Israeli tanks Izrailskija tanki Izrailskije tanki

Izrailskija tanki na miažy ź Livanam. 11 kastryčnika 2023 hoda. Fota: AP Photo/Ariel Schalit

CACHAŁ składajucca z troch filijałaŭ: suchaputnyja, pavietranyja i marskija siły. Uzbrojenyja siły Izraila doŭhi čas padtrymlivajucca Złučanymi Štatami. Pry hetym štohadovaje finansavańnie, sankcyjanavanaje Kanhresam, adpaviedna z apošnimi danymi, składała 3,3 miljarda dołaraŭ ZŠA, a taksama jašče 500 miljonaŭ dołaraŭ ZŠA na technałohii supraćrakietnaj abarony.

Zhodna z danymi Stakholmskaha mižnarodnaha instytuta pa vyvučeńni prablem miru (SIPRI), u 2022 hodzie na svaje ŭzbrojenyja siły Izrail vydatkavaŭ 4,5% VUP, što źjaŭlajecca 10-m pakazčykam u śviecie.

U krainie vajskovaja słužba abaviazkovaja dla hramadzian, starejšych za 18 hadoŭ. Paśla zaličeńnia na słužbu mužčyny pavinny słužyć na praciahu 32 miesiacaŭ, a žančyny — na praciahu 24 miesiacaŭ.

Izrail — adna z najbolš uzbrojenych krain na Blizkim Uschodzie.

Uzbrajeńnie armii Izraila Armament of the army of Israel Vooružienije armii Izraila

Uzbrajeńnie armii Izraila. Krynica: Mižnarodny instytut stratehičnych daśledavańniaŭ (IIS)

Pa danych Mižnarodnaha instytuta stratehičnych daśledavańniaŭ (IIS) na pačatak 2023 hoda ŭ Izraili naličvałasia 169 z pałovaj tysiač aktyŭnych vajskoŭcaŭ u armii, na fłocie i ŭ vajenizavanych farmiravańniach. Jašče 465 tysiač składajuć jaho reziervovyja siły, a 8 tysiač źjaŭlajucca častkaj jaho vajenizavanych farmiravańniaŭ. Z pačatku kanfliktu Izrail pryzvaŭ kala 360 tysiač reziervistaŭ.

Suchaputnyja siły Izraila

Na ŭzbrajeńni CACHAŁ jość madyfikavanaja amierykanskaja zbroja: karabiny M4A1, vintoŭki M16, snajpierskija vintoŭki M24 SWS i SR-25.

Siarod ułasnych raspracovak roznyja vidy strałkovaj zbroi, takija, jak aŭtamat Galil (na asnovie aŭtamata Kałašnikava), pistalet-kulamiot Uzi.

Ale najlepšaj raspracoŭkaj ličycca šturmavaja vintoŭka Tavor. Jana charaktaryzujecca vysokaj manieŭranaściu i zručnaściu pry stralbie naŭskidku. Tavor vykanana pa schiemie buł-pap (mahazin i miechanizmy znachodziacca za spuskavym klamaram). Heta dazvoliła skaracić ahulnuju daŭžyniu zbroi pry zachavańni daŭžyni stvała, što palepšyła mabilnaść i dakładnaść stralby.

Tavor (varyjanty X95 i CTAR-21) u Izraili Tavor (X95 and CTAR-21 variants) in use Tavor (varianty X95 i CTAR-21) ispolzujetsia v Izraile.

Izrailskija sałdaty, uzbrojenyja vintoŭkami Tavor (varyjanty X95 i CTAR-21). Fota: Wikimedia Commons

U vintoŭki sučasnaja i dakładnaja sistema prycelvańnia, jakaja prymacoŭvajecca niepasredna da stvała. Kab nie stamlać sałdata pastajannym uklučeńniem i vyklučeńniem, pryceł uklučajecca aŭtamatyčna pry pieraciahvańni zatvoru i vyklučajecca, kali zbroja razradžana. Vyłučajecca madyfikacyja vintoŭki — MTAR, nadzvyčaj kampaktnaja i pryznačanaja dla śpiecnaza.

Izrail raspracavaŭ ułasnuju sieryju bajavych tankaŭ «Mierkava». Hety tank źjaŭlajecca asnoŭnym bajavym tankam, jaki vykarystoŭvajecca CACHAŁ z 1980-ch hadoŭ. Siońnia asnoŭnaja madel — heta Mark 4. Ab novaj raspracoŭcy tanka z vykarystańniem štučnaha intelektu my pisali tut.

Navučańnie sałdat mietadam vajny ŭ haradskich umovach prachodzić u navučalnym centry Urban Warfare, viadomym jak «mini-Haza».

U Izraili jość taksama park bieśpiłotnikaŭ, jakija źjaŭlajucca samymi pradavanymi na suśvietnym rynku, pakolki stvaralisia jany dla vyrašeńnia takoj najvažniejšaj zadačy, jak dasiahnieńnie maksimalnaj situacyjnaj daśviedčanaści niepasredna na poli boju i ŭ najbližejšaj taktyčnaj hłybini.

Vajskova-pavietranyja siły

Na ŭzbrajeńni Vajskova-pavietranych sił znachodziacca ŭdaskanalenyja amierykanskija źniščalniki F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon i samaloty F-35 Lightning II, udarnyja viertaloty AH-1 Kobra i AH-64D Apache, batarei supraćrakietnaj abarony Patriot.

Ekśpierty źviartajuć uvahu na dvuchmiesny varyjant F-16I Sufa («Navalnica»), raspracavany śpiecyjalna dla zadavalnieńnia patrabavańniaŭ VPS Izraila. F-16I abstalavany raspracavanymi ŭ Izraili kanformnymi paliŭnymi bakami, jakija za košt padvyšeńnia zapasu paliva pavialičvajuć dalnaść palotu na 50%. Zamiena bakaŭ padvoiła mahčymaści abstalavańnia źniščalnika roznymi kłasami avijacyjnych srodkaŭ paražeńnia.

F-16I Sufa

F-16I Sufa. Fota: Wikimedia Commons

U samalocie vykarystoŭvajecca našlemnaja sistema naviadzieńnia — dysplej Elbit Dash IV. Jon daje mahčymaść piłotu vyznačać znachodžańnie celi pad vialikim vuhłom da kursu źniščalnika i pakazvaje infarmacyju ab stanoviščy na 360 hradusaŭ.

Najbolš značnaja madyfikacyja, uniesienaja ŭ F-16I Sufa, tyčycca kompleksu srodkaŭ radyjoelektronnaj baraćby, jaki ŭklučaje sistemy papiaredžańnia ab radyjołakacyjnym apramianieńni, padaŭleńni pieraškod i samaabarony Elisra SPS 3000.

Siarod ułasnych raspracovak Izraila taksama šmatmetavy źniščalnik-bambavik Nesher i šmatmetavy źniščalnik Kfir (raspracavany na asnovie francuzskaha samalota Mirage).

Vajenna-marskija siły

Vajenna-marskija siły ŭklučajuć 5 padvodnych łodak i 49 patrulnych i prybiarežnych karabloŭ.

Siarod ich vyłučajucca karviety typu «Saar-5». Usiaho było pabudavana try karviety hetaha kłasa, jakija źjaŭlajucca samymi vialikimi bajavymi karablami ŭ izrailskim fłocie. Jany vałodajuć vysokaj chutkaściu, manieŭranaściu i ahniavoj mocaj, a taksama ŭžyvajuć technałohii stełs dla źnižeńnia radyjołakacyjnaj, infračyrvonaj i akustyčnaj prykmietnaści.

Saar-5 type corvettes karviety typu

Karviet typu «Saar-5». Fota: Wikimedia Commons

Karviety «Saar-5» abstalavanyja roznymi vidami ŭzbrajeńnia, uklučajučy supraćkarabielnyja rakiety Harpoon dalnaściu da 130 km, zienitnyja rakiety Barak dalnaściu da 10 km, tarpiednyja aparaty Mk 32, artyleryjskuju ŭstanoŭku Phalanx, a taksama elektronnyja sistemy vyjaŭleńnia i naviadzieńnia. Karviety taksama majuć viertalotnuju placoŭku i anhar dla baziravańnia adnaho viertalota.

Unikalnaja asablivaść «Saar-5» zaklučajecca ŭ tym, što heta samy maleńki vajskovy karabiel u śviecie, abstalavany 4-panelnym radaram MF-STAR, jaki moža šukać, adsočvać mety i nakiroŭvać da 16 zienitnych rakiet Barak adnačasova, kab pierachapić ich. Heta daje karvietu mahčymaść abaraniacca ad luboj pavietranaj pahrozy.

«Saar-5» źjaŭlajecca samym dobra ŭzbrojenym karablom u śviecie, kali ŭličyć suadnosiny zbroi i vodaźmiaščeńnie sudna. Pry vodaźmiaščeńni ŭ 1100 ton, jon vałodaje ahniavoj mocaj 4000-tonnaha frehata.

Akramia hetaha Izrail — pieršaja kraina, jakaja raspracavała i razharnuła ŭzbrojenuju bieśpiłotnuju łodku dla nazirańnia i abarony — Protector Unmanned Surface. Hetyja łodki razhornutyja vakoł partoŭ dla nazirańnia, vyjaŭleńnia i paražeńnia varožych małych sudoŭ. Adzin z varyjantaŭ moža być abstalavany rakietami Spike i vadzianoj harmataj dla nieśmiarotnych bajoŭ i pažaratušeńnia.

Protector Protector Unmanned Surface

Vystrał rakiety z Protector Unmanned Surface. Fota: Wikimedia Commons

Sistema supraćpavietranaj abarony «Žalezny kupał»

U 2011 hodzie ŭ Izraili pačała dziejničać sistema supraćrakietnaj abarony «Žalezny kupał» — adzinaja ŭ śviecie, razhornutaja na nacyjanalnym uzroŭni.

Sistema stvorana z dapamohaj ZŠA, jakija adkazvajuć za pastaŭku detalaŭ dla jaje. «Žalezny kupał» składajecca z troch asnoŭnych kampanientaŭ: radara dla vyjaŭleńnia i adsočvańnia celaŭ, puskavych ustanovak dla zapusku pierachaplalnych rakiet i centra kiravańnia dla kaardynacyi i analizu danych.

Puskavaja ŭstanoŭka

Puskavaja ŭstanoŭka «Žalezny kupał» zapuskaje rakietu. Fota: Wikimedia Commons

Raniej adznačałasia, što sistema paśpiachova źniščaje bolš za 90% celaŭ, ale 7 kastryčnika 2023 hoda SPA Izraila nie zmahła spravicca ŭ nieabchodnym abjomie sa škvałam pa mienšaj miery 3000 rakiet, vypuščanych ź siektara Haza.

Akramia «Žaleznaha kupała» Izrail u žniŭni 2020 hoda na miažy ź siektaram Haza ŭpieršyniu vykarystaŭ łaziernuju sistemu SPA «Lohki klinok». Jana pryznačana dla pierachopu dronaŭ, a taksama zapalnych pavietranych šaroŭ.

Niekalki dzion tamu źjaviłasia infarmacyja ab prymianieńni Izrailem jašče adnoj sistemy SPA, zasnavanaj na vykarystańni łaziera, — «Žalezny pramień». Sistema zaklikana abaranić ad rakiet zvyšmałoha radyusu dziejańnia na dalokaści da 7 kiłamietraŭ. Akramia taho, sistema zmoža źniščać i małyja bieśpiłotniki.

Jadziernaja zbroja

Izrail taksama doŭhi čas padtrymlivaŭ nieabvieščanuju prahramu stvareńnia jadziernaj zbroi. Izrailskaja vajennaja daktryna tłumačyć vykarystańnie jadziernaj zbroi ŭ jakaści «kančatkovaha strymlivajučaha faktara» ŭ situacyjach, kali isnavańnie dziaržavy Izrail usprymajecca pad pahrozaj z boku zamiežnych dziaržaŭ.

Handal zbrojaj

Handal zbrojaj źjaŭlajecca adnym ź istotnych składnikaŭ ekspartu krainy. Kali raniej Izrail bolš impartavaŭ zbroju, dyk u apošniaje dziesiacihodździe ekspart pastupova pieravysiŭ impart. Pa danych SIPRI, u pieryjad z 2018 da 2022 hoda sama mieniej 35 krain impartavali zbroju ź Izraila na ahulnuju sumu 3,2 miljardaŭ dołaraŭ. Ź ich kala treci prychodziłasia na Indyju. Druhim pa vieličyni kupcom byŭ Azierbajdžan, zatym išli Filipiny, ZŠA i Vjetnam.

Čytajcie jašče:

Armija ZŠA adabrała 2000 sałdat dla patencyjnaha razhortvańnia ŭ Izraili na fonie kanfliktu z CHAMAS — The Wall Street Journal

Izrail, padobna, upieršyniu ŭžyŭ u bajavych umovach łaziernuju sistemu SPA «Žalezny pramień»

Izrail raspracavaŭ tank sa štučnym intelektam

Клас
85
Панылы сорам
12
Ха-ха
14
Ого
25
Сумна
31
Абуральна
61

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?