Śviet1212

Izrail adnaviŭ padaču vady ŭ paŭdniovuju častku siektara Haza

Daradca ŭ nacyjanalnaj biaśpiecy ZŠA Džejk Salivan zajaviŭ CNN, što jahonyja izrailskija kalehi prainfarmavali: padača vady ŭ paŭdniovuju častku siektara Haza adnoŭlenaja.

Paleścincy źbirajucca pierad piakarniaj, kab kupić chleb, 15 kastryčnika 2023 h., Haza. Mnohija hramadzianie Hazy ŭciakli na poŭdzień paśla papiaredžańniaŭ izrailskaha ŭrada zrabić heta. Fota: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Amierykanski zakanadaŭca paviedamiŭ u subotu sa spasyłkaj na vysokapastaŭlenaha izrailskaha čynoŭnika, što Jerusalim dazvolić uvoz u siektar Haza praduktaŭ charčavańnia, vady i miedykamientaŭ paśla abłohi ankłava.

Takim čynam, Izrail źmiakčyŭ błakadu siektara Haza ŭpieršyniu z 8 kastryčnika.

Mižnarodny karespandent Bi-bi-si Liz Dziuset ličyć: heta moža być śviedčańniem taho, što paŭdniovuju častku siektara Haza rychtujuć u jakaści siektara biaśpieki dla mirnych žycharoŭ.

Kamientary12

 • mikola
  15.10.2023
  Navosta vada kali idze vaina ?
 • Anatol Starkou
  15.10.2023
  Izrail charošy. Jak usie našy bčb .
 • Partyjnyja partki
  15.10.2023
  Anatol Starkou, A CHAMAS patryjoty, jak usie našy jabaćki.

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie8

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →