Paleścincy ahladajuć miesca vybuchu la balnicy Al-Achli ŭ horadzie Haza. Fota: Abed Khaled / AP

Paleścincy ahladajuć miesca vybuchu la balnicy Al-Achli ŭ horadzie Haza. Fota: Abed Khaled / AP

Vybuch u špitali ŭ horadzie Haza, jaki adbyŭsia 17 kastryčnika, imavierna, vyklikała rakieta, vypuščanaja z terytoryi siektara Haza, a nie avijaŭdar Izraila, paviedamlaje CNN pa vynikach ułasnaha rasśledavańnia.

CNN prahledzieŭ dziasiatki videarolikaŭ, raźmieščanych u sacyjalnych sietkach, jakija tranślavalisia ŭ žyvym efiry i byli źniatyja žurnalistami-fryłansierami, što pracujuć na CNN u Hazie, a taksama spadarožnikavyja zdymki, kab sabrać usio bolš padrabiazna.

Biez mahčymaści atrymać dostup da miesca zdareńnia i sabrać dokazy na miescy, nivodnaja vysnova nie moža być kančatkovaj. Ale analiz CNN śviedčyć, što rakieta, zapuščanaja ź siektara Haza, razarvałasia ŭ pavietry, i što vybuch u balnicy byŭ vynikam traplańnia častki rakiety ŭ balničny kompleks.

Ekśpierty pa zbroi i vybuchovych rečyvach sa šmathadovym dośviedam acenki škody ad bombaŭ, jakija vyvučyli vizualnyja dokazy, skazali CNN, što ličać heta najbolš imaviernym scenarom, choć i papiaredžvajuć, što adsutnaść reštkaŭ bojeprypasaŭ abo šrapnieli na miescy zdareńnia ŭskładniaje ŭpeŭnienaść nakont hetaj viersii. Usie pahadzilisia z tym, što najaŭnyja śviedčańni škody na abjekcie nie adpaviadajuć izrailskamu avijaŭdaru.

Izrail śćviardžaje, što pryčynaj vybuchu stała «asiečka» rakiety, vypuščanaj hrupoŭkaj bajevikoŭ «Isłamski džychad», i hetaja zajava, jakuju prezident ZŠA Džo Bajden ahučyŭ u sieradu, paćviardžajecca amierykanskaj raźviedkaj. Pradstaŭnik Rady nacyjanalnaj biaśpieki paźniej zajaviŭ, što analiz aerafotazdymkaŭ, pierachopaŭ i infarmacyi z adkrytych krynic pakazaŭ, što Izrail «nie niasie adkaznaści».

Paleścinskija aficyjnyja asoby i niekalki arabskich lidaraŭ tym nie mienš abvinavačvajuć Izrail u naniasieńni ŭdaru pa balnicy na fonie praciahłych avijaŭdaraŭ u Hazie. «Isłamski džychad» admaŭlaje svajo dačynieńnie da zdareńnia.

Vajna Izraila z CHAMAS vyklikała chvalu kantentu, jaki ŭvodzić u zman, i łžyvych zajaŭ u internecie. Hetaja dezynfarmacyja ŭ spałučeńni z palaryzacyjnym charaktaram kanfliktu ŭskładniaje adździaleńnie faktaŭ ad vydumki.

Za apošnija niekalki dzion šeraham ŚMI byli apublikavanyja rasśledavańni vybuchu ŭ balnicy Al-Achli. Niekatoryja pryjšli da dyjamietralna procilehłych vysnoŭ, jakija adlustroŭvajuć ciažkaści praviadzieńnia takoha analizu dystancyjna.

Ale pa miery taho jak usio bolš infarmacyi źjaŭlajecca, rasśledavańnie CNN, jakoje ŭklučaje ŭ siabie ahlad načnoha videa vybuchu i žachlivyja vyjavy paranienych i zabitych unutry balničnaha kompleksu, źjaŭlajecca sprobaj pralić śviatło na detali vybuchu, jakija vychodziać za ramki taho, što apublikavali Izrail i ZŠA.

Pavodle videazapisaŭ, praanalizavanych CNN, u aŭtorak viečaram pierad śmiarotnym vybucham načnoje nieba nad Hazaj aśviatliŭ škvał rakietnaha ahniu.

Kamiera «Al-Džaziry», raźmieščanaja ŭ zachodniaj častcy Hazy i źviernutaja na ŭschod, viała žyvuju tranślacyju na kanale ŭ 18:59 pa miascovym časie ŭ aŭtorak viečaram. Na kadrach vidać, jak rakieta, vypuščanaja z Hazy, lacić pa ŭzychodnaj trajektoryi, pierš čym źmianić kirunak i ŭzarvacca, pakinuŭšy karotkuju jarkuju pałasu śviatła ŭ načnym niebie nad horadam Haza. Usiaho praź niekalki imhnieńniaŭ na ziamli bačnyja dva vybuchi, u tym liku adzin la baptysckaj balnicy Al-Achli.

Pravieryŭšy raźmiaščeńnie kamiery, CNN zmoh vyznačyć, što rakieta była vypuščanaja z rajona na poŭdzień ad horada Haza. CNN vyznačyŭ hieałakacyju vybuchu ŭ balnicy, pakazaŭšy najbližejšyja budynki na zachad ad kompleksu. Kadry, źniatyja z veb-kamiery ŭ Tel-Avivie, nakiravanaj na poŭdzień, u bok Hazy, jakija CNN sinchranizavaŭ z žyvoj tranślacyjaj «Al-Džaziry», pakazvajuć załp rakiet z Hazy niezadoŭha da vybuchu.

Niekalki ekśpiertaŭ pa zbroi paviedamili CNN, što na videa «Al-Džaziry» vidać, jak rakieta zharaje ŭ niebie pierad padzieńniem na terytoryju balnicy. Ale jany nie mohuć z upeŭnienaściu skazać, što hetyja dva incydenty byli źviazanyja miž saboj z-za prablem z raźlikam trajektoryi rakiety, jakaja paciarpieła niaŭdaču abo źmianiła kurs u siaredzinie palotu.

«Ja miarkuju, što heta adbyłosia: rakieta vyjšła z ładu, i jana ŭpała niacełaj. Imavierna, ź niejkaj pryčyny jana razvaliłasia ŭ pavietry, i korpus rakiety ŭrezaŭsia ŭ aŭtastajanku. Tam reštki paliva zaharelisia i padpalili aŭtamabili i inšaje paliva ŭ balnicy, vyklikaŭšy mocny vybuch», — skazaŭ CNN Markus Šyler, jeŭrapiejski ekśpiert pa rakietach, jaki pracavaŭ nad analizam dla NATA i ES.

«Ale ja nie mahu hetaha paćvierdzić. Kali rakieta vyjšła z ładu … niemahčyma pradkazać trajektoryju jaje palotu i pavodziny, tamu ja nie zmoh by vykarystoŭvać zvyčajny analiz, zasnavany na vyšyni, trajektoryi palotu i časie hareńnia», — dadaŭ jon.

Pałkoŭnik VPS ZŠA ŭ adstaŭcy Siedryk Lejtan, były namieśnik dyrektara Ahienctva nacyjanalnaj biaśpieki ZŠA i vajenny analityk CNN, skazaŭ, što vybuch u pavietry «adpaviadaŭ niaspraŭnaści rakiety», dadaŭšy, što pałasa śviatła adpaviadała «rakiecie, jakaja vypracoŭvaje paliva, kali jana sprabuje nabrać vyšyniu».

Čad Ołant, staršy inžynier karparacyi Rand u Vašynhtonie (akruha Kałumbija), pahadziŭsia z tym, što jarkaja ŭspyška śviatła śviedčyła ab tym, što ćvierdapaliŭny rakietny ruchavik «niaspraŭny».

U sacyjalnych sietkach źjavilisia niekatoryja zdahadki ab tym, što razbureńnie rakiety mahło być vyklikana izrailskaj sistemaj abarony «Žalezny kupał». Ale ekśpierty zajavili, što niama nijakich śviedčańniaŭ taho, što jaho pierachapiła inšaja rakieta, a Izrail zajaŭlaje, što jon nie vykarystoŭvaje hetuju sistemu ŭ Hazie.

U 19:00 vajskovaje kryło CHAMAS «Bryhada Al-Kasama» apublikavała ŭ svaim telehram-kanale paviedamleńnie ab tym, što jano abstralała Ašdod, prybiarežny izrailski horad na poŭnač ad Hazy, «škvałam rakiet». Praź niekalki chvilin jano paviedamiła, što jaho ŭzbrojenaje kryło — bryhada «Al-Kuds» — naniesła ŭdary pa Tel-Avivie ŭ adkaz na «masavaje zabojstva mirnych žycharoŭ voraham».

Na inšym načnym videa vybuchu, jakoje, miarkujučy pa ŭsim, było źniata na mabilny telefon z bałkona i taksama było hieałakavana CNN, zachavany śviściačy huk pierad tym, jak nieba aśviatliłasia i prahrymieŭ mahutny vybuch.

Dva ekśpierty pa zbroi, jakija prahledzieli źniaty materyjał dla CNN, skazali, što huk na videa nie adpaviadaje huku vysakakłasnaha vajskovaha vybuchovaha rečyva, takoha, jak bomba abo snarad. Abodva zajavili, što niemahčyma zrabić jakija-niebudź kančatkovyja vysnovy pa aŭdyjazapisie ŭ videa, papiaredziŭšy, što mabilny telefon moh paŭpłyvać na dakładnaść huku.

Viadučy amierykanski ekśpiert pa akustycy, u jakoha nie było dazvołu vystupać publična ad svajho ŭniviersiteta, praanalizavaŭ formu hukavoha sihnału ź videazapisu i pryjšoŭ da vysnovy, što, choć byli źmieny ŭ častacie huku, jakija pakazvajuć na toje, što abjekt znachodziŭsia ŭ ruchu, ź jaho nielha było atrymać nijakaj infarmacyi ab kirunku.

Čytajcie taksama:

Krynica ŭ jeŭrapiejskaj raźviedcy: La balnicy Al-Achli zahinuli maksimum 50 čałaviek

Ministr abarony Izraila nazvaŭ try etapy vajny z CHAMAS

Biełarusaŭ ź siektara Haza nie mohuć evakujavać

Клас
14
Панылы сорам
1
Ха-ха
2
Ого
1
Сумна
2
Абуральна
1