Kultura11

ArtPower Belarus abviaściŭ prajekt zajavak ź biudžetam da 60 tysiač jeŭra

Pačaŭsia čarhovy tur pryjomu zajavak na padtrymańnie tvorčych prajektaŭ i mabilnaści ArtPower Belarus, heta apošni koł dla instytucyjaŭ, a taksama indyvidualnych prajektaŭ, jakija pretendujuć na finansavańnie ad 5000 da 60 000 jeŭra. Pryjom zajavak na mini-hranty i hranty mabilnaści praciahniecca va ŭžo zvykłym štokvartalnym farmacie, paviedamlaje Biełaruskaja rada kultury.

Dedłajn padačy zajavak — 13 listapada 2023 hoda.

Start realizacyi prajektaŭ — nie raniej za 1 lutaha 2024 hoda. 

Maksimalny mahčymy termin zaviaršeńnia prajekta — 1 listapada 2024 hoda. 

Vyniki kołu buduć viadomyja ŭ studzieni 2024 hoda. 

«My vielmi ŭściešanyja tym, što majem mahčymaść padtrymać najlepšyja kulturnickija prajekty praz čarhovy call for applications. Uśviedamlajučy aktualnaść i vidavočny rost popytu na padtrymańnie biełaruskaj kultury, my bačym vialikuju kaštoŭnaść jak u prasoŭvańni aŭtentyčnych nacyjanalnych prajektaŭ, hetak i ŭ spryjańni mižnarodnym tvorčym kałabaracyjam — najpierš z kulturnickimi dziejačami krainaŭ Bałtyi i Paŭnočnaj Jeŭropy. My spadziajomsia, što hetaja prahrama budzie nadalej spryjać naradžeńniu novych i ŭdaskanaleńniu ŭžo isnych prajektaŭ. My zaŭsiody adkrytyja dla supracy na padmurku našych ahulnych demakratyčnych kaštoŭnaściaŭ», — padkreślivaje rehijanalnaja dyrektarka Dackaha instytutu kultury ŭ krainach Bałtyi i rehijonie Bałtyjskaha mora Lizavieta Dubinka-Hušča.

Biełaruskija tvorcy ŭ miežach hetaha turu mohuć pretendavać na try varyjanty padtrymańnia:

— midzi-hranty: ad 5000 da 60 000 jeŭra; 

— mini-hranty: ad 1000 da 5000 jeŭra;

— hranty mabilnaści na pajezdki, nieabchodnyja dla pracy, navučańnia, daśledavańniaŭ, abmienu dośviedam i prezientacyi svajoj pracy: siaredniaja suma — 2000 jeŭra. 

«Heta konkurs nie dla tych, chto vyjechaŭ. I nie konkurs dla tych, chto zastaŭsia. Nam padajuć zajaŭki tvorcy jak u Biełarusi, hetak i za miažoj, a taksama miksavanyja i mabilnyja kamandy biełarusaŭ z roznych krainaŭ. I kožnaja zajaŭka maje kaštoŭnaść. Spadziajomsia, što pryblizna takaja praporcyja zachavajecca nadalej, bo ŭsie my pracujem u adnoj kulturnaj prastory na karyść svajoj Ajčyny», — adznačaje kiraŭnik Biełaruskaj Rady kultury Siarhiej Budkin.

Što adbyvajecca z zajaŭkami, padadzienymi na konkurs? 

Na etapie pryjomu z zajaŭkami pracujuć hrant-mieniedžary Resursnaha centra Biełaruskaj Rady kultury, jakija sočać najpierš za pravilnaściu zapaŭnieńnia formaŭ. 

Potym kožnuju zajaŭku aceńvajuć pa dva biełaruskija ekśpierty, jakija vystaŭlajuć bały pavodle piaci asnoŭnych kryteraŭ:

 • 1) adpaviednaść i aktualnaść,
  2) jakaść kantentu i dziejnaści;
  3) achop i raspaŭsiud,
  4) jakaść mieniedžmientu i finansavy patencyjał vykanańnia prajektu
  5) acenka ryzyk. 

Finalnaje rašeńnie — padtrymać prajekt ci nie — prymaje adboračny kamitet, jaki składajecca z troch pradstaŭnikoŭ Dackaha instytutu kultury, dvuch pradstaŭnikoŭ Biełaruskaj Rady kultury i zaprošanaha ekśpierta. Heta Stefan Eryksan, były ambasadar Šviecyi ŭ Biełarusi. 

Uvaha! Na midzi– i mini-hranty prymajucca zajaŭki jak ad pryvatnych asobaŭ (adnoj ci niekalkich), hetak i jurydyčnych. Adnak u vypadku ź midzi-hrantami pieralik srodkaŭ na realizacyju prajektu moža być zrobleny vyklučna na rachunak jurydyčnaj asoby (firma, NDA, arhanizacyi i jurydyčnyja asoby inšaha typu). Z rachunku takoha typu musić taksama vieścisia finansavaje administravańnie prajektu. Sam zajaŭnik (hrupa) nie abaviazkova musić być uładalnikam jurydyčnaj asoby, ale jašče na etapie padavańnia zajaŭki varta praduhledzieć takoje partniorstva. 

Padrabiaźniej — u raździele FAQ. Tam ža znojdziecie adkazy na šmat jakija inšyja častyja pytańni.

Nie ŭsio jasna? Skirujcie zapyt u liście na adras: [email protected].

Pytańni hrant-mieniedžaram i kaardynataram prajektu možna zadać taksama padčas adnoj ź dźviuch infasiesijaŭ. 

ArtPower Belarus — maštabnaja prahrama padtrymańnia biełaruskaj kultury. Jaje realizujuć Biełaruskaja rada kultury i Dacki instytut kultury pry finansavym spryjańni Jeŭrasajuzu. Raspačałasia ŭ kastryčniku 2022 hoda i budzie doŭžycca da lutaha 2025 hoda. Hałoŭnaja meta ArtPower Belarus — spryjać svabodnamu samavyjaŭleńniu biełaruskich dziejačaŭ mastactva i kultury ŭ realizacyi ichnych tvorčych prajektaŭ.

Kamientary1

 • GNLS
  26.10.2023
  Čym bolš čytaju artykuły takoha kštałtu i pahłyblajusia ŭ vyvučeńnie struktury i dziejnaści ŭsich "fondaŭ" i "rad", tym bolš upeŭnivajusia ŭ tym, što paśla stanaŭleńnia ŭ Biełarusi demakratyi, biełarusy prosta abaviazany patrabavać tatalnaha, prazrystaha i niezaležnaha finansavaha audytu dziejnaści ŭsich hetych nieeodemakratyčnych struktur. Jak kazaŭ adzin piersanaž, budzie vielmi cikava.

Padaje kurs dalara — čamu tak?6

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Usie naviny →
Usie naviny

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu9

Zołatavalutnyja reziervy Polščy pieravysili rekordnyja $200 miljardaŭ7

Chto taki Vadzim Krasikaŭ, u jakim tak zacikaŭlenaja Rasija?1

U Kałužskaj vobłaści paciarpieŭ krušeńnie viertalot Mi-28, ekipaž zahinuŭ2

Samaje poźniaje rašeńnie VAR u historyi. Hoł Arhienciny na Alimpijadzie admianili tolki praź dźvie hadziny2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Padaje kurs dalara — čamu tak?6

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Hałoŭnaje
Usie naviny →