Litaratura33

Vyjšła kniha «Kruhłaja Square» Vała Klementa — iraničny žyćciapis čałavieka i impieryi

Kali darosły čałaviek, juryst, emihruje ŭ čužuju krainu, z całkam inšaj sistemaj prava, movy jakoj nie viedaje — u jaho ŭsio moža skłaścisia dobra. Jak u hieroja knihi Vała Klementa, jakuju vydała vydaviectva Gutenberg Publisher.

Hienia Rud, hałoŭny hieroj ramana, naradziŭsia ŭ Miensku i pałovu žyćcia pražyŭ na Kruhłaj płoščy (ciapier płošča Pieramohi). Ad «Dziušesa» da cukierak «Čyrvony mak» — usie radaści savieckaha dziacinstva byli jamu dastupnyja, u adroźnieńnie ad mahčymaści prosta adkryć vizu i pajechać u kapitalistyčny śviet. Ale voś jon užo pje India Pale Ale niedzie ŭ vakolicach Trafalgar square i prapanuje nam usim aptymistyčna hladzieć u budučyniu: adnojčy jon užo naziraŭ, jak razvaliŭsia simbijoz vypraŭlenča-pracoŭnaha łahiera z kazarmaj i kałhasam.

Jak piša ŭ svajoj recenzii na tvor Uładzimir Arłoŭ:

«Hety raman — niaźmienna daścipny, vielmi asacyjatyŭny, z elemientami antyŭtopii, viasioły i harkavaty, sarkastyčny i časam cyničny, prasiaknuty humaram, ironijaj i, što samaje hałoŭnaje, samaironijaj, jakaja jość najlepšym srodkam samaabarony, — nie dazvolić vam zasumavać. A jak viadoma, niachaj žyvie luby žanr, aprača sumnaha!»

Kniha pradajecca na sajcie vydaviectva, a taksama afłajn u Vilni.

Vał Klement (sapraŭdnaje imia Vasil Jeŭdakimaŭ) naradziŭsia ŭ 1957 hodzie ŭ Minsku ŭ siamji vykładčykaŭ VNU.

Skončyŭšy jurydyčny fakultet BDU, pa raźmierkavańni trapiŭ na pracu ŭ orhany prakuratury Minska. Praz peŭny čas aŭtar z palohkaj raźvitaŭsia z prakuraturaj, a prakuratura z palohkaj raźvitałasia z aŭtaram.

Paśla taho jon abaraniŭ dysiertacyju na zvańnie kandydata jurydyčnych navuk i ŭładkavaŭsia vykładčykam na rodny jurfak. U 1990 hodzie byŭ zaprošany na pracu ŭ adnu ź viadučych jurydyčnych firmaŭ Vialikabrytanii dy pierajechaŭ u Anhliju, što dało jamu mahčymaść nabyć dośvied zachodniaj jurydyčnaj praktyki, vyvučyć biełaruskuju movu i pahladzieć inšy, nieznajomy śviet. Žyvie ŭ Łondanie.

Kamientary3

 • biełaruska
  22.09.2023
  "...pierajechaŭ u Anhliju, što dało jamu mahčymaść nabyć dośvied zachodniaj jurydyčnaj praktyki, vyvučyć biełaruskuju movu..."

  vyvučyć biełaruskuju, źjechaŭšy ŭ Anhliju. karotka pra moŭnuju sytuacyju.
 • Žvir
  23.09.2023
  Ja hetyja reflieksii asobna ŭziataha emihranta čytać nia budu. Padobnaje čytvo ŭ topie luchty, srač na hluzdy nia majučy nijakaj karyści, ni praktyčnaj, ni estetyčnaj, ni ŭ jakaści dośviedu ci novych viedaŭ. Nia sumny tvor ? O! heta dasiahnieņnie! Novy kryteryj u padychodzie da litaratury, i ničoha, što jon vykliučna subjektyŭny...
 • round płošča
  23.09.2023
  indian pale ale burda, Łondan - ničoha dobraha, a Minsk - najlepšy horad na ziamli

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

KNDR znoŭ zapuściła šary sa śmiećciem na poŭdzień. Adzin ź ich upaŭ la rezidencyi prezidenta Paŭdniovaj Karei

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?29

Charys apiaredžvaje Trampa: 44% suprać 42% — pieršaje apytańnie paśla źniaćcia Bajdena27

Eks-rasijanka pavinna nieści ściah Kipra na adkryćci Alimpijady. Ale ŭ jaje znajšli OnlyFans, i pačaŭsia skandał16

U Minsku źjaviłasia vulica «Čierviekova» — na adnym z damoŭ paviesili tablički z pamyłkaj FOTAFAKT8

U Kijeŭskim univiersitecie adnoviać vyvučeńnie biełaruskaj movy12

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →