Hramadstva55

Namieśnik kamandzira pałka Kalinoŭskaha prapanavaŭ stvaryć Biełaruski bataljon u bryhadzie Astrožskaha

Vadzim Kabančuk ličyć, što ŭmacavać vajskovy składnik možna było b z dapamohaj stvareńnia lehalnaha padraździaleńnia pa-za miežami Biełarusi.

Vadzim Kabančuk. Skrynšot videa

Namieśnik kamandzira pałka Kalinoŭskaha Vadzim Kabančuk prapanavaŭ stvaryć biełaruski bataljon u litoŭska-polska-ŭkrainskaj bryhadzie imia vialikaha hietmana Kanstancina Astrožskaha na terytoryi Polščy i Ukrainy. Pra heta jon zajaviŭ siońnia padčas anłajn-dyskusii ŭ Radzie pa zamiežnaj palitycy «Ukrainskaja pryzma», adznačaje Reform.by.

Kabančuk padzialiŭsia svaim bačańniem taho, jak pavinny stvaracca biełaruskija instytucyi. Jon ličyć, što ŭmacavać vajskovy składnik možna było b z dapamohaj stvareńnia lehalnaha padraździaleńnia pa-za miežami Biełarusi.

«Chacieŭ by źviarnuć uvahu na razhortvańnie paŭnavartasnaha vajskovaha padraździaleńnia ŭ składzie litoŭska-polska-ŭkrainskaj bryhady. Faktyčna hetaja bryhada była stvoranaja ŭ tym liku z takoj infarmacyjnaj metaj. Heta adnosicca da kancepcyi Bałta-Čarnamorskaha rehijona. I tut nie chapaje biełaruskaha składnika. Što možna zrabić? Na siońniašni dzień jość častka biełarusaŭ, jakija znachodziacca va Ukrainie jak dobraachvotniki, jakija biaruć udzieł u bajavych dziejańniach u składzie roznych farmavańniaŭ.

Bolšaja ich častka znachodzicca ŭ pałku Kalinoŭskaha. Połk Kalinoŭskaha nie isnuje samastojna. Niama takoj jurydyčnaj adzinki va Ukrainie. I hetaja bryhada, kali b, naprykład, razharnuli bataljon va Ukrainie, dała b faktyčna mahčymaść farmalna instytucyjanalizavać biełaruskich dobraachvotnikaŭ. Heta pavysiła b jakaść rekrutynhu, jakaść dakumientalnaha supravadžeńnia, pavysiła b infarmacyjny składnik Biełarusi, jakich ciapier nie chapaje», — patłumačyŭ namieśnik kamandzira PKK.

Jon ličyć, što jość taksama vialikaja kolkaść biełarusaŭ, jakija hatovyja słužyć u biełaruskim padraździaleńni pry ŭmovie lehalnaha statusu na terytoryi ES.

«I ŭ nas vialikaja častka biełaruskich patryjotaŭ, jakija chočuć dałučycca da hetaha vajskovaha składnika, ale z tych ci inšych pryčyn — heta ŭ pieršuju čarhu finansavyja i dakumientalnyja — jany nie mohuć trapić na terytoryju Ukrainy, ale jany hatovyja słužyć na terytoryi Jeŭrasajuza. I adzin bataljon možna było b razharnuć u Polščy, dzie najbolšaja kancentracyja biełaruskaj dyjaspary.

Z toj umovaj, što hety bataljon nios by vajskova-palicejskija funkcyi. Naprykład, jaho možna było b vykarystoŭvać dla toj ža achovy polskaj miažy, dzie faktyčna łukašenkaŭski bok ładzić pastajannyja pravakacyi z hetymi nielehalnymi mihrantami. Samo pa sabie razhortvańnie jašče adnaho bataljona na terytoryi Jeŭrasajuza dało b, ja ŭpeŭnieny, biełaruskich rekrutaŭ, jakija i skłali kaściak hetaj bryhady», — reziumavaŭ Kabančuk.

***

Rada pa zamiežnaj palitycy «Ukrainskaja pryzma» — heta ŭkrainskaja niekamiercyjnaja arhanizacyja, jakaja isnuje jak sietkavy analityčny centr u śfiery zamiežnaj palityki i mižnarodnaj biaśpieki.

Litoŭska-polska-ŭkrainskaja imia vialikaha hietmana Kanstancina Astrožskaha bryhada — asobnaja bryhada trochpałkovaha składu krain Lublinskaha trykutnika, pryznačanaja dla ŭdziełu ŭ mižnarodnych miratvorčych i humanitarnych apieracyjach (u tym liku ŭ apieracyjach, jakija pravodziacca pad ehidaj AAN, ES i NATA). Stvareńnie bryhady źjaŭlajecca častkaj płana padtrymki Ukrainy, pryniataha paśla samitu NATA ŭ horadzie Ńjupart.

Kamientary5

 • mikola ramanau
  26.09.2023
  Vadzim ! Udaczy !
 • Zxc
  26.09.2023
  Vielmi słušnaja i važnaja prapanova. U hetaha budzie budučynia.
 • Podpołkovnik Kutyrkin
  26.09.2023
  O čiom možiet nam skazať eto priedłožienije Kabančuka ? O tom ,čto političieskaja vłasť Ukrainy nie zaintieriesovana v otdielnom biełorusskom formirovanii . Niet pierśpiektiv dla raźvitija , tam tupik .

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →