Vajna1313

«Patrebnyja novyja technałohii, kab prarvacca ŭ takoj vajnie». Załužny apublikavaŭ novy prahramny artykuł

Hałoŭnakamandujučy Uzbrojenymi siłami Ukrainy Valeryj Załužny apublikavaŭ u časopisie The Economist novy prahramny artykuł pra biahučuju situacyju na froncie i pra klučavyja pryjarytety, u jakich patrebnaja vialikaja dapamoha zachodnich sajuźnikaŭ.

Ukraincy pakazali svaju hatoŭnaść pakłaści dušu i cieła za svaju svabodu. Ukraina nie tolki spyniła ŭvarvańnie kudy bolš mocnaha voraha, ale i vyzvaliła značnuju častku svajoj terytoryi.

Adnak vajna pierachodzić u novuju stadyju: pazicyjnaja vajna, statyčnyja bai na źniasileńnie, jak u Pieršuju suśvietnuju. Takaja vajna daje Rasii pieravahu, dazvalajučy joj adnavić svaju bajazdolnaść i pahražać ukrainskaj dziaržavie. Jakoje vyjście?

Bazavaje ŭzbrajeńnie, takoje jak rakiety i snarady, zastajecca niezamiennym. Ale USU patrebnyja novyja mahčymaści i technałohii, kab prarvacca ŭ takoj vajnie.

5 klučavych pryjarytetaŭ

1. Pavietra

Kantrol nieba niezamienny dla šyrokamaštabnych naziemnych apieracyj. U pačatku vajny ŭ nas było 120 samalotaŭ. Ale tolki tracina ź ich mahła lotać.

VKS RF taksama panieśli vialikija straty. My źniščyli 550 rasijskich sistem SPA. I ŭsio jašče Rasija maje značnuju pieravahu nad nami, pry hetym farmirujučy novyja eskadrylli.

Častku funkcyj avijacyi ŭziali na siabie rasijskija drony — raźviedka i ŭdary. Drony pavinny być i našym adkazam taksama. Mnostva dronaŭ dla masiravanych udaraŭ, uklučajučy padmanki, kab pierahružać SPA.

My pavinny palavać na rasijskija drony z dapamohaj abstalavańnia, jakoje vykarystoŭvaje sietki. Vykarystoŭvać padmanki-emitary sihnałaŭ, jakija buduć pryciahvać rasijskija kryłatyja bomby. I my pavinny aślaplać termalnyja kamiery rasijskich dronaŭ, vykarystoŭvajučy strabaskopy.

2. Elektronnaja baraćba

Heta kluč da pieramohi ŭ vajnie dronaŭ. Rasija madernizavała svaje srodki REB na praciahu apošniaha dziesiacihodździa. Jana apiaredžvaje nas u hetaj halinie. 65% našych sistem REB byli zrobleny ŭ časy SSSR. My pabudavali šmat ułasnych sistem REB. Ale nam taksama treba bolš dostupu da elektronnaj raźviedki sajuźnikaŭ, uklučajučy infarmacyju ad sihnalnaj raźviedki. Treba pašyrać vytvorčaść sistem REB za miažoj.

3. Kontrbatarejka, kab pieramahčy artyleryju voraha

U hetaj vajnie, jak i ŭ mnohich minułych, 60-80% vajennych zadač vykonvaje artyleryjski i rakietny ahoń.

Kali ŭ nas tolki źjaviłasia zachodniaje ŭzbrajeńnie, my byli vielmi paśpiachovyja ŭ vyjaŭleńni i paražeńni rasijskaj artyleryi. Ale efiektyŭnaść tych ža «Ekskaliburaŭ», vysokadakładnych snaradaŭ z GPS-naviadzieńniem, upała, bo Rasija navučyłasia zmahacca ź imi srodkami REB.

Rasijskaja kontrbatarejka taksama palepšyłasia. Vialikuju rolu ŭ hetym adyhrali «Łancety», jakija, pracujučy ŭ źviazcy z raźviedvalnym dronami, palapšajuć dakładnaść rasijskich snaradaŭ.

Niahledziačy na hreblivaje staŭleńnie niekatorych vajskovych analitykaŭ, my nie možam niedaaceńvać efiektyŭnaść rasijskaha ŭzbrajeńnia i raźviedki. Na hety momant nam udałosia dasiahnuć parytetu za košt dakładnaści. Ale tak moža być nie zaŭsiody. Nam treba budavać svaje GPS-pali, jakija buduć pracavać pa antenach, a nie pa spadarožnikach, kab zmahacca z rasijskimi stancyjami pastanoŭki pieraškod. Nam treba jašče bolš dronaŭ-kamikadze, kab bić pa rasijskaj artyleryi. Nam treba bolš srodkaŭ artyleryjskaj raźviedki ad našych partnioraŭ.

4. Raźminiravańnie

U nas było abmiežavanaje i sastarełaje abstalavańnie dla raźminiravańnia ŭ pačatku hetaj vajny. Ale navat pastavak narviežskich inžyniernych tankaŭ i rakietnych pryład raźminiravańnia akazałasia niedastatkova dla maštabaŭ rasijskich minnych paloŭ, jakija miescami sucelnym šeraham pralahajuć na 20 kiłamietraŭ. A kali nam udajecca prarvać hetyja pali, Rasija chutka miniruje ich znoŭ z dapamohaj sistem dystancyjnaha miniravańnia.

Adkazam mohuć stać technałohii. Nam patrebnyja radarnyja sensary, jakija vypuskajuć śvietłavyja pramiani, kab raspaznać miny na ziamli. Nam patrebnyja dymavyja sistemy, kab chavać praces raźminiravańnia.

5. Reziervy

Rasija nie zmahła atrymać pieravahu ź jaje vializnaha čałaviečaha resursu, bo Pucin baicca, što ŭsieahulnaja mabilizacyja moža raspalić palityčny kryzis, a taksama tamu, što Rasija nie moža navučyć i ekipiravać dastatkovuju kolkaść ludziej. Adnak našyja mahčymaści pa navučańni na svajoj terytoryi taksama abmiežavanyja. My nie možam prosta tak hublać sałdat na froncie. Akramia taho, Rasija moža bić pa našych centrach navučańnia.

I ŭ nas jość dzirki ŭ zakanadaŭstvie, jakija dazvalajuć hramadzianam kasić ad svaich abaviazkaŭ. My sprabujem vypravić hetyja prablemy. My ŭvodzim adziny rejestr pryzyŭnikoŭ. My pavinny pašyryć katehoryi hramadzian, jakich možna pryzvać. My ŭvodzim takoje paniaćcie, jak «bajavaja internatura», pa jakoj mabilizavanyja buduć traplać u vopytnyja padraździaleńni, dzie buduć prachodzić padrychtoŭku.

Rasiju nielha niedaaceńvać. Jana paniesła vialikija straty i vydatkavała mnostva bojeprypasaŭ. Ale ŭ jaje budzie pieravaha va ŭzbrajeńni, abstalavańni, rakietach i amunicyi praź niekatory čas. Jaje abaronnaja industryja pavialičvaje vytvorčaść, niahledziačy na biesprecedentnyja sankcyi.

Našy partniory z NATA taksama značna pavialičvajuć vytvorčaść. Ale heta zojmie jak minimum hod, a kali kazać pra avijacyju i sistemy kiravańnia — to i ŭsie dva.

Nam taksama treba sfakusavacca na bolš sučasnych sistemach kiravańnia, kab my mahli lepš za Rasiju vizualizavać pole boju i prymać rašeńni chutčej, racyjanalizujučy našu łahistyku i raźbivajučy rasijskuju łahistyku dalnabojnymi rakietami. Inavacyjnyja padychody mohuć znoŭ viarnuć hetuju vajnu z pazicyjnaha rečyšča ŭ manieŭranaje.

Kamientary13

 • Zmahar
  02.11.2023
  Zrešty, vyratavańnie utapajučych - sprava ruk samych utapajučych!
 • Cim
  02.11.2023
  Zmahar, jaki ž ty zmahar kali takuju łuchty pišaš? Niaŭžo za 30 hadoŭ tak i nie źjaviłasia razumieńnie taho, što ŭ asnoŭnym kreml staić za tym, što zaraz adbyvajecca ŭ našaj krainie. A ŭ adzinočku zmahacca z kramlom naŭrad ci atrymajecca. 
 • Zmahar
  02.11.2023
  Cim, kali b ukraincy nie plavali tak na svaju krainu, dabrabyt i abaronu, i mieli b chaciab 10uju dolu taho, što volaju losaŭ dastałosia im pa sssr, to nichto b i nie padumaŭ by na ich napadać. Da prykładu voźmiem takuju cikavuju dziaržavu pad nazovam Izrail, jakaja znachodzicca pasiarod pustyni i akružanaja naŭprost krajnie varožymi susiedziami, asnoŭnaj metaj jakich jość fizičnaje źniščeńnie Izraila i jaho hramadzian. Izrail urazy mienšy za Ŭkrainu, u jaho urazy mienš nasielnictva i pryrodnych resursaŭ, ale pry hetym, Izrail maje adnu z samych raźvitych ekanomik śvietu i adnu z samych mocnych armij u tym ža samym śviecie! Navat ahurki z bulbaju izrailcianie vyroščvpiuć u pustyni i ekspartujuć va Ŭkrainu - krainu z samym lepšym čarnaziomam u śviecie! Voś što robić zhurtavanaść i ruplivaść naroda! A vy, pavažany, nadalej padtrymlivajcie karupcyju i raskazvajcie kazki pra dobruju Ŭkrainu i złych jeŭrapiejcaŭ i amierykancaŭ, jakija “škadujuć” zbroi i hrošaj dla samaj biednaj i abiezdolenaj krainy ŭ śviecie! Darečy, Izrail adrazu schodu admoviŭ u sponsarstvie Ŭkrainie i mieŭ racyju, bo iznoŭ-taki, vyratavańnie utapajučaha pieradusim - sprava ruk samaho ŭtapajučaha! ☝🏻

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →