Hramadstva99

U Minsku źnik prarasijski prapahandyst i palitołah z Ukrainy. Mierkavana, jon zatrymany

Prarasijski palitołah z Charkava Dźmitryj Hubin, jaki ŭ hetym hodzie źbieh z Ukrainy, pierabraŭsia ŭ Biełaruś i niadaŭna pierastaŭ vychodzić na suviaź. Pra heta dniami paviedamiŭ jahony kaleha z prakramloŭskaha resursu «Ukraina.ru». 

Prarasijski prapahandyst i palitołah z Charkava Dźmitryj Hubin. Fota: prakramloŭskija telehram-kanały.

Adzin z aŭtaraŭ prapahandysckaha antyŭkrainskaha resursu «Ukraina.ru» Pavieł Vołkaŭ zajaviŭ, što jaho siabar i kaleha Dźmitryj Hubin, taki ž prarasijski palitołah z Ukrainy, niadaŭna źnik u Minsku. Toj adznačyŭ, što da Hubina byli pytańni z boku RF i RB.

«U Minsku źnik moj tavaryš i žurnalist z Charkava Dźmitryj Hubin. Jon idejny vorah Majdana i radykalnaha nacyjanalizmu. Adnojčy za heta da jaho ŭžo prychodzili z SBU, a pravaradykały pahražali jaho zabić. U vyniku Hubin byŭ vymušany zalehčy na ​​dno i šukać šlachi nielehalnaha adjezdu z Ukrainy. Uletku 2023 hoda jon zdoleŭ patrapić u Małdovu, zatym u Izrail, a adtul užo ŭ Biełaruś», — raspavioŭ prapahandyst «Ukraina.ru» Pavieł Vołkaŭ u svaim telehram-kanale.

Pavodle jaho słoŭ, Hubin pryjechaŭ u Minsk 2 kastryčnika, kab prasić ab palityčnym prytułku, adnak jamu admovili z pryčyny «adnačasovaj zabarony na ŭjezd u RF i RB». Vołkaŭ dadaje, što jašče da hetaha ŭ 2021 hodzie Hubin sprabavaŭ z Ukrainy trapić u akupavany Rasijaj Krym, ale jaho nie puścili «z-za zabarony ŭjazdžać u Rasiju na praciahu 20 hod».

Vołkaŭ piša, što hetyja zabarony vyklikany sakretnaj raznaradkaj ad Fiederalnaj słužby biaśpieki Rasii.

«Pryčyny hetych zabaron zastajucca nieviadomymi, bo ŭ liście ad FSB heta nazyvajecca dziaržaŭnaj tajamnicaj. Paśla niaŭdačy ŭ Minsku Hubin vyrašyŭ pasprabavać atrymać prytułak u Baku, adnak nieŭzabavie napisaŭ žoncy, što pakul zastaniecca ŭ Biełarusi, bo «pytańnie z prytułkam tut jašče vyrašajecca». Paśla hetaha z 5 kastryčnika Hubin pierastaŭ vychodzić na suviaź. Jaho pošukam zajmajucca rasijskija i zamiežnyja pravaabaroncy», — napisaŭ 11 kastryčnika Vołkaŭ, na čyim kanale dahetul niama infarmacyi ab stanie Hubina.

U toj ža čas niekatoryja ŭkrainskija žurnalisty i vydańni miarkujuć, što prapahandyst Dźmitryj Hubin moh być zatrymany biełaruskimi siłavikami.

Da svajho źniknieńnia Hubin aktyŭna prasoŭvaŭ idei «ruskaha śvietu» i pisaŭ svaje artykuły ŭ niekatorych prarasijskich resursach, u tym liku i «Ukraina.ru». Za svaju dziejnaść jon trapiŭ u bazu danych ukrainskaha sajta «Miratvorac» jak asoba, «jakaja pahražaje terytaryjalnaj cełasnaści i suvierenitetu Ukrainy».

Kamientary9

 • Vełkam tu Biełaruś
  17.10.2023
  Palityčna prytulili))
 • Nie priznali ?
  17.10.2023
  Chamas russkoho mira v Biełarusi nie priznał v niom svojeho ?
  Russkij mir bohat na svoi palestiny, ot Biełarusi do Obchazii, tolko v Ukrainie nie prižiliś, ni chamas russkoho mira, ni fatch russkoho mira, da i skotnyj dvor ukrainskoj vłasti, nie połučiłoś, do konca, postroiť i zabietonirovať i postaviť na svoju słužbu
 • Vitia
  17.10.2023
  Dumał najti ukromnoje miesto i za eto nie zapłatiť sivomu staromu diedu. Tak nie byvajet.

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →