Hramadstva4949

Sańnikaŭ raić krainam ES vyhaniać biełaruskija pasolstvy. «A tym, chto vieryć u pašpart novaj Biełarusi, daviadziecca horka paškadavać»

Palityk i kandydat u prezidenty na vybarach u 2010 hodzie Andrej Sańnikaŭ raspavioŭ u intervju «Chartyi'97» pra toje, jakoje vyjście bačyć ź situacyi z pašpartami biełarusaŭ za miažoju.

Andrej Sańnikaŭ Andriej Sańnikov Andrey Sannikov
Andrej Sańnikaŭ spadziajecca na paŭtor 2020 hoda. Skrynšot videa Charter97video / YouTube

Prapanova Sańnikava, jak adkazać na pašpartny ŭkaz Łukašenki

Na dumku Sańnikava, sankcyi suprać režymu Łukašenki, jakija ciapier isnujuć, niedastatkovyja:

«Pałova kašalkoŭ nie patraplaje pad sankcyi. Idzie niezrazumiełaja mituśnia z tranzitam ziernia praz terytoryju Biełarusi. Hetaja schiema čas ad času ŭspłyvaje. Niezrazumiełaje łabiravańnie nabyćcia ŭ Łukašenki kaliju. Tavarazvarot ź ES raście. Pry hetym Polšča i Litva ŭ lidarach. Pakul sankcyi pracujuć nie ŭ poŭnuju moc».

Palityk miarkuje, što dobry efiekt mieła b poŭnaja zabarona handlu ź Biełaruśsiu, i padkreślivaje, što ličyć, što lubyja sankcyi apraŭdanyja, kali jość palitviaźni. «Vypuskaj usich palitviaźniaŭ — i budziem zdymać sankcyi. I ja pieršy skažu «zdymajcie», — vykazvajecca Sańnikaŭ.

Palityk ličyć, što nieabchodna reakcyja krain ES na ŭkaz Łukašenki ab spynieńni vydačy i abmienu biełaruskimi pasolstvami pašpartoŭ. 

«Kali vy chočacie, kab spyniłasia hetaja praktyka, to pavodźcie siabie žorstka adnosna tych ustanovaŭ, jakija buduć vykonvać hetuju praktyku. Vyhaniajcie pasolstvy. Jany siońnia nikomu nie patrebnyja, bo nie vykonvajuć nijakaj funkcyi.

Jany pradstaŭlajuć siońnia dyktaturu, zajmajucca špijanažam, raźviedkaj, pramysłovym špijanažam, podkupam u Jeŭropie palitykaŭ, biznesmienaŭ. Prosta treba pastavić umovu: «Vy nie vykonvajecie pałažeńni mižnarodnych pahadnieńniaŭ, u pryvatnaści Vienskaj kanviencyi ab dypłamatyčnych znosinach. Kali vy heta nie vykonvajecie, to heta bje i pa nas. Bo biełarusy žyvuć i ŭ nas».

Palityk śćviardžaje, što siońnia ES maje ŭsie ryčahi dla taho, kab pryniać adekvatnyja miery ŭ adkaz. Jon prapanuje pazbaŭlać licenzij łukašenkaŭskija firmy, jakija pracujuć u Jeŭropie, nie praciahvać dakumienty «łukašenkaŭskim ludziam, jakich šmat u Jeŭropie».

Biełarusam za miažoj Sańnikaŭ raić: «Składzicie zvarot prezidentu krainy, kiraŭniku parłamienta, ministru zamiežnych spravaŭ, ministru ŭnutranych spravaŭ, u Saviet Jeŭropy, u Jeŭrakamisiju. I napišycie:

«Prosim vas u terminovym paradku razhledzieć nastupnyja pytańni. Pa zakančeńni dziejańnia biełaruskaha pašparta, u suviazi z pryniaćciem dyktataram niezakonnaha ŭkaza, prosim razhladać hetyja pašparty jak sapraŭdnyja. Pastavić štampik ci niešta inšaje. Prosim zaviarać dakumienty, jakija my majem, u Ministerstvie zamiežnych spravaŭ i inšych adpaviednych ustanovach pa miescy znachodžańnia. Prosim vydavać vizy na 2-3 hady».

Palityk ličyć, što jaho prapanovy całkam mohuć być realizavanyja. Ideju z pašpartam novaj Biełarusi jon nazyvaje absalutna nierealnaj.

«Heta jak u filmie «Viasielle ŭ Malinaŭcy». Tam Papandopała malavaŭ hrošy: «Vaźmi sabie ŭsie. Ja sabie jašče namaluju». Heta prykładna toje ž samaje. Nijakaha pašparta ŭ paŭnavartasnym značeńni hetaha słova nie budzie.

Ludziam, jakija ŭ heta vierać, u budučym daviadziecca horka ab hetym paškadavać. Heta ŭkid dla adciahnieńnia ŭvahi ad poŭnaha paražeńnia samazvancaŭ. Da taho ž ja liču heta zdradaju, bo jakija b ni byli časy, admaŭlacca ad biełaruskaha pašparta aznačaje pryznańnie Łukašenki».

Ci iści Biełarusi ŭ NATA

Sańnikaŭ ličyć, što Biełaruś pavinna być členam NATA i tłumačyć, što bieź Biełarusi nie budzie zabiaśpiečana biaśpieka ŭ Jeŭropie. «Ukraina nie vyrašyć hetuju prablemu, tamu što hety «biełaruski bałkon» byccam by śpiecyjalna stvorany dla rasijskich impieryjalistaŭ dla napadu na Jeŭropu… Teoryja ab bufiernych zonach, ab tym, što možna niedzie ŭ šeraj zonie pałavić rybku i zabiaśpiečyć biaśpieku, abrynułasia z napadam Rasii na Ukrainu».

Kali Biełaruś budzie ŭ NATA, adznačaje palityk, Jeŭropa vyraŭniaje svaje hranicy i zabiaśpiečyć biaśpieku.

Sańnikaŭ adznačaje, što, niahledziačy na toje, što ideja dałučeńnia krainy da NATA nie znachodzić padtrymki bolšaści biełarusaŭ, nam rana ci pozna daviadziecca rabić vybar.

«Ja nie lublu razvahaŭ ab tym, što my pavinny być niejtralnymi. Chłopcy, vaźmicie z ałoŭkam paličycie, u kolki heta abydziecca. Bahaciejšaja Šviecyja ciapier ustupaje ŭ NATA. Navošta? Jany tracili vializnyja hrošy na abaronu, zabieśpiačeńnie niejtralitetu. Ciapier jany buduć mienš tracić».

Sańnikaŭ miarkuje, što na terytoryi Biełarusi siońnia jość lehitymnyja celi dla Uzbrojenych siłaŭ Ukrainy. Takimi jon nazyvaje vahnieraŭcaŭ, raspałažeńnie rasijskich vojskaŭ, vajennyja aeradromy, palihony, jakija zadziejničany pad rasijskija vojski.

Pałacavy pieravarot nie vyjście

Sańnikaŭ vieryć u paŭtor 2020 hoda: «Ja chaču vieryć u hety scenar, tamu što ŭsie inšyja, jakija siońnia lubiać abmiarkoŭvać byccam by palitołahi — pałacavy pieravarot ci jakija inšyja, — heta nie vyjście.

Ciapier pratesny patencyjał zahnany ŭ turmy. Ale resursaŭ u režymu ŭsio mienš i mienš. Ciapier chiba samy ciažki momant u historyi Biełarusi dla narodu, asoby, kultury, movy, ale ŭžo vidać, dzie možna adpichnucca ad dna. I ja dumaju, što chutka heta adbudziecca».

Čytajcie jašče:

Sańnikaŭ: U vypadku narodnaha paŭstańnia ŭ nas budzie prava prasić uviadzieńnia sił padtrymańnia miru. Lepš za ŭsio NATA

Andrej Sańnikaŭ vydaŭ dychtoŭnuju knihu pra turemnuju kuchniu roznych krain

Andrej Sańnikaŭ: U Biełaruś treba ŭvodzić miratvorčyja siły

Kamientary49

 • bienia
  16.10.2023
  a ja ujechał žiť v Łondon...
 • Sneed
  16.10.2023
  > Pastavić štampik ci niešta inšaje.
  a kali miesca dla štampikaŭ skońčycca? :)
 • Chmm
  16.10.2023
  Sańnikaŭ choča źniščyć prykmiety dziaržaŭnaści Biełarusi - biełaruskija pasolstvy.
  I što tady? Praz rasiejskija pytańni vyrašać biełarusam u składanaj situacyi za miažoj, tak, tavaryš Sańnikaŭ?

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu3

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Usie naviny →
Usie naviny

Na BT zapuścili šou «Dobry viečar!» Hościa pieršaha vypusku — zorka rasijskaha šansona Vika Cyhanova20

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby25

Izrail nanios udary pa Jemienie «paśla dzieviaci miesiacaŭ bieśpierapynnych napadaŭ»8

Zorka tyktoku Liza Vietrava zakryvaje svoj papularny błoh pra biełaruskuju movu18

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ63

Redaktar hłybockaj rajonki napisaŭ pra śmiećcie ŭ horadzie, a paśla zrazumieŭ, što padyhryvaje «voraham»14

«Jany kruhłasutačna stajać?» Na Niamizie ludzi vystrailisia ŭ ahramieznuju čarhu — voś navošta VIDEA20

Kijeŭ atakavaŭ niejki tajamničy dron-kamikadze. Što za jon?1

Byłaja biełaruskaja spartsmienka ŭžo druhi raz za žyćcio pamianiała spartyŭnaje hramadzianstva9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu3

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Hałoŭnaje
Usie naviny →