Hramadstva3636

U Abjadnanym pierachodnym kabiniecie novyja pryznačeńni

Śviatłana Cichanoŭskaja pryznačyła Valeryja Mackieviča na pasadu kiraŭnika aparatu Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta.

Fota: Abjadnany pierachodny kabiniet

Valeryj Mackievič — palityk i hramadski dziejač. U svoj čas byŭ namieśnikam staršyni moładzievaj arhanizacyi «Małady front».

Maje dośvied supracoŭnictva ź mižnarodnymi arhanizacyjami i palityčnymi strukturami. Pracavaŭ z pasolstvami ES i ZŠA ŭ Minsku. Byŭ kaardynataram mabilizacyjnych kampanij padčas prezidenckich vybaraŭ 2001, 2006, 2010 hadoŭ. U 2007 hodzie bałatavaŭsia ŭ miascovyja Saviety deputataŭ.

U čas pieradvybarčaj kampanii 2020 hoda kiravaŭ adnoj sa stratehična-analityčnych hrup u abjadnanym štabie Śviatłany Cichanoŭskaj. Adrazu paśla vybaraŭ prajšoŭ praz žodzinskuju turmu i izalatar na Akreścina.

Valeryj Mackievič prakamientavaŭ svajo pryznačeńnie:

«Pierad Kabinietam jak asnoŭnym vykanaŭčym orhanam demakratyčnych sił Biełarusi staić vielmi adkaznaja zadača pa realizacyi stratehii, jakaja musić zabiaśpiečyć nabližeńnie tranzitu ŭłady ad złačynnaha režymu da zakonnaj i demakratyčnaj ułady.

Kabiniet faktyčna ŭsio bolš vykonvaje rolu alternatyŭnaha ŭrada. I tut ja kažu nie tolki ab pradstaŭničaj funkcyi — pabudovie vysokaŭzroŭnievych stasunkaŭ na mižnarodnym poli, što, biezumoŭna, vielmi važna, ale ŭ hetym vypadku najpierš ab raspracoŭcy takich hłabalnych i sacyjalna važnych prajektaŭ, jak nacyjanalny pašpart ci, naprykład, infarmacyjna-kansultacyjnaja słužba «Adno akno».

Jak kiraŭnik aparatu, ja baču svajoj asnoŭnaj misijaj arhanizacyju pracy Kabinieta jak zładžanaha miechanizma, jaki maje supolnyja pryjarytety i adzinuju metu — niezaležnuju demakratyčnuju Biełaruś biez palitźniavolenych i ź lehitymnaj uładaj».

Kamientary36

 • Hańba
  27.10.2023
  Nie, nu pisać "prajšoŭ žodzinskuju turmu" zamiž "adsiedzieŭ sutki ŭ žodzinskim izalatary" heta sprečna.
 • Pytańnie
  27.10.2023
  A chto jašče ŭvachodzić u kabiniet akramia Cichanoŭskaj i Mackieviča?
 • babrujčanin
  27.10.2023
  Pytańnie , Chto uvachodzić uznačalvaje kabiniet Ahiejeła????Uzhadaj adrazu i adkažy . sabie...Ja užie uśmichajuś..

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →