Ekanomika22

«Chacieli zrabić najbujniejšy chab u Jeŭropie». Suśvietny raspracoŭščyk anłajn-kazino taksama pakidaje Biełaruś

Evolution Gaming — raspracoŭščyk hulniaŭ dla anłajn-kazino — da kanca hoda zakryje ofis raspracoŭki ŭ Minsku. Pra heta biełaruskuju kamandu apaviaściŭ u svaim liście CEO Marcin Karłsund, piša dev.by.

Jak vynikaje ź lista, top-mieniedžmient Evolution Gaming pryniaŭ rašeńnie zakryć ofis, praanalizavaŭšy ŭmovy pracy ŭ Minsku.

«U ciapierašniaj palityčnaj i sacyjalnaj niavyznačanaści ŭ Biełarusi my, na žal, nie harantujem, što zmožam vystupać u jakaści dobraha pracadaŭcy dla našych supracoŭnikaŭ», — havorycca ŭ liście.

Pa słovach CEO, rašeńnie zakryć ofis «było niaprostaje».

«Dva hady tamu my adkryli minski chab z namieram zrabić jaho adnym z najbujniejšych inžyniernych chabaŭ u Jeŭropie. I dahetul spadziavalisia, što nie daviadziecca mianiać našych ambicyjnych płanaŭ».

Da kanca hetaha hoda minskaja kamanda maje skončyć usie prajekty, jakija znachodziacca ŭ zaviaršalnaj stadyi. Astatnija prajekty płanujecca pieradać inžyniernym kamandam u inšych łakacyjach.

Zakryćcio minskaha ofisa zakranie kala 80 śpiecyjalistaŭ. Pavodle infarmacyi dev.by, im prapanavali rełakiejt u polski ofis kampanii, kudy za minuły i hety hod užo pierajechała šmat śpiecyjalistaŭ ź Biełarusi. U pryvatnaści, u linkiedzinie žurnalisty znajšli profili 170+ rabotnikaŭ Evolution Gaming, jakija paznačyli Polšču ŭ jakaści aktualnaj łakacyi. Na sajcie kampanii raźmieščana kala 20 vakansij dla pracy ŭ Varšavie (i nivodnaj — dla pracy ŭ Biełarusi).

Što praŭda, rełakavacca supracoŭniki mohuć tolki za svoj košt. «Finansavuju padtrymku pry pierajeździe skasavali kala paŭhoda tamu. Kampanija tolki dapamoža z afarmleńniem dakumientaŭ. Zarobak dajuć vyšejšy, čym u Biełarusi, ale pa vialikim rachunku hetaja roźnica pakryvaje padatki», — raspavioŭ adzin z supracoŭnikaŭ.

Minski ofis raspracoŭki Evolution Gaming adkryŭsia ŭ 2019 hodzie. U tym ža hodzie biełaruskaja jurydyčnaja asoba «Evalušn Prodakts Deviełapmient» stała rezidentam PVT (i praciahvaje zastavacca). U studzieni 2020 hoda Head of Engineering Operations kampanii raspaviała, čamu kazino-hihant abraŭ Biełaruś i jakija płany ŭ minskaha ofisa.

Uviesnu hetaha hoda źjavilisia pieradumovy da adychodu Evolution Gaming ź Biełarusi. Kampanija abviaściła ab maštabnaj rearhanizacyi pracy. U vyniku ŭ hrupie kampanij u inžyniernych departamientach była likvidavanaja pasada Process Master. Takuju pazicyju zajmała kala 20 supracoŭnikaŭ, častka ź ich pracavała ŭ Biełarusi. Adnačasova pačaŭ płaŭna rasfarmiroŭvacca minski ofis. Častka supracoŭnikaŭ rełakavałasia, častka była zvolnienaja. Pad skaračeńnie, u pryvatnaści, trapiła kala 20-25 čałaviek z kamandaŭ QA.

Pa słovach krynicy, «kiraŭnictva patłumačyła heta tym, što kamanda maje być u adnoj łakacyi. Hetaj łakacyjaj vybrali Ryhu / Varšavu. Nam paviedamili, što tearetyčna my možam svaimi siłami pierajechać u Polšču i prajści sumoŭje ŭ inšuju kamandu, ale dla hetaha maje być adkrytaja pazicyja. I naohuł palityka źmianiłasia (u pačatku vajny prapanoŭvali rełakiejt usim), i jany imknucca zakryvać vakansii miascovymi śpiecyjalistami».

«Evalušn Prodakts Deviełapmient» pakul jašče dziejnaja jurydyčnaja asoba, ale na sajcie Evolution Gaming u pieraliku łakacyj žurnalisty nie znajšli Biełarusi.

Evolution Gaming zasnavanaja ŭ 2006 hodzie ŭ Šviecyi. Asnoŭnaja śpiecyjalizacyja — raspracoŭka hulniaŭ dla hemblinhu, u tym liku z udziełam žyvych dyleraŭ (anłajn-hulcy mohuć dałučycca da tych, chto ŭ hety momant hulaje ŭ zvyčajnym kazino).

U kampanii jość pradstaŭnictvy ŭ 10+ krainach. U 2019 hodzie kampanija adkryła ofis raspracoŭki ŭ Minsku. U Biełarusi pracavała bolš za 170 śpiecyjalistaŭ, va ŭsich łakacyjach — bolš za 15 tysiač. Akcyi Evolution Gaming kacirujucca na fondavaj biržy Nasdaq.

Pa vynikach 2022 hoda apieracyjnyja dachody Evolution vyraśli na 36% da 1,5 miljarda jeŭra, prybytak — amal na 39% da 908,3 miljona jeŭra. Kampanija za minuły hod vypuściła 88 novych praduktaŭ, sioleta płanujecca vypuścić bolš za 100 hulniaŭ.

Kantekst

Za 2022—2023 hady niekalki dziasiatkaŭ roznych IT-kampanij zakryli / pradali svoj biznes u Biełarusi i pakinuli krainu. Siarod ich šmat viadomych, u pryvatnaści:

 • kampanii ź biełaruskimi karaniami — Flo, Wargaming, Gurtam, Wannaby, OneSoil, Vochi (pradali biznes jašče ŭ 2021. — dev.by), Verv;

 • zamiežnyja — WorkFusion, Appodeal, Softeq Development, Arteza, EIS Group, Playrix, SK hynix, Kaseya.

Bolšaść ź ich prapanavała supracoŭnikam opcyju rełakiejtu i ŭziała na siabie častku vydatkaŭ. (Tolki 14% udzielnikaŭ resiorču ŭ lipieni 2022 — 5000 ankiet — adznačyli, što ŭ ich kampanijach niama rełakiejtu.)

Bolšaść IT-kampanij z top-50 pakul zachavali biznes u Biełarusi, ale kolkaść supracoŭnikaŭ, jakija pracujuć u ofisach u Biełarusi, za apošnija paŭtara hoda skaraciłasia, pavodle acenak dev.by, u 1,5-2 razy. Naprykład, najbujniejšaja IT-kampanija Biełarusi EPAM «straciła» prykładna pałovu štatu. Amal na stolki ž skaraciłasia biełaruskaja kamanda iTechArt. Minski ofis Exadel skaraciŭsia amal u 5 razoŭ.

Pavodle źviestak aficyjnaj statystyki i raźlikaŭ dev.by, ad studzienia 2022 hoda IT-siektar straciŭ kala 22 tysiač śpiecyjalistaŭ. 

Kamientary2

 • babrujčanin
  21.09.2023
  Usie hietyja virtuały - letucieniki " parchajuć ad kvietki da kvietki" "i źbirajuć " mied" Sieńnia tutaka zautra tamaka..Lacicie lacicie )) " pierakaci- pole" ))
 • Kate
  21.09.2023
  Nu choć niešta dobraje.

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie17

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych17

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →