Hramadstva

Vyjšaŭ na volu palitźniavoleny Anton Jakavuk

Antona Jakavuka zatrymali 29 vieraśnia 2022 hoda ŭ jaho doma pa kryminalnaj spravie ab abrazie Łukašenki (č. 1 art. 368 KK). Sudździa Maryna Skałkovič pryznačyła jamu 1 hod źniavoleńnia ŭ kałonii va ŭmovach ahulnaha režymu. Ciapier Anton całkam adbyŭ termin, piša «Bresckaja Viasna».

Viadoma, što Anton u adnoj z sacsietak vykłaŭ videa z Łukašenkam, jakoje supravadžałasia adnym «abraźlivym» słovam.

Anton Jakavuk — žychar Bresta, zachaplajecca futbołam, amatar FK «Livierpul», z 2015 da 2019 hoda hulaŭ u amatarskim kłubie «Źmiena». 

Viadoma, što ŭ kałonii palitviazień pabraŭsia šlubam.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →