Śviet99

Va Ukrainie ŭzakonili pisańnie nazvy «Rasija» z małoj litary. Ale nie va ŭsich vypadkach

Napisańnie nazvaŭ «Rasijskaja Fiederacyja», «Rasija», «Maskva», «Maskovija», «Maskoŭskaje carstva», «Rasijskaja Impieryja», «Dziaržaŭnaja Duma RF» i h. d. z małoj litary nie źjaŭlajecca adchileńniem ad normaŭ ukrainskaj movy ŭ tekstach nieaficyjnaha charaktaru. Pra heta skazana ŭ admysłovaj zajavie ŭkrainskaj Nacyjanalnaj kamisii pa standartach dziaržaŭnaj movy.

Fota: Nacyjanalnaja kamisija Ukrainy pa standartach dziaržaŭnaj movy

Nackamisija tłumačyć, što abmierkavała pytańnie vykarystańnia nazvy dziaržavy-ahresara na pasiadžeńni 15 vieraśnia. U vyniku pryniata nastupnaje rašeńnie:

«Nacyjanalnaja kamisija pa standartach dziaržaŭnaj movy na pasiadžeńni ad 15.09.2023 (pratakoł № 83) abmierkavała hetaje pytańnie i z ulikam aficyjnych listoŭ ad Instytuta ŭkrainskaj movy NAN Ukrainy…, Instytuta movaznaŭstva imia A. A. Paciabni NAN Ukrainy paviedamlaje, što napisańnie nazvaŭ «rasijskaja fiederacyja», «rasija», «maskva», «maskovija», «maskoŭskaje carstva», «rasijskaja impieryja», «dziaržaŭnaja duma rf» i h. d. z małoj litary možna nie kvalifikavać jak adchileńnie ad normaŭ ukrainskaj movy ŭ tekstach nieaficyjnaha charaktaru».

Pasiadžeńnie źbirałasia z-za taho, što 8 vieraśnia vice-premjerka — ministarka pa pytańniach reintehracyi časova akupavanych terytoryj Ukrainy Iryna Vieraščuk zaklikała aficyjna prapanavać źmieny ŭ pravapis nazvy dziaržavy-ahresara Rasii i jaje kiraŭnikoŭ.

U toj ža čas ministr adukacyi i navuki Ukrainy Aksien Lisavy nastojvaje na napisańni ŭ aficyjnych dakumientach jahonaha viedamstva nazvy dziaržavy-ahresara «Rasijskaja Fiederacyja» ź vialikich litar z-za patrabavańniaŭ narmatyŭnaha prajektavańnia. Adnosna hetaha vydadzieny i adpaviedny zahad.

Varta adznačyć, što nieŭzabavie paśla pačatku poŭnamaštabnaj vajny mnohija ŭkrainskija ŚMI samastojna, javačnym paradkam pierajšli na napisańnie nazvaŭ, źviazanych z Rasijaj, z małoj litary. Toje ž samaje praktykujecca i ŭ dačynieńni da Biełarusi.

Čytajcie taksama:

Rodnaja mova vyznačaje zdolnaść usprymać muzyku

Kamientary9

 • Miensk
  21.09.2023
  zaŭsiody pišu rasieja vyklučna z maleńkaj litary i praź je, bo kryvavaja impieryja inšaha i nie zasłuhoŭvaje
 • Ł
  21.09.2023
  Heta było by cudoŭna, kali bolšych prablemaŭ (naprykład, vajny) nie było by.
 • daviedka
  22.09.2023
  Nie srazu poniał, uvidiev v tom hodu na ukr. sajtie napisanije s maleńkoj dažie v zahołovkach «rośsija» i «biełaruś».

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie17

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych17

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →