Kultura11

Na Frankfurckim knižnym kirmašy budzie biełaruski stend

18 kastryčnika na adnym z najbujniejšych knižnych kirmašoŭ śvietu ŭ Frankfurcie-na-Majnie (Niamieččyna) pačynaje pracu biełaruski stend. Tam možna budzie pahladzieć knihi i paznajomicca ź dziejnaściu niezaležnych vydaviectvaŭ: Januškevič Publishing, Gutenberg Publisher, Vesna Books, Skarynyčy, Skaryna Press, «Mianie niama», piša Bellit.info.

18 kastryčnika, u dzień adkryćcia stenda, pry padtrymcy Instytuta biełaruskaj knihi ŭ 13:00 adbudziecca panelnaja dyskusija »Free Expression in the Face of Repression», pryśviečanaja Biełarusi.

Udzieł u dyskusii biaruć: piśmieńnica i paetka Volha Hapiejeva, kiraŭnica Pradstaŭnictva pa spravach adukacyi i nacyjanalnaha adradžeńnia Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta Śviatłany Cichanoŭskaj Alina Koŭšyk, pradstaŭnica Instytuta biełaruskaj knihi Ała Pihalskaja, maderatarka i redaktarka dekoder.org Inha Piec. 

Mnohija biełaruskija piśmieńniki i vydaŭcy vymušanyja byli syści ŭ padpolle albo źjechać za miažu. Siońnia jany prykładajuć namahańni, kab adnavić svaju dziejnaść i padtrymlivać suviazi ź biełaruskimi hramadzianami, raskidanymi pa roznych krainach śvietu. 

Što značyć adnavić pracu ŭ jakaści piśmieńnika abo vydaŭca za miažoj? Jakija isnujuć šlachi dla raspaŭsiudu knih? Ci možna razvažać pra biełaruskuju litaraturu nie z pazicyi achviary, nie jak pra palityčnuju zajavu, a ź pierśpiektyvy litaraturnych jakaściaŭ i pasyłaŭ? Jakaja budučynia čakaje biełaruskuju litaraturu? — na hetyja i inšyja temy buduć razmaŭlać hości.

Pracoŭnaja mova — anhielskaja, a pa spasyłcy budzie vieścisia anłajn-tranślacyja dyskusii.

Čytajcie taksama:

Pieršaja hiej-antałohija «Malcy vychodziać z-pad kantrolu». Što ŭ joj?

U Varšavie rychtujuć lalečny śpiektakl pra Kupału pa matyvach pjesy Karatkieviča

Premiju «Hliniany Viales» atrymała Nasta Kudasava

Kamientary1

  • So far
    18.10.2023
    Dyk a što koušyk adradziła so far?

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →