Muzyka22

«Kab nie było darohi nazad». Hurt VOLSKI anansavaŭ albom «Listy palitviaźniam»

26 vieraśnia hurt VOLSKI aficyjna abviaściŭ start pracy nad novym muzyčnym albomam «Listy palitviaźniam». Heta hramadska-muzyčny prajekt, jaki stvarajecca sumiesna ź biełaruskimi inicyjatyvami «Palitviazynka» i «Dysidentbaj». 

Fota Darji Kalady

U albomie płanujecca 12 tvoraŭ pad nazvami «List №1…», «List №2…». Aŭtary prajekta ź liku muzykaŭ i inicyjatyŭ, jakija ŭzdymajuć prablemy palitviaźniaŭ, zaklikajuć pisać listy palityčnym źniavolenym rehularna, niahledziačy na ciažkaści. Heta prajava salidarnaści, jakaja daje ahromnistuju siłu jak našym hierojam, tak i biełaruskamu hramadstvu ahułam.

Fota Darji Kalady

Što kankretna VOLSKI choča skazać ludziam praz novy albom, raskazaŭ aŭtar piesień i lidar hurta Lavon Volski:

«U Biełarusi bolš za 1726 čałaviek z palityčnych pryčyn utrymlivajucca za kratami ŭ niečałaviečych umovach.

Kroŭ stynie, kali čytaješ, jak katujuć palitźniavolenych… Heta fašystoŭskija rečy. 

Pra hetuju dzikuju absalutna źjavu treba pamiatać i zaŭsiody kazać, pryciahvać uvahu, u tym liku suśvietnaj hramadskaści. Choć ludzi i stamilisia ad navin pra vajnu i represii.

My majem uśviedamleńnie, što taki muzyčny prajekt nieabchodny, bo ludzi zabyvajucca pra palitźniavolenych.

Maŭlaŭ, siadziać tam — nu i siadziać. Kazali raniej, kali sadzili na try hady: oj, dy nie adsiedziać jany hetaha terminu… Ale ludzi ŭžo adsiedzieli i vyjšli. I z byłymi palitviaźniami treba razmaŭlać pra heta.

Dla XXI stahodździa biesprecedentnaja situacyja ŭ krainie, jakaja znachodzicca ŭ centry Jeŭropy. Kab represii nie paŭtaralisia, pra heta musić viedać jak maha bolš ludziej».

Tvorcy daŭno płanavali hetuju hramadska-muzyčnuju kampaniju, niekatoryja napracoŭki piesień užo jość. A ciapier adbyvajecca vychad ź cieniu.

«Ja mušu pra heta skazać aficyjna, kab nie było darohi nazad», — samairanična zaznačaje Lavon Volski. 

Zapis alboma płanujecca ŭ Vilni.

Za abnaŭleńniami i pracaj nad albomam «Listy palitviaźniam» možna sačyć na sacyjalnych płatformach hurta VOLSKI ŭ YouTubeTelegramInstagramFacebook.

Kamientary2

 • mikola
  26.09.2023
  Razmauljau (na Zahadze )  z bylymi vjaznjami nemeckih lagerei......Nemcy tak ne rabili jak robjac Ulady Belarusi ! Ne Zdekvalisja Tak !
 • Maksim Dizajnier
  18.10.2023
  mikola

  Viałoho nie honi, istorik mamkin

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ2

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ27

Sikorski: Biełaruś viedaje, što treba zrabić, kab adnosiny palepšali5

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu11

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ2

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →