Pamiatny znak palehłym za Ukrainu biełarusam u Kijevie na vulicy Biełaruskaj paśla demantažu niekatorych elemientaŭ. Fota: Anžeła Dušajeva

Pamiatny znak palehłym za Ukrainu biełarusam u Kijevie na vulicy Biełaruskaj paśla demantažu niekatorych elemientaŭ. Fota: Anžeła Dušajeva

Pamiatny znak biełarusam, palehłym za Ukrainu, byŭ adkryty ŭ 2016 hodzie ŭ Kijevie na vulicy Biełaruskaj. Im ušanavanyja ŭdzielnik Revalucyi Hodnaści Michaił Žyźnieŭski, bajcy taktyčnaj hrupy «Biełaruś» Aleś Čarkašyn i Vital Ciliženka, a taksama paramiedyk marskoj piachoty Ukrainskich uzbrojenych sił Mikoła Iljin.

Zahinułyja paśmiarotna adznačanyja dziaržaŭnymi ŭznaharodami Ukrainy.

Pra paškodžańnie pamiatnaha znaka stała viadoma 30 vieraśnia z sacyjalnych sietak. Z pomnika byli prybranyja nadpisy «Słava Ukrainie», «Žyvie Biełaruś», hierb «Pahonia» dy nacyjanalnyja ściahi Biełarusi i Ukrainy.

Infarmacyjnyja doški ab palehłych i stylizavany bieł-čyrvona-bieły kryž na hety momant nie kranutyja. 

Pamiatny znak ustalavany na ścianie Prafiesijnaha kaledža mastactvaŭ i dyzajnu.

Dyrektarka navučalnaj ustanovy Luboŭ Chmialeŭskaja nazyvaje situacyju z pomnikam niepryjemnaj i «razdźmutaj». 

Jana zhadvaje, što ŭstalavańnie pamiatnaha znaka ŭ 2016 hodzie ŭsprymałasia «pafasna, radasna i hodna». Ale, pa jaje słovach, kali pačałasia poŭnamaštabnaja vajna, to staŭleńnie ludziej da słoŭ «Žyvie Biełaruś» źmianiłasia na niehatyŭnaje. Źjavilisia patrabavańni ich prybrać. Byli navat pahrozy kaledžu ab miniravańni.

«Stavili pakiety ź nieviadomym źmieścivam, i my vyklikali sapioraŭ, milicyju. Tamu ja chvalujusia za studentaŭ. Mnie strašna uziać hrech na dušu, kab źniać sa ściany partrety zahinułych chłopcaŭ, ale mnie treba abaranić svaich studentaŭ. Kali jość pahrozy, to ja, jak dyrektarka, nie mahu na toje nie reahavać», — tłumačyć svaju pazicyju Luboŭ Chmialeŭskaja.

Tak adkryvali pamiatny znak zahinułym biełaruskim vajaram u 2016 hodzie

Tak adkryvali pamiatny znak zahinułym biełaruskim vajaram u 2016 hodzie

Kiraŭnica navučalnaj ustanovy nastojvaje, što dakumientaŭ na ŭstalavańnie pamiatnaha znaka niama i što rašeńnie pra jaho los musić pryniać rasparadčyk majomaści — haradskaja administracyja.

Pavodle jaje, infarmacyjnyja doški ab zahinułych dobraachvotnikach demantavać nichto nie źbirajecca. Prybiarecca tolki anturaž vakoł ich.

«Na hety momant tak. Nichto ničoha kiepskaha nie choča zrabić, tamu, kali možna supakoić [situacyju], to supakojcie, a my pracujem nad hetym. Staŭleńnie [da pamiatnaha znaka] padzialiłasia, ale i situacyja ciapier źmianiłasia. Słovy [«Žyvie Biełaruś»] razdražniajuć ludziej. My ž nie budziem stajać i ŭsim raskazvać, što da čaho», — adznačaje kiraŭnica navučalnaj ustanovy.

Luboŭ Chmialeŭskaja kaža, što zasmučana situacyjaj. Jana ličyć, što rozhałas škodzić ułahodžvańniu situacyi.

«Kali možna, uhamanicie ich», — źviartajecca kiraŭnica navučalnaj ustanovy.

Prafiesijny kaledž mastactvaŭ i dyzajnu padparadkoŭvajecca Kijeŭskamu nacyjanalnamu ŭniviersitetu technałohij i dyzajnu.

U VNU kažuć, što administracyja stała atrymlivać «šmat listoŭ» paśla taho, jak byŭ zrobleny demantaž pamiatnaha znaka.

U pryjomnaj paviedamili, što nieŭzabavie zjavicca aficyjny adkaz na ich. Rektar pakul u adpačynku i vyjdzie na pracu tolki 6 kastryčnika.

Ź Ministerstva adukacyi «Našaj Nivie» adpisali, što jano «nie maje paŭnamoctvaŭ rehulavać raźmiaščeńnie abo demantaž pamiatnych znakaŭ na terytoryjach VNU» dy paraili źviarnucca da ich administracyi.

Kiraŭnica dabračynnaha fondu «Vałoška» Anžeła Dušajeva nastojvaje, što demantaž pamiatnaha znaka pačali pa zahadzie rektara Kijeŭskaha nacyjanalnaha ŭniviersiteta technałohij i dyzajnu. 

Anžeła Dušajeva kaža, što vałanciory fondu hutaryli z dyrektarkaj kaledža, jakaja i im zajaviła, što na ŭstalavańnie znaku niama dakumientaŭ.

Aktyvistka nastojvaje, što dakumienty jość. Supołcy vieteranaŭ ATA haradskaja administracyja Kijeva dazvoliła ŭstalavać jaho na ścianie kaledža. Rektar univiersiteta taksama padpisvaŭ dakumient, jakim fiksavałasia zhoda.

«Hetyja dakumienty jość. Jany (kiraŭnictva kaledža. — NN) prykryvajucca dziećmi. Kažuć, što im pahražali, kab byŭ źniaty znak. Zajaŭ u palicyju jany nie padavali», — apaviadaje Anžeła Dušajeva.

Tak vyhladaŭ pamiatny znak da demantažu. Fota: @hrystynakafka

Tak vyhladaŭ pamiatny znak da demantažu. Fota: @hrystynakafka

Toje, što adbyłosia z pamiatnym znakam, aktyvistka nazyvaje vandalizmam.

Anžeła Dušajeva ličyć, što heta vynik «kadebešna-feesbešnaha ŭkidu». Pavodle jaje, znak pačali źniščać da Dnia abaroncaŭ Ukrainy, jaki adznačajecca 1 kastryčnika, i paśla zajavy pałka Kalinoŭskaha ab nabory dobraachvotnikaŭ.

Na jaje pohlad, takoje abychodžańnie z pamiatnym znakam niehatyŭna adbivajecca na nastrojach biełaruskich dobraachvotnikaŭ, jakija ciapier vajujuć.

Fond «Vałoška» dasłaŭ skarhi ŭ prakuraturu, słužbu biaśpieki, Ministerstva adukacyi, haradskuju administracyju.

«Prosim pryniać adpaviednyja miery da słužbovych asob, jakija dziejničajuć u intaresach śpiecsłužbaŭ krain-ahresarak, i abaviazać kiraŭnictva Kijeŭskaha nacyjanalnaha ŭniviersiteta technałohij i dyzajnu adnavić pomnik-miemaryjał biełaruskim dobraachvotnikam, jakija addali svaje žyćci za niezaležnaść Ukrainy ŭ rasijska-ŭkrainskaj vajnie», — havorycca ŭ liście fondu.

Anžeła Dušajeva dadaje, što ŭ zvarocie da Ministerstva adukacyi havorycca, kab jano zrabiła zachady reahavańnia adnosna kiraŭnikoŭ univiersiteta i kaledža, bo jany nie vykonvajuć naležnym čynam svaje abaviazki. Aktyvistka spadziajecca, što pa fakcie niezakonnaha demantažu pamiatnaha znaka palicyja raspačnie kryminalnuju spravu.

Meryja skarhu aktyvistaŭ nakiravała ŭ administracyju Šaŭčenkaŭskaha rajona, na terytoryi jakoha znachodziacca vulica Biełaruskaja i pamiatny znak.

Aktyvisty abiacajuć adnavić paškodžany pomnik. 

Uračystaja cyrymonija adkryćcia pamiatnaha znaku z udziełam hanarovaj varty adbyłasia 28 sakavika 2016 hoda.

Miemaryjał inicyjavali niekalki ŭkrainskich arhanizacyj, a taksama taktyčnaja hrupa «Biełaruś», u jakuju na toj čas byli arhanizavanyja biełaruskija dobraachvotniki.

«My viedajem, za jakuju Biełaruś zmahalisia chłopcy i pad jakoj simvolikaj. Bieł-čyrvona-bieły ściah byŭ dla ich śviatym, jak i «Pahonia». Kali b my zrabili pomnik z čyrvona-zialonymi pałoskami i ciapierašnim aficyjnym hierbam Biełarusi, heta byŭ by ździek z pamiaci chłopcaŭ», — kazała «Našaj Nivie» Volha Halčanka, adna z vałanciorak, jakaja zajmałasia ŭstalavańniem pamiatnaha znaka.

Halčanka adznačała, što tahačasnyja ŭkrainskija ŭłady, jakija davali zhodu na jaho ŭstanoŭku, absalutna nie aryjentavalisia ŭ biełaruskich realijach.

«Žyvie Biełaruś» — słovy ź vierša Janki Kupały, jaki staŭ simvałam viery biełarusaŭ naroŭni z hierbam «Pahonia» i bieł-čyrvona-biełym ściaham. 

Hladzicie taksama:

Žaŭniery USU zapisali pieśniu «Vulica Žyźnieŭskaha» na biełaruskaj i ŭkrainskaj movach

Sa staličnaha parku Čaluskincaŭ źnikła zhadka pra achviar stalinskich represij

Kalinoŭcy zapuścili ŭ Biełaruś vializny bieła-čyrvona-bieły ściah

Клас
5
Панылы сорам
22
Ха-ха
7
Ого
0
Сумна
9
Абуральна
55

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?