Muzyka88

«Čorny bumier», Palihraf ŠarykOFF, śpiavak pry Łukašenku: jak mianiałasia žyćcio repiera Siarohi 

Jak Siarhiej Parchomienka, jaki byŭ kumiram padletkaŭ i talenavitym pradziusaram, z hadami dakazaŭ, što hrošy nie pachnuć. 

Skrynšot ź jutub-kanała Seryoga

Vystup repiera Siarohi na niadaŭnim «TraktarŠou» šakavaŭ hledačoŭ: śpiavak z prykmietnaj zadyškaj vykonvaŭ radki svajho staroha chita. Ale tak było nie zaŭsiody. Raskazvajem pra šlach kolišniaj supierzorki i aŭtara šmatlikich prajektaŭ.

Haniaŭ mašyny z Hiermanii i myŭ jajkasartavalnyja kompleksy

Budučy repier naradziŭsia ŭ Homieli ŭ siamji inžynieraŭ. U šmatlikich intervju Parchomienka kaža, što ŭ svoj čas kinuŭ muzyčnuju škołu, dzie navučaŭsia pa kłasie fartepijana, zatoje sa srebnym miedalom skončyŭ škołu z pahłyblenym vyvučeńniem niamieckaj movy. 

Bolš za ŭsio jamu ŭ školnyja hady padabałasia litaratura i niamieckaja mova. Jon navat na moŭnyja alimpijady chadziŭ. Luboŭ da zamiežnaj movy jamu vielmi dapamahła paźniej.

Dva hady Siaroha vučyŭsia ŭ Homielskim dziaržaŭnym univiersitecie imia Francyska Skaryny na fakultecie hiermanistyki. Dalej, jak jon sam raspaviadaŭ žurnalistam, na piać hadoŭ pajechaŭ vučycca ŭ Hiermaniju — vyvučać ekanomiku i palitałohiju. 

Ale, zdajecca, univiersitet byŭ tolki sposabam «začapicca» za miažoj, bo ŭ toj čas Siaroha pačaŭ haniać mašyny na prodaž z Hiermanii. Pavodle jaho słoŭ, zarablać atrymlivałasia pa niekalki tysiač dalaraŭ za miesiac.

Pry hetym jon taksama padzarablaŭ na fabrycy pa ramoncie jajkasartavalnych kompleksaŭ. Parchomienka admyvaŭ hetyja kompleksy ad brudu.

Vyšejšuju adukacyju muzykant nie zdoleŭ atrymać — kinuŭ navučańnie, tak i nie pabačyŭšy dypłom.

«Chraničnaja haleča i žadańnie zajmacca muzykaj prymusili jaho viarnucca ŭ Biełaruś», — tłumačyła hety ŭčynak «Kamsamolskaja praŭda».

Zorny čas: «Čorny Bumier», GTA, «Tufli Hnu» i inšyja prajekty

Nulavyja stali dla Siarohi sapraŭdy zornym časam. Letam 2002 hoda jon vypuściŭ pieršy trek pad nazvaj «Zahubili Lalu». U 2003-m hukazapisvalnaja kampanija «Manalit» vydała jaho maksi-sinhł ź piaci piesień. U nastupnym hodzie va Ukrainie staŭ pradavacca dysk Siarohi «Moj dvor: viasielli i pachavańnie». Praź niekalki tydniaŭ u Rasii byŭ vydadzieny albom «Moj dvor: spartyŭnyja prypieŭki».

U 2004 hodzie vyjšaŭ klip na pieśniu «Čorny bumier», jakaja i pa siońnia zastajecca vizitoŭkaj śpievaka. Biez hetaj kampazicyi šmat hadoŭ nielha było ŭjavić dyskateku ŭ luboj biełaruskaj škole. Darečy, Siaroha kazaŭ, što zarabiŭ na chicie miljon dalaraŭ.

Viadomaści repieru dabaviła pieśnia King Ring, jakuju Siaroha zapisaŭ dla filma «Boj ź cieniem» (prezientacyja adbyłasia ŭ 2005 hodzie) — moładź biehła ŭ kinateatry na bajavik Alaksieja Sidarava. Toj navat kazaŭ, što kali b paznajomiŭsia z Parchomienkam raniej, to prapanavaŭ by jamu stać hałoŭnym hierojem.

U hetym ža hodzie Siaroha zasnavaŭ łejbł KingRing. Na bazie łejbła vypuskałasia piać prajektaŭ: ułasna sam Siaroha, Maks Łorens, Bjanka, Sacura, ST1M, SD.

Paźniej pieśni repera «Kala doma tvajho» i «Mieł losu, ci Pieśnia Tamierłana» ŭvajšli ŭ saŭndtrek filma «Dzionny dazor».

A ŭ 2007-m amierykanskaja kampanija Rockstar Games, jakaja zajmajecca raspracoŭkaj i vydańniem kampjutarnych hulniaŭ, uklučyła pieśniu Siarohi King Ring u treci trejler hulni Grand Theft Auto IV, jakaja tady raspracoŭvałasia. Taksama repier zapisaŭ ekskluziŭny trek dla GTA, jaki nazyvajecca Liberty City: The Invasion.

U kino repier ahučvaŭ biehiemota Mota-Mota ŭ ruskamoŭnaj viersii «Madahaskar 2», a taksama napisaŭ ruskamoŭnyja teksty piesień dla hetaha multfilma.

U 2008-m u Siarohi vyjšaŭ jaho čaćviorty albom «Chronika chłopca z homielskich vulic», ale paŭtaryć pośpiech raniejšych chitoŭ nie atrymałasia.

Paśla pravalnaha alboma artyst na niejki čas źnik, a potym źjaviŭsia ŭ publičnaj prastory macakom, jaki sprabuje pradać aŭtarskuju prahramu trenirovak: jon abiacaŭ dapamahčy zrabić idealnaje cieła za 99 dzion.

Transfarmacyja Siarohi. Fota: sacsietki repiera

U 2010 hodzie jamu ŭdałosia prabicca ŭ sudździ prajekta «X-faktar Ukraina». 

U 2014-m źjaviŭsia prajekt «Tufli Hnu», u jaki ŭvajšli Siarhiej Parchomienka i muzykanty kultavaha homielskaha hurta «TT-34». Tady ž vyjšaŭ pieršy mini-albom «Hatovy da pracy i abarony». Heta byŭ sacyjalny prajekt ź ciažkaj muzykaj i tekstami pra zmahańnie ź sistemaj, što nie kareluje ź siońniašnimi pohladami Siarohi.

Było ŭ muzyki niekalki epizadyčnych rolaŭ u kino. Dvojčy jon syhraŭ sam siabie, a jašče Siarohu paklikali vykanać nievialikuju rolu achoŭnika va ŭkrainskaj kamiedyi «Śvinhiery».

Z 2015 hoda Parchomienka pačaŭ vystupać i pad psieŭdanimam Polihraf ŠarikOFF. Jon vykonvaje pieśni ŭ styli šanson. Sam artyst kaža, što Palihraf — heta śviata, žarty, radaść i viesiałość. A Siaroha — heta adpłata i zbroja.

Na stvareńnie hetaha vobraza Siarohu, jak jon sam zhadvaŭ, natchniła žančyna ź imiem Taćciana. Adzinaja, jakoj jon prapanavaŭ stać svajoj žonkaj.

Heta zdaryłasia ŭ Maskvie na kancercie Śviatłany Łabady. Śpiavačka spyniła svoj vystup i vyklikała Siarohu na scenu. Jon ź vializnym bukietam padniaŭsia tudy i pračytaŭ vierš kachanaj. Zała pačała kryčać: «Vychodź za jaho!» Dziaŭčyna dypłamatyčna adkazała, što padumaje, chacia ŭ toj momant dakładna viedała, što nie stanie vychodzić za Parchomienku.

Na hetym momancie historyja kachańnia skončyłasia. Ale na kožnym dysku Palihrafa jość pryśviačeńnie hetaj žančynie i jaje inicyjały.

Skrynšot ź videa telekanała «Biełaruś 1»

Kab choć niejak nahadvać ludziam pra siabie, Parchomienka sprabavaŭ chajpavać: to rabiŭ zajavu, što byccam admaŭlajecca ad biełaruskaha hramadzianstva, to zdymaŭ pravakacyjny klip na hrupu «Hryby».

U 2016 hodzie repier staŭ hierojem skandału. Tady jaho abvinavacili ŭ tym, što jon paviedamiŭ milicyi, što samalot rejsa Minsk — Maskva «zaminiravany», bo sam spaźniŭsia na jaho. Pradziusar śćviardžaŭ, što Siaroha niedatyčny.

Ramany i dzialba dziaciej

Kali kazać pra asabistaje žyćcio śpievaka, to ŚMI raspaviadali pra dva jaho ramany — z kubinskaj madellu Dajami Marales i z ukrainkaj Palinaj Ałało, jakaja naradziła Parchomienku synoŭ Marka i Płatona.

Kali małodšamu chłopčyku było try hady, para raspałasia. Spačatku Siaroha nie rvaŭsia zajmacca synami, ale, kali jany daraśli da škoły, raptam vyrašyŭ, što syny pavinny žyć razam ź im.

U 2020 hodzie Palina publična zajaviła, što były hramadzianski muž vykraŭ dziaciej i zabaraniaje im navat razmaŭlać z maci pa telefonie. Jana taksama raskazała, što artyst mocna źbivaŭ jaje, kali jany žyli razam.

Palina Ałało i syny. Skrynšot staronki ŭ instahramie Paliny Ałało

Repier zapeŭnivaŭ, što Palina zmoža pryjazdžać u hości da synoŭ. Pieršy čas jana mieła mahčymaść stelefanoŭvacca ź dziećmi, niekalki razoŭ naviedvała. A potym Parchomienka rezka spyniŭ usie damoŭlenaści.

«Pieryjadyčna dzieci płakali, sumavali, chacieli dadomu, ale ŭ toj ža čas bajalisia baćku. Siarhiej moh pastavić ich na hrečku ci pakarać pryludna. Syny kazali, što časam zastajucca adny ŭ začynienym domie. Žachliva pry adnoj dumcy, jakija situacyi mohuć zdarycca! Ja vielmi chvalujusia za psichałahičny stan synoŭ», — narakała Palina ŭ intervju «Kamsamolskaj praŭdzie».

Kab apraŭdać svaje pavodziny ŭ vačach publiki, Siaroha źniaŭ film pad nazvaj «Cichaja havań» pra toje, jaki jon vydatny baćka.

Fota: staronka śpievaka va «UKantakcie»

Palina Ałało nieadnarazova abvinavačvała byłoha kachanaha ŭ tym, što jon mała času žyvie ź dziećmi i vychavańniem chłopčykaŭ zajmajucca staronnija ludzi. Mabyć, kab abvierhnuć heta, Siaroha pačaŭ rolik z apraŭdańnia:

«Moža zdacca, što kali ty artyst, to ty praz svoj hrafik nie maješ mahčymaści vychoŭvać dziaciej. Ja taksama raniej tak dumaŭ. Mnie było składana ŭjavić, dapuścim, hod tamu, što ja budu hetym zajmacca. Adnak, kali vielmi zachacieć, možna znajści ałharytm. Bo kancerty nie byvajuć kožny dzień. Jany byvajuć u lepšym vypadku adzin-dva razy na tydzień u vychadnyja. Heta značyć, bolšuju častku času ty možaš znachodzicca sa svaimi dziećmi».

Nasamreč dla vychavańnia synoŭ Siaroha naniaŭ byłoha vajskoŭca, jakoha chłopčyki nazyvali Filipam i nie biez honaru kazali:

«Jon słužyŭ u Francuzskim lehijonie. Jon za nami sočyć, nas hladzić. Pakul taty niama, jon z nami ŭvieś čas».

«Paprasiŭ pravieryć na siłu pocisk ruki Łukašenki»

Repier šmat hadoŭ žyŭ va Ukrainie na dva harady (Kijeŭ i Charkaŭ), davaŭ kancerty, udzielničaŭ u televizijnych šou. U 2013-m śpiavak atrymaŭ biesterminovy dazvoł na žycharstva va Ukrainie. U intervju raspaviadaŭ, jak jamu padabajecca tam. Voś što kazaŭ muzyka ŭ 2021 hodzie Hardonu:

«Kraina dla žyćcia, kraina dla kachańnia, kraina dla tvorčaści. Jana i ciapier dla mianie takaja ž».

Skrynšot ź videa BiełTA

Pry ŭsim hetym Siaroha nie zabyvaŭsia zapeŭnivać u svajoj lubovi i ŭłady Biełarusi. I niebiezvynikova: u 2021-m jaho, naprykład, paklikali praśpiavać na śviacie ŭ Aleksandryi — tady jon pacisnuŭ ruku Łukašenku. BiełTA napisała pra heta tak:

«U zaviaršeńnie svajho vystupu jon paprasiŭ pravieryć na siłu pocisk ruki Alaksandra Łukašenki, kab nie daviarać čužym mierkavańniam na hety kont. I zrabiŭ vysnovu, što jon [pocisk] najmacniejšy ŭ Jeŭropie — Uschodniaj, Centralnaj i Zachodniaj».

Kamplimient nie zastaŭsia niezaŭvažanym: užo ŭ vieraśni repiera zaprasili vystupić na Dni horada ŭ Minsku.

Razmaŭlajučy z Hardonam ab pratestach 2020 hoda ŭ Biełarusi, repier adkazvaŭ, što ŭ katavańni jon nie vieryć, a Łukašenku ŭ krainie nasamreč padtrymlivajuć miljony. Chacia, zdavałasia b, repier moh parazmaŭlać pra katavańni z Volhaj Chižynkovaj, bo asabista znajomy ź joj i niekali zdymaŭ klip dla bresckaha «Dynama». Ale ŭ hetym vypadku jamu b nie dastałasia kresła nastaŭnika na muzyčnym šou «Faktar.by» na «Biełaruś 1», dzie repier siadzić niekalki siezonaŭ.

Fota: sacsietki šou «Faktar.by»

Kali Rasija pačała bambić Kijeŭ i Charkaŭ, Siaroha pramaŭčaŭ. U prahramie «Sto pytańniaŭ darosłamu» na dziaržTB voś jak muzyka adkazaŭ na pytańnie ab pryčynach viartańnia na radzimu:

«Mnie jość z čym paraŭnoŭvać, bo ja žyŭ u roznych krainach. Vialikaje bačycca na adlehłaści. Ja mahu skazać ad siabie, što heta adna z samych svabodnych terytoryj i adna z samych spraviadlivych. I adna z tych terytoryj, dzie ja dakładna baču, što jość šaniec vałodać situacyjaj u budučyni. Heta terytoryja, dzie nie plujuć na mahiły prodkaŭ, nie apahańvajuć pomnikaŭ, nie znosiać miemaryjalnych došak. Heta značyć, histaryčnaja pamiać tut achoŭvajecca».

Zhadajem tolki, što za apošni hod u niekalkich rajonach byli źniščany polskija mohiłki, prybrany pomnik Łarysie Hienijuš u Zelvie i pamiatnaja šylda paŭstancam 1863 hoda ŭ Hrodnie.

Zrazumieŭšy, što na «pravilnym patryjatyźmie» možna dobra zarablać, Siaroha napisaŭ pieśniu ab spalenaj fašystami viosačcy Ała ŭ Śvietłahorskim rajonie. Zdajecca, zrazumieła, u jakim napramku budzie raźvivacca jaho tvorčaść.

Kamientary8

 • babrujčanin
  18.10.2023
  Saudieprusrok saudierus pank saudrus riep ...usie viartajeca da " korniej" " jestrady kłaunady skamarochau .kipiełavy alisy šnur vańka achłabyścin čajFf..U lepšym vypadku uviervajuć kto u ..iak " zvuk mu" Mamonau ci u ch.j viežaje kaho jak BH ..
 • Za Sieriohu! Za Biełaruś! Za KAmaz!
  18.10.2023
  My voźmiom našu płanietu v svoi ruki!
 • babrujčanin
  18.10.2023
  Za Sieriohu! Za Biełaruś! Za maz!, utočnił riepier ch..v zaMAZ...I dakładna I pa chip chopierski riepierski...Tianiem zaMAZ za maz i akkord hup ca ca

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii1

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii1

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →