Śviet

Katar paspryjaŭ viartańniu niekalkich ukrainskich dziaciej z Rasii. U damoŭlenaściach taksama zhadvajecca Biełaruś

Jak paviedamiła ahienctva Reuters, Katar upieršyniu aprabavaŭ novy miechanizm viartańnia ŭkrainskich dziaciej dadomu. Heta stała vynikam niekalkich miesiacaŭ tajemnych pieramovaŭ. 

Pryviezienyja ŭkrainskija dzieci na minskim čyhunačnym vakzale. Ilustracyjny zdymak. Fota: BiełTA

Ułady Katara paspryjali viartańniu 4 ukrainskich dziaciej na radzimu z Rasii. Praces viartańnia pačniecca ŭžo na hetym tydni, paviedamili na ŭmovach ananimnaści krynicy ahienctva Reuters.

Havorka idzie pra traich chłopčykaŭ 9, 7 i 2 hadoŭ i adnu 17-hadovuju dziaŭčynu. Va Ukrainu ich buduć supravadžać katarskija dypłamaty.

Adbyvacca heta budzie ŭ tym liku praź Biełaruś. 

«Heta tolki pieršy krok i vynik niekalkich miesiacaŭ tajemnych pieramovaŭ pamiž Ukrainaj i Rasijaj. Ukraina źviarnułasia da Katara pa dapamohu ŭ pasiarednictvie ŭ viartańni dziaciej dadomu, a rasijski bok padzialiŭsia śpisam tych, chto moža viarnucca va Ukrainu.

Katarskija dypłamaty buduć supravadžać 4-ch dziaciej dadomu praz Łatviju, Estoniju, Biełaruś, albo praz sam Katar. Pakul nie zrazumieła, ci dazvolić Rasija i inšym dzieciam viarnucca takim ža čynam», — zajavili ahienctvu Reuters katarskija čynoŭniki, znajomyja ź situacyjaj.

Nahadajem, što niezakonny vyvaz dziaciej z akupavanych rasijskimi vojskami terytoryj Ukrainy zhadvajecca siarod złačynstvaŭ, za jakija deputaty Jeŭraparłamienta zaklikajuć Mižnarodny kryminalny sud u Haazie razhledzieć mahčymaść vydačy ordara na aryšt Łukašenki.

Toje, što Łukašenka asabista zaanhažavany ŭ praces vyvazu ŭkrainskich dziaciej, pryznavaŭ Alaksiej Tałaj, fond jakoha zajmajecca hetaj spravaj.

«Atrymaŭšy zhodu i padtrymku kiraŭnika dziaržavy, my stali prapracoŭvać mahčymaść adpačynku dziaciej Danbasa ŭ Biełarusi», — kazaŭ jon u intervju BiełTA.

Za čas vajny bolš za 2000 ukrainskich dziaciej, u asnoŭnym sirot, byli prvviezienyja z časova akupavanych Rasijaj terytoryj Ukrainy ŭ łahiery na terytoryi Biełarusi.

U hetym pracesie ŭdzielničali biełaruskija i rasijskija praŭładnyja hramadskija arhanizacyi.

Va Ukrainie i na Zachadzie prymusovy vyvaz ukrainskich dziaciej u Rasiju i Biełaruś traktujecca jak vajennaje złačynstva.

Mižnarodny kryminalny sud mienavita za heta vydaŭ ordary na aryšt prezidenta Rasii Uładzimira Pucina i ŭpaŭnavažanaj pa pravach dziciaci pry prezidencie RF Maryi Lvovaj-Białovaj.

Kamientary

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia30

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →