Hramadstva22

Cana na žuraviny padskočyła ŭdvaja: kolki zarablajuć zborščyki

Z pačatku narychtoŭki cana na žuraviny padniałasia bolš čym u dva razy i 22 vieraśnia dasiahnuła 5,5 rubloŭ. Kolki ŭ dzień možna zarabić na jahadzie, piša «Hancavicki čas».

U Bresckaj vobłaści žuraviny narychtoŭvajuć za 5,5 rubloŭ. Fota: Hancavicki čas

U Bresckaj vobłaści narychtoŭčy siezon startavaŭ 10 vieraśnia. Pieršuju jahadu narychtoŭščyki prapanoŭvali prymać pa 2,5 rubli. Ale achvotnych zdać žuraviny pa takoj canie było mała. A ŭ niekatorych narychtoŭčych punktach nie było zusim.

Praz tydzień cana padrasła na rubiel. Ale navat pa 3,5 rubli narychtoŭka stajała na miescy. Pa niekalki kiłahramaŭ jahad na dzień prynosili tolki tyja, chto mocna chacieŭ zakupicca pravizijaj u kramie.

Narychtoŭščyki kazali, što vopytnyja jahadniki zachoŭvali miaški sabranych žuravin doma da lepšaha koštu. Bo, u adroźnieńnie ad čarnic, žuraviny mohuć zachoŭvacca doŭha, nie hublajučy tavarnaha vyhladu.

Svaje zapasy jahadniki mahli skidvać zajezdžym pierakupam, jakija prapanoŭvali vyhadnuju canu — 6 rubloŭ. Dla hetaha znachodlivyja narychtoŭščyki zakidvali ŭ jahadnyja čaty abjavy ab kupli jahady pa damoŭnaj canie.

Cana na žuraviny pajšła ŭ rost

I pačynajučy z paniadziełka 18 vieraśnia narychtoŭščyki Hancavickaha i Pinskaha rajonaŭ masava ŭklučylisia ŭ praces i pačali padymać canu, jak na aŭkcyjonie. Ranicaj cana padniałasia da 4,5 rubloŭ.

U aŭtorak 19 vieraśnia ŭžo ŭsie prymali žuraviny pa 5 rubloŭ, što ŭ dva razy vyšej za startavy košt. U čatach źjaviłasia šmat prapanoŭ zabrać jahadu optam pa «damoŭnaj» canie albo pa «dobraj» canie — tolki patelefanujcie.

Ranicaj u piatnicu 22 vieraśnia ŭžo ŭsie prymali jahadu pa 5,5 rubloŭ za kiłahram. Pa słovach zborščykaŭ, heta vielmi pryjemnaja cana, jakaja dazvalaje padzarabić na žuravinach.

Kolki možna zarabić u dzień

Jak raspavioŭ narychtoŭščyk Uładzimir, jaki zakuplaje žuraviny ŭ vioskach Hancavickaha i Pinskaha rajonaŭ, niekatoryja zborščyki zdajuć i pa 25 kh na dzień. U vyniku, vyručka za taki abjom składaje 137,5 rubla. Kali štodnia źbirać jahadu siamjoj, to za siezon možna lohka zarabić tysiaču dalaraŭ.

Ale tolki praca hety nie ŭsim pad siłu. Jahadniki kažuć, što žuravin u hetym hodzie mienš i, kab nabrać miašok, treba daloka iści. Sabrać jahadu heta tolki pałova spravy. Vynieści pakłažu pa bałocie mohuć tolki vynoślivyja. I treba pravilna raźličvać svaje siły.

U toj ža čas jość pastajannyja klijenty, jakija nie honiacca za abjomami, a kožny dzień mietadyčna nosiać pa piać kiłahramaŭ ź pieršaha dnia narychtoŭki. Zaroblenyja hrošy jany adrazu ž traciać u kramie.

«Na takich ludziach ziamla trymajecca», — žartuje narychtoŭščyk.

Pry startavym košcie jany ŭ dzień mieli pa 12,5 rubloŭ, a ciapier — pa 27,5 rubla. Sa słoŭ narychtoŭščyka, kali raniej takija jahadniki kuplali adnu butelku z cyharetami, to ciapier chapaje na dźvie. Na pradukty charčavańnia ŭsio roŭna nie vychodzić.

Što budzie z canoj

Daśviedčanyja narychtoŭščyki prahnazujuć, što košt padymiecca vyšej 6 rubloŭ za kiłahram.

«Pazaletaś i minułym hodzie navat pa 6,5 rubla prymali. Buduć davać bolš canu i ciapier, kab zakupić pabolš», — śćviardžaje Uładzimir.

Ź jaho słoŭ, dynamika cany takaja ž, jak i ŭ minułyja hady.

I ŭ roźnicu žuraviny pradajuć značna daražej. Da prykładu, na Kamaroŭskim rynku ŭ Minsku žuraviny pradajuć pa 9,9 rubla za kh. A ŭ hancavickich jahadnych čatach jość prapanova kupić čystyja žuraviny za 8 rubloŭ.

Kamientary2

  • Bobr
    23.09.2023
    Bołotnoje zołoto)))
  • 1863
    24.09.2023
    Bołotnaja radiacija

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień14

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →