Hramadstva2121

«Chtości za joj staić». Čamu čynoŭniki słuchajucca Bondaravu

Zakanadaŭstva abaviazvaje čynoŭnikaŭ reahavać na ŭsie zvaroty hramadzian. Ale na «zvažaj» jany ŭstajuć tolki ŭ vypadku z prarasijskaj aktyvistkaj Volhaj Bondaravaj. Čamu?

«Strašna nie tolki prostym ludziam»

Pra aktyŭnaść Volhi Bondaravaj zahavaryli ŭ 2020-m. Jana atakuje ŭsio biełaruskaje, a taksama toje, što sama vyznačaje «zachodnim» i «destruktyŭnym». Joj jość sprava da taho, jak chtości stryžecca, adziavajecca, jakuju rekłamu zdymaje.

Były supracoŭnik Bresckaha abłvykankama, a ciapier namieśnik kiraŭnika Narodnaha antykryzisnaha ŭpraŭleńnia Arciom Bruchan ličyć, što čynoŭnikam praściej zrabić tak, jak prosić Bondarava, bo jany razumiejuć: kali jana piša, to joj dazvalajuć i chtości za joj staić.

«Nichto z čynoŭnikaŭ nie navažycca admachnucca ad zvarotu «hałoŭnaj danosčycy Biełarusi». Joj dadzienaja mahčymaść upłyvać na słužboŭcaŭ nie topavaha ŭzroŭniu. Jość tyja, jakich jana moža atakavać, a jość — kaho pakul aścierahajecca.

Eks-kandydat u prezidenty Alaksandr Milinkievič pierakanany, što za Bondaravaj stajać siły, źviazanyja z KDB-FSB, i jana robić toje, što im chočacca.

«U hramadstvie vialiki abhruntavany strach, jaki nakručvajecca represijami, dziaržaŭnym unutranym teroram. Strašna nie tolki prostym ludziam, ale i ŭładzie. Kali Bondarava ahučvaje, što choča zrabić KDB-FSB, jakija z roznych pryčyn nie vystupajuć publična, to čynoŭniki razumiejuć, chto heta skazaŭ nasamreč, tamu vykonvajuć adrazu», — razvažaje palityk.

Arciom Bruchan kaža, što ŭ słužboŭcaŭ ideałahičnaj viertykali jość rekamiendacyi, jak abychodzicca sa skarhami typu tych, što piša Bondarava. Ź imi pracujuć ideołahi ci namieśniki staršyń vykankamaŭ, jakija kuryrujuć sacyjalnuju rabotu.

Volha Bondarava (sprava) na praŭładnym mitynhu. Fota: BiełTA

Alaksandr Milinkievič źviartaje ŭvahu, što vykonvajucca rašeńni pa skarhach Bondaravaj ciškom. Tak było z pomnikam Łarysie Hienijuš, jaki stajaŭ na carkoŭnym padvorku ŭ Zelvie, dy z pamiatnym znakam paŭstancam Kalinoŭskaha na hrodzienskim vakzale.

«Uviečary doška na vakzale visieła — pryhožaja, ź vialikaha dubu, u narodnym styli — a na ranicu jaje niama. I nichto va ŭładzie nie viedaje, kudy ž jana padziełasia», — adznačaje pazaštatny daradca Śviatłany Cichanoŭskaj.

Chto płacić zarobak Bondaravaj

Sumnieŭna, kab kipučuju dziejnaść Bondaravaj ruchaŭ tolki altruizm. Jana raźjazdžaje pa krainie, viadzie telehram-kanał. Na heta patrabujucca hrošy.

Bondarava, nakolki viadoma, biespracoŭnaja. Niepraciahły čas jana rabiła ŭ pryvatnaj kampanii «Čysty śviet plus». Zajmałasia kantrabandaj cyharet u Polšču. Tam pabyvała pad kryminalnym pieraśledam. Hod tamu Bondarava pastupiła ŭ Piedahahičny ŭniviersitet u Minsku.

Bondarava — siabra Kamunistyčnaj partyi Biełarusi.

Sioleta ŭ sakaviku jana vykonvała abaviazki sakratara pa ahulnych pytańniach Minskaha harkama partyi. U adnym z vystupaŭ nakinułasia na Łarysu Hienijuš. Nieŭzabavie pomnik piśmieńnicy ŭ Zelvie źnik. U krasaviku pieršakurśnicu Bondaravu ŭznaharodzili miedalom CK KPB.

Arciom Bruchan ličyć, što finansavańnie dziejnaści Bondaravaj adbyvajecca praz Kampartyju.

Volzie Bondaravaj uručajuć miedal Kampartyi. Fota: sacyjalnyja sietki

Jaje dopisy ŭ sietkach — heta spravazdača ab vykananaj pracy. 

Aktyŭnaść Bondaravaj nie abmiažoŭvajecca Hrodnam.

«Toje, što jana pačynaje pašyrać svaju hieahrafiju, aznačaje, što joju kuratary zadavolenyja», — dadaje Alaksandr Milinkievič.

Sietka Bondaravaj

Alaksandr Milinkievič ličyć, što Bondaravaj adviedziena rola «pilnych hramadzian», jakija ŭ Savieckim Sajuzie patrabavali raspravicca «z vorahami naroda». U biełaruskich ža realijach masy źmizarnieli da «hałaska adnaho čałavieka».

«Pry Stalinie cełyja pracoŭnyja kalektyvy patrabavali śmierci špijonam, impieryjalistam, Akademija navuk mahła vystupić ci ŭniviersitet, a ciapier u ich słabaja padtrymka», — zaŭvažaje palityk.

Na jaho pohlad, kali b u Hrodnie pracoŭny kalektyŭ zmušali patrabavać taho, čaho choča Bondarava (ci tyja, chto za joj staić), to ludzi chutčej by pramaŭčali, nie supraciŭlalisia, ale «ŭ ich dudu nie stali b dudzieć».

Arciom Bruchan adznačaje, što Bondarava spačatku vystupała tolki za Łukašenku i siłavikoŭ, a zatym jaje dziejańni stali ŭsio bolš prarasijskimi.

Takija, jak Bondarava, svaju zadaču bačać u pavieličeńni rasijskaha ŭpłyvu dzie tolki mahčyma i jak tolki mahčyma, a taksama ŭ maksimalnym źniščeńni hramadzianskaj supolnaści, jakaja była svajho rodu kaściakom biełaruskaj nacyi. 

«Kali praanalizavać jaje telehram-kanał, to tam bačnaja sietka prarasijskich aktyvistaŭ, jakija zajaŭlajuć, što Biełaruś — častka Rasii», — davodzić Arciom Bruchan.

Bondarava šmat zvarotaŭ adrasuje Ministerstvu kultury i štoraz sprabuje pašyrać svoj upłyŭ na viedamstva.

«Ministerstva kultury pavinna pierabudavacca na całkam prarasijski naratyŭ dy stać aparatam źniščeńnia biełaruskaj identyčnaści», — prahnazuje raźlik prarasijskaj aktyvistki surazmoŭca.

Volha Bondarava ŭ haściach u hrodzienskaha AMAPa, kastryčnik 2020 hoda. Fota: sacyjalnyja sietki

Bruchan miarkuje, što ŭ vypadku ź inšymi viedamstvami Bondarava skarhami pramacvaje, na kaho moža napadać.

«Voś kali napisała zvarot na načalnika UUS Hrodzienskaha abłvykankama, to joj dali trochu pa rukach. Ale jak daloka Bondaravaj dazvolać zajści, to cikava panazirać», — zaŭvažaje Bruchan.

Na dumku Milinkieviča, vypadak z pakajańniem Bondaravaj śviedčyć, što dla jaje praviedziena miaža ŭsiodazvolenaści.

«Dla jaje taksama vystaŭlenyja čyrvonyja ściažki», — padkreślivaje jon.

Volha Bondarava. Fota: sacyjalnyja sietki

Dziejnaść Bondaravaj nie znajšła šyrokaj padtrymki

Arciom Bruchan ličyć, što ŭ Biełarusi šyrokaj padtrymki bondaraŭščyna nie maje. Takija inicyjatyvy padšturchoŭvajucca źniešnimi siłami, i tolki šumnyja prarasijskija aktyvisty sprabujuć pradać biełaruskamu hramadstvu, svaim kurataram, što mienavita tak i tut dumajuć biełarusy.

«Toje, z čym prarasijskija aktyvisty zmahajucca, dla bolšaści biełarusaŭ nieaktualnaja prablema», — kaža Arciom Bruchan.

Cikava, što ŭ supraćvahu Bondaravaj stali vystupać niekatoryja prychilniki Łukašenki, naprykład, Śviatłana Varanica, namieśnica staršyni hrodzienskaj abłasnoj arhanizacyi «Biełaja Ruś». Kali Bondarava znajšła sabie novaha voraha — kvietku vasilok, jaki čamuści paličyła «nacysckim simvałam», Varanica patroliła aktyvistku. U telehram-kanale funkcyjanierki «Biełaj Rusi» źjaviłasia fota hrodzienskaj vuličnaj šyldy ź imieniem paeta Michasia Vasilka z łakaničnym kamientarom:

«Žyli-byli hrodziency na vulicy Vasilka. I tut pryjšła vosień…»

Absurdnyja danosy infakazački jana taksama asudžała:

«I ŭsio b dobra, ale tam, dzie kultura, stała zjaŭlacca i bieskulturje. I tut što spam CVK i Hienprakuratury ŭ 2020-m, što zakliki da spamu ŭ 2023-m, na moj pohlad, z taho siehmienta, što mnie bačny, — sutnaść adna: drobny šantaž i sproba cisku. Nibyta za ŭsio dobraje suprać usiaho drennaha. Niaŭžo?!»

Ci tranśluje hetym Varanica pazicyju vyšejšych čynoŭnikaŭ, taho ž Karanika ci Karajeva? Toje pakul nie viadoma.

«Śviadomaść ludziej vyznačaje nie Bondarava, a internet, adukacyja, siamja. Tamu my nie prajhrajem Biełaruś», — upeŭnieny Alaksandr Milinkievič. 

 

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

«Niervy słužbovych asob nie humovyja». Častka praŭładnych błohieraŭ nie ŭchvalaje pastajannyja danosy

Chto takija vambaty? Jak łukašystaŭ padzialiła na dva łahiery adno pytańnie

Bondarava pajšła ŭ ataku na ministra adukacyi

Na hrodzienskim aŭtavakzale źnikli hałasavyja abviestki pa-biełarusku

«Moža, sistema złamałasia». U maładziečanskich elektryčkach pierastali abviaščać prypynki pa-biełarusku

Bondarava prysvoiła sabie źniščeńnie znaka ŭ honar paŭstańnia 1863 hoda i choča zamianić Kaściušku na Stalina

Kamientary21

 • va
  23.10.2023
  Uvažajemyje činovniki - požałujsta vieditie sčiot rabot kotoryje vy vypołnili po donosu etoj  - čtoby potomu vzyskať uŝierb v diesiatikratnom raźmierie
 • Čarkaškvarka
  23.10.2023
  Rasiejskaja kansierva, u čas ch - sieparatystka-łnrščyca.
 • uikli
  23.10.2023
  Barys Hryzłoŭ i jahonaja ambasada 

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →