Vajna

Va Ukrainie raźvitalisia z zahinułym biełarusam «Bachusam»

Bajca-biełarusa HUR Minabarony Ukrainy z pazyŭnym «Bachus» pachavali ŭ horadzie Kałamyja Ivana-Frankoŭskaj vobłaści. Jon zahinuŭ 7 kastryčnika pad Bachmutam.

21 kastryčnika biełarusa adpiavali ŭ miascovaj hreka-katalickaj carkvie.

«Biełaruski vajar svajo žyćcio i dušu addaŭ za siabroŭ ukraincaŭ, za svabodu našaha i svajho naroda… Viečna budzie žyć słava pra mužnaha Hieroja dvuch narodaŭ!», — havorycca ŭ jaje paviedamleńni.

«Bachusa» pachavali na haradskich mohiłkach na Alei Słavy pad bieł-čyrvona-biełym i ŭkrainskim ściahami. U Kałamyi byŭ abjaŭleny dzień žałoby.

Proźvišča dobraachvotnika nie nazyvajecca, niama jaho i na kryžy.

Kamientary

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?7

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Usie naviny →
Usie naviny

Załužny: Adzinym vychadam u vajnie moža stać pavieličeńnie kolkaści čałaviečych resursaŭ2

Dva hady ŭ łahiery ŭciekačoŭ. Volha Nikałajčyk narešcie atrymała prytułak u Bielhii15

«Lusterka» prakamientavała situacyju ź videa rodnych kaleh partała2

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET24

Zabaronu ruchavikoŭ unutranaha zharańnia ŭ ES nazvali niezakonnaj2

Z čaćviarha na stadyjonie «Dynama» znoŭ pačnuć pakazvać kino pad adkrytym niebam

Siłaviki cisnuć na baćkoŭ viadoŭcaŭ tyktok-kanała «Lusterka»21

U Biełarusi pradajuć Mercedes-Benz W124 za 12 000 dalaraŭ. Čamu 32-hadovaje aŭto takoje darahoje?3

Byłaja palitźniavolenaja: Maja siamja patraciła za dva hady $10 tysiač na advakataŭ i pieradačy dla mianie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?7

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →