Hramadstva66

«Śledčy ŭ mianie byŭ narmalny čałaviek». Biełarus na chatniaj chimii raskazaŭ, jak da jaho stavilisia siłaviki

Maksima (imia źmieniena), jak i mnohich biełarusaŭ, asudzili za ŭdzieł u pratestach pa fota ź mitynhu, znojdzienym u telefonie. Jon atrymaŭ chatniuju chimiju i zastaŭsia ŭ Biełarusi. Maksim raskazaŭ błohu «Šufladka» pra toje, čaho bolš za ŭsio chaciełasia ŭ SIZA i čamu jon dobra adhukajecca pra supracoŭnikaŭ milicyi i SK, ź jakimi pierasieksia pry zatrymańni, u izalatarach i na voli.

Ilustracyja: Maryja Tałstova / Miedyjazona

«Fota nie vydalaŭ — staviŭsia da hetaha lehkadumna»

Maksima zatrymali ŭ 2022 hodzie pa administracyjnaj spravie, znajšli ŭ telefonie fota z pratestaŭ, raspačali kryminalnuju spravu, źmiaścili ŭ SIZA.

«Na toj momant ja nie padazravaŭ, što heta [fota] prosta kryminałka i nastolki ŭsio moža zakrucicca. Troški pakarańnie niesuvymiernaje z pravinaj», — kaža Maksim.

Fatahrafij z pratestaŭ Maksim śpiecyjalna nie vydalaŭ. Jon kaža, što «zanadta lehkadumna da hetaha staviŭsia».

«Ja ličyŭ, što ŭsie hetyja padziei prajšli. Kali b ja byŭ niejkim zavadataram, ahresiŭnym… Jak pa mnie, mahli pakarać zavadataraŭ, ahresiŭnaha kahości. A prostych udzielnikaŭ, jakija vyjšli vykazać svajo mierkavańnie, — heta prosta pierabor», — tłumačyć Maksim.

Na Akreścina jon pravioŭ 15 sutak administracyjnaha aryštu, a paśla trapiŭ u śledčy izalatar — pa kryminalnaj spravie ab udziele ŭ mitynhach.

«Śledčy taksama čałaviek»

Staŭleńnie da siabie z boku milicyi i śledčych asudžany nazyvaje adekvatnym. Naprykład, u HUBAZiKu supracoŭniki razmaŭlali ź im «biez ahresii». Jany raspytvali pra pazicyju Maksima i vykazvali svaju, pakazvali jamu videa z pratestaŭ. Usie jany prosta vykonvajuć svaju pracu.

«Voś jość dokazy ŭsie. Byŭ? Byŭ. Kali jašče byŭ, jość niejkija fatahrafii? Nie, niama. Dla ich heta da 2022 hoda stała rucinaj — sumna i niecikava».

U SIZA Maksimu chaciełasia daviedvacca bolš navinaŭ z voli. Tady ŭžo išła poŭnamaštabnaja vajna va Ukrainie, tamu jon raspytvaŭ novych susiedziaŭ u tym liku ab tym, što adbyvajecca na froncie.

Siarod jaho sukamiernikaŭ byli i abvinavačanyja ŭ niezakonnym abarocie narkotykaŭ.

«Što tam naohuł adbyvajecca ŭ śviecie? Što na vajnie va Ukrainie? Dalar raście? Košty rastuć, padajuć? A čałaviek kaža: «Ja ničoha nie viedaju». Ja pytajusia: «Kolki małako kaštuje?» Ja nie viedaju, kaža. «Ty ŭ kramu chodziš?» Ja ničoha nie viedaju. Ja viedaju, kolki narkotyki kaštujuć, mnie kajfova».

Naviny jon daviedvaŭsia ŭ tym liku ad advakata, sukamiernikaŭ, jakim davali spatkańni ź blizkimi, i navat śledčaha. Maksim kaža, što toj moh raskazać pra «čałaviečyja rečy».

«Zrazumieła, što nie ŭsio raskaža, ale chacia b banalna moh skazać: «Na vulicy ciapier dobra, dalar stolki i stolki». Asabliva kali ty siadziš u padvale, blin, ź jakoha nie vidać navat soniejka. Nie toje, što soniejka, naohuł ničoha nie vidać. Adtulinu z palec pamieram u dyjamietry, blin. Ale ŭsie my ludzi. I śledčy taksama čałaviek. Prynamsi, u mianie byŭ narmalny čałaviek».

Maksim raskazvaje, što adzin ź jahonych sukamiernikaŭ-palitviaźniaŭ jeŭ tolki tuju ježu, jakuju davali ŭ SIZA. Ad pačastunkaŭ ź pieradač, jakimi dzialilisia inšyja źniavolenyja, jon admaŭlaŭsia. «Treba rychtavać siabie da kałonii», — tłumačyŭ jon.

«Tam ludzi siadziać, jakija dakładna siabie rychtujuć, što piać hadoŭ daviadziecca «krepanuć» u kałonii», — praciahvaje Maksim.

Chatniaja chimija — nie strašna

Sud prajšoŭ u Maksima «standartna»: prakuror zapytaŭ termin, sudździa pryznačyŭ roŭna taki ž. Biełarus atrymaŭ chatniuju chimiju.

Zhodna z umovami takoha pakarańnia, Maksim pavinien byŭ uładkavacca na pracu. Pa mnohich vakansijach jamu admaŭlali z-za prysudu. Paźniej atrymałasia ŭładkavacca ŭ nievialikuju kampaniju prostym rabotnikam. Inśpiektar kryminalna-vykanaŭčaj inśpiekcyi, jakoha zamacavali za Maksimam, dazvoliŭ jamu niekalki razoŭ na tydzień chadzić na adukacyjnyja kursy.

Biełarus kaža, što samaje składanaje na chatniaj chimii — heta toje, što niamožna źjeździć u hości da siabroŭ, svajakoŭ, padarožničać. Toje, što davodzicca siadzieć doma na vychadnych i ŭviečary, nie składaje jamu niazručnaściaŭ.

«Chatniaja chimija strašnaja dla ludziej, jakija zładziužki, pjanicy i chulihany, jakim niama čaho rabić, jakija dadomu nie chočuć iści, tamu što tam u ich siamja. A im cikava dzieści pad płotam papić «čarniła». Voś dla ich chatniaja chimija — heta vielmi strohaje pakarańnie, tamu što siabry pad tym ža płotam praciahvajuć «čarnić», a jamu nielha».

Kamientary6

 • Starkofff
  26.10.2023
  V diesny nie ciełovałsia s mientami?
 • Vojcik
  26.10.2023
  To bok spačatku hety dobry čałaviek adpraŭlaje ciabie ŭ padvał, a paśla litaściva raspaviadaje pra kurs dalara?.. Bieražy Boh, ad takich "narmalnych" ludziej! Nie, bratka, rečaisnaść takaja, što voka zamylvajecca. Ale nie narmalny jon. I praca nie narmalnaja. I čałaviek viedaje, što robić paskudnuju pracu - ale robić. I musić adkazvać za ŭčynki
 • Aleh
  26.10.2023
  Heta nazyvajecca Stakholmskim sindromam.

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska3

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Pamior Michaił Vierhiejenka1

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

Što adbyvajecca z klimatam? Takaja śpioka letam budzie zaŭsiody?6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →