Hramadstva3030

Dla Ofisa Cichanoŭskaj praviali finansavy aŭdyt. Ci znajšli parušeńni?

19 vieraśnia 2023 hoda Ofis Śviatłany Cichanoŭskaj atrymaŭ spravazdaču aŭdytarskaj kampanii ab vynikach finansavaj pravierki jahonaj dziejnaści. Aŭdyt pravodziła aŭdytarskaja kampanija MOORE Mackonis, paviedamiła pres-słužba Ofisa. 

Fota Ofisa Śviatłany Cichanoŭskaj

Rašeńnie ab praviadzieńni aŭdytu Ofis Śviatłany Cichanoŭskaj pryniaŭ u adkaz na hramadski zapyt. U studzieni 2023 hoda ŭ kampaniju MOORE Mackonis byŭ nakiravany zapyt na praviadzieńnie aŭdytu ofisa. Vynik aŭdytu byŭ atrymany 19 vieraśnia 2023 hoda.

Kampanija MOORE Mackonis, jak paviedamlajecca, niezaležnaja ad arhanizacyi, u jakoj pravodzić aŭdyt. Jana dziejničaje ŭ adpaviednaści z Kodeksam etyki prafiesijnych buchhałtaraŭ, vydadzienym Mižnarodnaj radaj pa standartach etyki dla buchhałtaraŭ («kodeks TBESV»), i patrabavańniami zakonaŭ Litvy.

Aŭdytary praviali poŭny analiz finansavych dakumientaŭ i spravazdač ofisa Śviatłany Cichanoŭskaj za pieryjad z pačatku rehistracyi i da 31 śniežnia 2022 hoda. Taksama jany acanili miechanizmy ŭnutranaha kantrolu i mietady buchhałtarskaha ŭliku. Jakich-niebudź parušeńniaŭ abo skažeńniaŭ, jak paviedamlajecca, nie vyjavili.

U aŭdytarskaj spravazdačy paznačanyja pastupleńni, jakija nakiroŭvalisia na arhanizacyju pracy Ofisa Śviatłany Cichanoŭskaj, i vydatki. 

Dachody Ofisa za minuły hod, jak paznačana ŭ spravazdačy, skłali 176 tysiač jeŭra. Ź ich 5,6 tysiačy — vyručka ad prodažaŭ, a astatniaje — finansavańnie. Raschody za hod — 182 tysiačy jeŭra. Amal ŭsia suma pajšła na apieracyjnyja raschody (zarobki, arenda i inšaje).

Pastupleńni byli jak ad fizičnych, tak i ad jurydyčnych asob, asabistyja źviestki jakich nie raskryvajucca ź mierkavańniaŭ biaśpieki.

Taksama Ofis supracoŭničaje sa mnohimi partniorskimi arhanizacyjami, jakija dapamahajuć pakryvać arendu pamiaškańniaŭ, apłatu pracy kansultantaŭ i ekśpiertaŭ, ź jakimi realizujucca sumiesnyja prajekty. Što tyčycca mižnarodnych pajezdak Śviatłany Cichanoŭskaj, to jany časta finansujucca bokam, jaki zaprašaje.

Adznačajecca taksama, što hrošy, pryznačanyja dla demakratyčnych pieraŭtvareńniaŭ biełaruskaha hramadstva, časta vydzialajucca mižnarodnymi arhanizacyjami, Ofis imi nie rasparadžajecca i nie vyrašaje, kamu i jak nakiroŭvać.

Mižnarodnaja dapamoha vydzialajecca niepasredna niekamiercyjnym arhanizacyjam — u tym liku pravaabarončym, adukacyjnym, kulturnym inicyjatyvam i prajektam, a taksama niezaležnym srodkam masavaj infarmacyi. Ale Śviatłana Cichanoŭskaja i pradstaŭniki Ofisa na sustrečach ź mižnarodnymi partniorami zaklikajuć jaje akazvać.

Što tyčycca dasiahnieńniaŭ Ofisa Śviatłany Cichanoŭskaj, to

jon sumiesna z partniorami pravioŭ šerah infarmacyjnych i palityčnych kampanij, arhanizavaŭ šerah kanfierencyj. Taksama kamanda Ofisa arhanizavała rabočyja vizity Śviatłany Cichanoŭskaj u dziasiatki krain, praviała sotni sustreč i stelefanoŭvańniach z partniorami i biełarusami ŭnutry krainy.

U supracoŭnictvie ź Jeŭrapiejskaj kamisijaj padrychtavany ŭsioachopny płan padtrymki Biełarusi, jaki praduhledžvaje pakiet finansavańnia ŭ pamiery 3 młrd jeŭra ŭ ekanomiku našaj krainy paśla pačatku reformaŭ. Taksama sumiesna z partniorami padrychtavanyja i raspracavanyja prajekt Kanstytucyi novaj Biełarusi, prajekt Kancepcyi kampiensacyi škody represavanym asobam, prajekt Stratehii pierachodu da novaj Biełarusi, jakaja raźličanaja na pieryjad bolš za 5 hadoŭ.

Akramia taho, u supracoŭnictvie z partniorskimi arhanizacyjami Ofis dapamahaje biełarusam, jakija vymušana apynulisia za miažoj z pryčyny represij z boku režymu. U roznych krainach užo vyrašany prablemy, jakija datyčacca lehalizacyi, vydačy dakumientaŭ, dostupu da rynku pracy.

U ofisie Śviatłany Cichanoŭskaj pa pastajannych pracoŭnych kantraktach pracujuć tolki niekalki čałaviek. Bolšaść ludziej, ź jakimi pracuje ofis, pracujuć pa časovych kantraktach i atrymlivajuć uznaharodžańnie praparcyjna praviedzienaj pracy. Taksama ŭ Ofisa jość vałanciory i pazaštatnyja kansultanty.

Supracoŭniki i kansultanty Ofisa, jak śćviardžajecca, płaciać padatki, jak i lubyja inšyja ludzi, jakija lehalna pracujuć u Litoŭskaj Respublicy. Dastupnaść ich padatkovych dekłaracyj vyznačajecca zakanadaŭstvam Litoŭskaj Respubliki. 

Z poŭnymi vynikami aŭdytu Ofisa Śviatłany Cichanoŭskaj možna paznajomicca pa spasyłcy.

Čytajcie taksama:

«Tamu što Pucin nie durań». Chadarkoŭski patłumačyŭ, čamu ŭ Rasii niama «svajoj Cichanoŭskaj»

Vadzim Kabančuk prapanuje stvarać biełaruskija vajskovyja farmavańni ŭ samoj Jeŭropie. Ci budzie takoje mahčyma?

Śviatłana Cichanoŭskaja — Marynie Zołatavaj: Ty pieramožaš i ŭ hetym marafonie!

Kamientary30

 • Śmiech dy j Hodzie
  17.10.2023
  Vy biełarusaŭ zusim za durniaŭ ličycie? Što heta za Mur Makonis, u jakoha navat sajt nie adčyniajecca?
  Jak možna aŭdytavać niejki fond, dzie da niadaŭniaha času pracavaŭ 1 čałaviek (Dabravolski?): jakoje dačyńnie heta maje da Cichanoŭskaj, kali jana tam navat nie pracuje? Dzie jana pracuje?
  Dyk kudy pachavali hrošy, Śvieta?
 • Pytańnie
  17.10.2023
  za pieryjad z pačatku rehistracyi i da 31 śniežnia 2022 hoda///
  A jakaja data rehistracyi?
 • Anž
  17.10.2023
  Kraduć čestna))))

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady19

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady

Usie naviny →
Usie naviny

Prydybajła zaklikaŭ «zamarudzić jutub», bo ŭ rekamiendacyjach u jaho videa Šrajbmana i Miełkaziorava6

Biełarusaŭ zamiežža abaviažuć paviedamlać pra šlub i naradžeńnie dziaciej. A jakoje pakarańnie tym, chto praihnaruje?17

«Kamunarka» impartazamiaścić šakaład dla hłazuravanych syrkoŭ i maroziva7

U Mazyry za «raspaŭsiud ekstremizmu» pakarali hałoŭnuju redaktarku haziety NPZ3

Atrymać pasyłku na pošcie zaraz možna budzie biez dakumientaŭ

Minski zavod vinaŭ adkazaŭ Rasii na «šmurdziak» — pastaŭki vina ŭ RF spyniajucca18

Karł III źviarnuŭsia da zbornaj Anhlii ź niezvyčajnaj prośbaj3

Kačanava vystupiła za suvierennaje prava dziaržavy na falsifikacyju vybaraŭ i zaklikała stvaryć pryjaznuju misiju naziralnikaŭ ad BRIKS12

Prodažy novych aŭto bjuć rekordy. Ci ŭdałosia dyleram vyjści na davajenny ŭzrovień?5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady19

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady

Hałoŭnaje
Usie naviny →