviku Čebarkulskamu, idei jakoha prapahandavaŭ i Zasima. Historyja tam adbyłasia takaja: chłopčyk zachvareŭ na lejkiemiju i pamior va ŭzroście dziesiaci hadoŭ u 1993-m. Praz amal dziesiać hadoŭ paśla śmierci chłopca jahonaja maci z dapamohaj niekatorych niačystych na ruku piśmieńnikaŭ vydumała šerah knih jahonych «praroctvaŭ». Ich kaliści vydavali vialikimi nakładami — byŭ zmročny pačatak nulavych, čas roskvitu mistyki i ezateryki.

Valancina i Viačasłaŭ (Słavik Čebarkulski) Krašanińnikavy. Fota: dzen.ru

Paśla hetaha Słavika pačali vyznavać pravidcam, a na jahonuju mahiłu paciahnulisia dziasiatki tysiačaŭ ludziej. Praroctvy — heta błytanyja «pradkazańni» na ŭsie vypadki žyćcia.

Taksama Zasima sabraŭ prychilnikaŭ siarod carabožnikaŭ. Heta ideja ŭ rasijskim alternatyŭnym pravasłaŭi, što car Mikałaj Druhi — zbaviciel, jaki spakutavaŭ hrech svajho naroda. Taksama carabožniki vierać, što pierad «kancom śvietu» ŭ Rasii ŭznovicca manarchija. Hruntujecca ideja na słovach niejkich prapaviednikaŭ, časta vyrvanych z kantekstu.

Carabožnickaja ikona ź Ivanam Hroznym. Fota: dzen.ru

Nibyta ŭ kancy śvietu pryjdzie car, jaki «zabje ŭsich vorahaŭ» i «ačyścić carkvu». Taksama car zabaronić prodaž lubych vidaŭ ałkaholu abo cyharetaŭ, pradmietaŭ raskošy, lubyja zabavy i zmusić usich vielmi ciažka pracavać za kapiejki. Paśla hetaha budzie apakalipsis, a vyratujucca tolki tyja, chto pryniaŭ cara.

Zasimu ledź nie praź dzień źjaŭlajucca śviatyja, anioły, Baharodzica i Chrystos, jakija ź im razmaŭlajuć. Svaje pretenzii na patryjaršastva, carstva i praroctva jon abhruntoŭvaje mienavita ichnimi ŭmiašalnictvami. Źjaŭlajucca jany i jahonym nabližanym, jakija paćviardžajuć praroctvy.

Taksama ŭłasaŭcy patrabujuć kananizacyi śpievaka Ihara Talkova, zabitaha ŭ 1991-m. Heta jašče adzin admietny punkt siekty carabožnikaŭ. Jany nazyvajuć jaho «mučanikam-sładkapieŭcam», składajuć jamu akafisty i pieśni.

Ikona Ihara Talkova. Fota: sueverie.net

Apošnim časam jany chodziać pa pravasłaŭnych chramach i rasklejvajuć tam ulotki, jakija nazyvajuć «vykryvalnym kazańniem». Sutnaść jaho raskrytaja ŭ tekście nižej: 

Tekst «kazańnia»

Zasima pierakonvaje, što sinahohi i habrejstva — heta supraćlehłaść cerkvam i pravasłaŭju, bo habrei słužać satanie. Jahonaja siekta pačała nastojliva zvanić miascovym śviataram i pytacca ŭ ich, navošta jany abaraniajuć sinahohi. U asnoŭnym praz skarhi miascovych śviataroŭ na ich źviarnuli ŭvahu siłaviki ŭ RF — viadoma pra pieratrusy ŭ adeptaŭ siekty ŭ Rastovie-na-Donie i šmatlikija pravierki ŭ inšych rehijonach.

Kolki takich u Biełarusi i dzie jany?

U Biełarusi ichnija prychilniki — heta ŭ asnoŭnym tyja, chto vieryŭ u psieŭdapraroka Słavika Čebarkulskaha, idei jakoha prapahandavaŭ i Zasima. Taksama siarod ich jość prychilniki alternatyŭnaha pravasłaŭja. A jašče — vychadcy ź siekty «hramadzian SSSR», naprykład, ź jaje vyjšaŭ najbližejšy paplečnik Zasimy Alaksandr, jakoha abjavili prarokam Jenocham.

«Zasima i Jenoch» padčas vizitu zdymačnaj hrupy Ren-TV

Bolšaść ź ich daviedałasia pra Zasimu praź jahony jutub-kanał. 

Nakolki viadoma, prychilniki «cara-praroka» vyrašyli pierabiracca ŭ Viciebskuju vobłaść. Ciapier jany bazujucca ŭ vioscy Kajki Haradockaha rajona i pasiołku Jeziaryšča niepadalok. Heta nasielenyja punkty na samaj miažy z Rasijaj.

Vioska Kajki i miastečka Jeziaryšča na mapach. Fota: Google Maps

Jašče adna, bolšaja, abščyna jość na haradzienščynie, pamiž Skidzielem i Mastami, i ŭ joj jość navat svoj «japiskap». Ale dzie mienavita — nieviadoma.

Bolšaść ludziej pryjšli ŭ hrupu praz telehram i jutub-kanały Ułasava.

Čytač «Našaj Nivy», čyja svajačka trapiła ŭ hetuju siektu, raskazvaje, što tam u asnoŭnym ludzi, jakija paśla savieckaha pieryjadu stali cikavicca ezaterykaj, a paśla prychodzili da pravasłaŭja. 

«Spačatku svajačka sprabavała nam tłumačyć i raspaviadała pra ŭsie hetyja teoryi. Ale z časam jana stała bolš ahresiŭnaj, razmaŭlać ź joj niemahčyma.

Jany zmušajuć ludziej pradavać majomaść i kuplać damy, kab «vyžyvać u apošnija časy i vyratavacca». Nieruchomaść byccam chutka nielha budzie pradać biez «čypiravańnia» abo bijamietryčnaha pašparta, tamu treba śpiašacca. Usie hrošy iduć kiraŭnikam siekty, jakija abirajuć i kuplajuć damy, rajačysia z Ułasavym.

U Biełarusi hrašami rasparadžajecca žančyna, jakaja nazyvaje siabie Fieadosijaj. Na hetyja hrošy jana kuplaje majomaść, jakuju afarmlaje na svajho muža — adzinaha z hrupy, chto jašče maje dakumienty. Astatnija členy siekty ich užo pavykidvali.

Abjava ab pieradačy partreta Zasimy-Ułasava toj samaj Fieadosii ŭ kanale siekty

Pry hetym achviaravańni prymajucca tolki ad tych, chto prysiahnuŭ na viernaść Zasimie. Čas ad času achviaravańni navat viartajuć. Ale svajačka zaniesła tudy ŭžo kala 10 tysiačaŭ dalaraŭ. Ciapier źbirajecca pradać usiu majomaść i zanieści tudy jašče.

Stałych prychadžan tam da dziasiatka. Nieŭzabavie čakajecca papaŭnieńnie z Rasii. Da taho ž, jany aktyŭna zajmajucca prapahandaj svaich idej i ludziej stanovicca bolej, choć i nie chutka — raz na paru miesiacaŭ dadajecca novy čałaviek.

Ciapier jany ŭładkoŭvajuć svajo pasielišča i robiać zapasy na «kaniec śvieta»: skuplajuć krupy, leki. Zasima ŭžo pryznačyŭ datu — 2028 hod».

Siektavied: «Kult — instrumient impierska-šavinistyčnaj prapahandy»

Siektaznaŭca Aleh Nahorny tłumačyć, što supołka Zasimy — typovy ŭzor carabožnickaha eschatałahičnaha (źviazanaha z apakalipsisam) kultu, jaki ekspłuatuje pravasłaŭnuju i rasijskuju manarchičnuju estetyku i siemantyku.

«Sercam padobnych kultaŭ źjaŭlajecca nastalhija pa «załatym vieku» idealizavanaj Carskaj impieryi i Maskovii Ivana Hroznaha. Jany ekspłuatujuć mifałahičny šabłonny siužet ab niepieramožnym caru-hieroju, jaki viadzie baraćbu ź siłami zła, i kanśpirałahičnyja mify ab suśvietnaj zmovie, suprać jakoj moža vystajać tolki hety car-hieroj», — kaža siektaznaŭca.

Asnoŭnyja krynicy dla mifałahiem kultu — spasyłki na mistyčnyja adkryćci. I nie tolki śviežyja.

«Aŭtarytetnymi krynicami dla kultystaŭ źjaŭlajucca praroctvy pra adnaŭleńnie manarchii, jakija naležać niekatorym iłžestarcam, i palityčnaje abjadnańnie «Tryadzinaj śviatoj Rusi». A taksama šlacham padmanu, ihnarujučy krynicaznaŭčuju krytyku, prypisvajuć [niejkija idei] sapraŭdnym śviatym, takim jak Sierafim Saroŭski, Łaŭrencij Čarnihaŭski dy inšyja.

Apielacyi da Śviatoha Pisańnia abmiežavanyja. Jak praviła, užyvajucca tolki niekalki adarvanych ad kantekstu vieršaŭ z Apakalipsisa Jana Bahasłova i cytata z pasłańnia da Fiesałanikijcaŭ apostała Paŭła ab «katechonie» (z hreckaha — toj, jaki strymlivaje) — niejkaj sile ci piersonie, jakaja strymlivaje prychod Antychrysta. U traktoŭcy hetaha kultu źjaŭlajecca ci car-vykupiciel, ci jahonaja dziaržava, jakija niby adnyja tolki strymlivajuć suśviet ad kančatkovaha skareńnia demaničnym siłam i prychodu carstva Antychrysta».

Charakternaja rysa kultu — nahniatańnie strachu pierad navukaj i technikaj i interpretacyja ŭsich padziej jak prykmiet kanca śvietu. Heta instrumient manipulacyi. Paśladoŭnikaŭ padšturchoŭvajuć da paryvańnia suviaziaŭ ź dziaržavaj, admovy ad jaje dakumientaŭ i niepryznańnia jaje instytutaŭ i orhanaŭ.

«Kult Zasimy maje palityčnyja ambicyi. Im abjaŭlenaja dziaržava «Tryadzinaja Ruś» na čale ź im samim. Hetyja pretenzii nie abiacajuć ničoha dobraha nie tolki dla rasijskaj aficyjnaj dziaržaŭnaści. Kultavy śvietapohlad admaŭlaje ŭ samaisnaści i pravie na niezaležnaść biełaruskamu i ŭkrainskamu narodam. Tamu na terytoryi našaj krainy kult vyjaŭlajecca instrumientam antybiełaruskaj ahresiŭnaj impierska-šavinistyčnaj maskoŭskaj prapahandy», — ličyć Nahorny.

Kolkaść paśladoŭnikaŭ acanić ciažka. Daśledčyki pišuć pra 5-10 tysiač pramych paśladoŭnikaŭ i jašče kala 200 tysiač tych, chto raspaŭsiudžvaje kultavyja materyjały, bo simpatyzuje asobnym idejam.

Što rabić, kali svajak u siekcie?

Dla svajakoŭ treba vyznačycca — jany chočuć zachavać adnosiny z rodnym abo vieści baraćbu z kultam, kaža Aleh Nahorny. Heta roznyja šlachi.

«Pry pieršym varyjancie ahulnaja parada ŭ tym, kab sačyć za ŭtrymańniem davieru i nie adšturchnuć čałavieka krytykaj kultu. Što tyčycca vyviadzieńnia čałavieka ź jaho, to heta ciažkaja praca, jakuju lepš rabić pad pryhladam praktyčnaha siektaznaŭcy.

Spatrebicca razabracca ŭ sapraŭdnych pryčynach, čamu čałaviek patrapiŭ mienavita ŭ hety kult, hłyboka razabracca ŭ kultavaj daktrynie i historyi i navučycca padavać krytyčnuju infarmacyju tak, kab heta nie vyhladała krytykaj. Dahetul prosta paźbiahać pytańniaŭ, źviazanych z kultam. Rabić usio, kab čałaviek adčuvaŭ siabie pobač z taboj achinutym biezumoŭnaj luboŭju i pryniaćciem.

Bo na momant, kali vy budziecie hatovyja raźviančać kult pravilna, moža ŭžo nie być hałoŭnaha padmurku dziela hetaha: čałaviečaha davieru vam».

Pad administratyŭnym zmahańniem Aleh Nahorny razumieje zvaroty da dziaržaŭnych orhanaŭ i instytucyjaŭ. Ale naš surazmoŭca, svajak jakoha ŭ siekcie, kaža, što heta mała što daje: farmalna jany ničoha nie parušajuć, nie budujuć nielehalnych kultavych pabudovaŭ. A dakazać, što ludzi ŭtvaryli nielehalnuju relihijnuju arhanizacyju, davoli składana.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary17

 • mikola
  19.11.2023
  var*jaty-vyczvarency...
 • Abu
  19.11.2023
  Čamu hety duchoŭny tytan dahetul nie ŭhanaravany hramadzianstvam Baharusii i nie staŭ delehatam UNS?
 • Juraś
  19.11.2023
  V Ukrajini rozhorivsia skandał ŝodo rosijśkoji siekti "AłłatRa". Vijaviłosia,ŝo do nieji vchodili hołova SBU Bakanov z nabližienimi čiekistami,Vierieŝuk-vicie-priem"ier ta in.Korotšie,vsi  voni z otočieńnia Zielenki....

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →