Navuka i technałohii

YouTube nieŭzabavie moža dazvolić muzykam pazyčać svaje stvoranyja štučnym intelektam hałasy

Pa słovach krynic, płatforma videachostynhu ciapier viadzie pieramovy z hukazapisvalnymi kampanijami.

Vyjava: vecteezy

Adnojčy stvaralniki kantentu ŭ YouTube zmohuć zapampoŭvać muzyku, jakaja hučyć tak, byccam jaje sapraŭdy śpiavali viadomyja muzyki. Jak paviedamlajuć Billboard i Bloomberg, płatforma videachostynhu raspracoŭvaje instrumient štučnaha intelektu, jaki moža imitavać hołas vykanaŭcaŭ.

Kampanija nibyta spadziavałasia pakazać hetuju funkcyju padčas mierapryjemstva «Made On YouTube» u vieraśni, dzie byli prezientavanyja inšyja pryłady dla stvaralnikaŭ na bazie ŠI, uklučajučy hienieratyŭny zialony ekran. Adnak płan nie realizavaŭsia, vierahodna, tamu, što pieramovy z hukazapisvalnymi kampanijami patrabujuć času, tłumačyć Engaget. Urešcie, technałohija novaja, i jość šmat pytańniaŭ (u pieršuju čarhu, vidać, jurydyčnych), na jakija pierad zapuskam treba spačatku adkazać.

U Billboard kažuć, što adna z klučavych prablem, jakuju ŭsio jašče vyrašajuć u YouTube, — heta toje, jak budzie pracavać manietyzacyja. Ci buduć artysty atrymlivać hrošy niepasredna za muzyku, jakuju YouTube budzie «skormlivać» dla navučańnia svajoj madeli štučnaha intelektu; abo tolki za kančatkovy pradukt, zrobleny z dapamohaj ŠI? Akramia taho, jak aŭtary piesień (a nie tolki artysty) buduć atrymlivać kampiensacyju za toje, što ich muzyka budzie vykarystoŭvacca dla navučańnia ŠI? 

Jak paviedamlajecca, u hukazapisvalnych kampanij pa-raniejšamu zastajucca pytańni ab tym, jak mienavita navučajecca madel štučnaha intelektu, a taksama ab tym, jak budzie zabiaśpiečvacca prava artystaŭ dałučycca ci admovicca ad udziełu ŭ padobnych adnosinach. U vypadku, kali taki instrumient usio ž źjavicca, YouTube maje namier spačatku pravieści beta-testavańnie, daŭšy abranaj hrupie kantent-mejkieraŭ dostup da hałasoŭ vykanaŭcaŭ, jakija daduć zhodu.

Pavodle krynic, niahledziačy na ​​toje, što pieramovy zajmajuć čas, hukazapisvalnyja kampanii ŭ cełym usprymajuć ideju YouTube z vykarystańniem zmadelavanych hałasoŭ u muzycy jak niepaźbiežnaść — tamu hulcy muzyčnaj industryi zaniepakojenyja tym, što zastanucca zzadu, kali buduć supraciŭlacca licenzijnym uhodam, padobnym da taho, što prapanuje YouTube. 

Adnak, jak adznačaje Bloomberg, YouTube idzie składanym šlacham i, mahčyma, jamu pryjdziecca padrychtavacca da jurydyčnych prablem u pošukach vykarystańnia hienieratyŭnaha štučnaha intelektu ŭ muzycy. Naprykład, niadaŭna hrupa aŭtaraŭ — u tym liku znakamityja piśmieńniki Džon Hryšam i Džordž R. R. Marcin — padała ŭ sud na OpenAI za nibyta vykarystańnie ich ramanaŭ dla navučańnia svajoj vialikaj moŭnaj madeli.

Kamientary

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?7

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Usie naviny →
Usie naviny

Załužny: Adzinym vychadam u vajnie moža stać pavieličeńnie kolkaści čałaviečych resursaŭ2

Dva hady ŭ łahiery ŭciekačoŭ. Volha Nikałajčyk narešcie atrymała prytułak u Bielhii15

«Lusterka» prakamientavała situacyju ź videa rodnych kaleh partała2

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET24

Zabaronu ruchavikoŭ unutranaha zharańnia ŭ ES nazvali niezakonnaj2

Z čaćviarha na stadyjonie «Dynama» znoŭ pačnuć pakazvać kino pad adkrytym niebam

Siłaviki cisnuć na baćkoŭ viadoŭcaŭ tyktok-kanała «Lusterka»21

U Biełarusi pradajuć Mercedes-Benz W124 za 12 000 dalaraŭ. Čamu 32-hadovaje aŭto takoje darahoje?3

Byłaja palitźniavolenaja: Maja siamja patraciła za dva hady $10 tysiač na advakataŭ i pieradačy dla mianie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?7

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →