Hramadstva22

Biełaruski historyk atrymaŭ prestyžnuju navukovuju ŭznaharodu ŭ Polščy

Siońnia ŭ Instutucie historyi Polskaj akademii navuk u Varšavie ŭručyli premiju vydańnia Rocznik Lituanistyczny, jakoj ušanoŭvajucca navukoŭcy, što dasiahnuli vialikich viaršyń u daśledavańni historyi Vialikaha Kniastva Litoŭskaha. Łaŭreatam premii za 2022 hod staŭ biełaruski historyk Andrej Macuk.

Andrej Macuk (sprava) padčas atrymańnia ŭznaharody

U 2018 hodzie redakcyja prestyžnaha polskaha navukovaha časopisa Rocznik Lituanistyczny vyrašyła prysudžać štohadovuju premiju za vydatnyja dasiahnieńni ŭ daśledavańnia Vialikaha Kniastva Litoŭskaha i jaho spadčyny.

Uznaharodu, pavodle pravił jaje prysudžeńnia, majuć atrymlivać aŭtary i aŭtarki najlepšych prac, vydadzienych pamiž štohadovymi vosieńskimi kanfierencyjami Lituanistyčnych kamisij Kamiteta histaryčnych navuk PAN abo daśledčyki, jakija adznačajucca surjoznymi navukovymi zasłuhami — za sukupnaść svajoj tvorčaści. 

Sioletniamu łaŭreatu Andreju Macuku 44 hady. Raniej jon pracavaŭ u Instytucie historyi Nacyjanalnaj akademii navuk Biełarusi, ale paśla 2020 hoda musiŭ razam ź inšymi navukoŭcami adtul zvolnicca i pierajechać u Polšču, dzie ciapier i praciahvaje svaju plonnuju navukovuju dziejnaść. 

Na siońniašni dzień Andrej Macuk — aŭtar čatyroch navukovych manahrafij:

 • «Baraćba mahnackich hrupovak u VKŁ (1717—1763 hh.)» (2010);
 • «Połackaje vajavodstva ŭ XVIII st.: vajavoda, šlachieckaja elita, sojmiki» (2014);
 • «Hramadska-palityčnaje žyćcio Vialikaha Kniastva Litoŭskaha ŭ časy bieskaraleŭja 1733—1735 hh.» (2020);
 • «Paviatovyja sojmiki ŭ sacyjalna-palityčnym žyćci Vialikaha Kniastva Litoŭskaha (1697—1764 hh.)» (2023). 

Pieršyja try hetyja daśledavańni vyjšli ŭ Biełarusi pad hryfam Instytuta historyi NANB, apošniaje ž vydadziena ŭžo za miažoj, ale taksama na biełaruskaj movie.

Raniej ź biełaruskich historykaŭ hetaja premija prysudžałasia tolki patryjarchu biełaruskaj histaryčnaj navuki Hieorhiju Halenčanku. Andrej Macuk staŭ pieršym ušanavanym historykam z novaha pakaleńnia daśledčykaŭ.

Kamientary2

 • NAN
  26.09.2023
  Vinšavańni! Honar Biełarusi!
 • mikola
  26.09.2023
  Udaczy !

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN11

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami29

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →