Śviet1111

«Za miesiac na žyllo — 120 dalaraŭ, na ježu — 50». Minčanka pierajechała ŭ Indyju i raskazvaje, kolki kaštuje žyćcio ŭ štacie Hoa

U rubrycy «Kolki kaštuje žyć» vydańnia CityDog.io biełarusy z roznych krain raspaviadajuć pra ceny ŭ miescach, kudy jany pierajechali. Hetym razam Valancina raskazvaje pra Indyju, kudy pierajechała amal hod tamu.

Valancina prylacieła ŭ Indyju paśla Novaha hoda. Dziaŭčyna zvolniłasia ź nialubaj pracy ŭ Minsku i praktyčna adrazu ž kupiła kvitki ŭ Indyju. Vybar krainy byŭ nievypadkovym: na toj momant tam užo niejki čas znachodziŭsia jaje chłopiec.

Maršrut byŭ składanym: Minsk — Baku (Azierbajdžan) — Šardža (AAE) — Mumbai (Indyja) — Mopa (Hoa). Za ŭsie pieraloty Vala addała kala 600 dalaraŭ.

Praca: možna padpracoŭvać na zdymkach, na kuchni ŭ restaranie abo na śviatych abradach

U Indyju ja ŭziała kala 600-700 dalaraŭ na karcie i 30 dalaraŭ hatoŭkaj. Hetych hrošaj u Hoa spakojna chopić na try miesiacy žyćcia biez pracy. Adnak pry žadańni možna było padpracoŭvać i na miescy.

Jak akazałasia, tut zaniatak sabie moža znajści absalutna luby, niahledziačy na poł i ŭzrost. Niekatoryja pažyłyja ludzi zarablajuć tut hatavańniem chatniaj ježy: piražki, piure, barščy, hałubcy — usio heta razychodzicca na ŭra. Na kinazdymki taksama časta šukajuć ludziej va ŭzroście, a płaciać im bolš.

Tut šmat mahčymaściaŭ źniacca ŭ filmie, klipie abo ryłsie dla Instagram. Tam zvyčajna nie tolki płaciać, ale i kormiać. U siarednim za adny 12-hadzinnyja zdymki hatovyja čałavieku zapłacić kala 40 dalaraŭ. Raźbiežka pa apłacie zaležyć ad ahienta, roli, najaŭnaści roznych płanaŭ i fraz. Jana moža varjiravacca ŭ siarednim ad 25 da 200 dalaraŭ za dzień, časam bolš.

Akramia taho, šukajuć ludziej dla ŭdziełu ŭ ekzatyčnych abradach. Adzin ź ich — pudža. U im usie niehatyŭnyja enierhii rodu (praklony, niaščaści, chvaroby i h. d.) vylivajucca na inšaha čałavieka. Cana — kala 3000 dalaraŭ za sieans. Dla tych, chto ŭ heta nie vieryć, — vydatny sposab zarabić biez tataŭ i mam.

My z chłopcam pracavali na placoŭcy dla mierapryjemstvaŭ. Chłopiec zajmaŭsia elektrykaj, a ja była pamočnicaj barmiena. Jeździła jak paci-dziaŭčynka ŭ kłub, dzie mnie prosta treba było tancavać u volnym styli. Za 4-5 hadzin płaciać kala 30 dalaraŭ. U jakaści bonusu — biaspłatny prachod u kłub dla siabroŭ.

Miedycyna: nizkija ceny na leki i dosyć vysokaja jakaść absłuhoŭvańnia

Paznajomicca z klinikami ŭ Hoa mnie daviałosia paśla taho, jak adnojčy niaŭdała pajeła: adzin arešak akazaŭsia macniejšy za moj zub. U miascovych čatach mnie chutka padkazali dobruju stamatałohiju, i na nastupny dzień my pajechali tudy z chłopcam.

Klinika heta była pryvatnaja: novy ramont i anhłamoŭnyja supracoŭniki, jakija adrazu zapaŭniajuć ankietu ab najaŭnaści alerhii i zachvorvańniaŭ. U kabiniecie była vielmi pryjemnaja maładaja śpiecyjalistka.

Zdymak zuba mnie zrabili prosta tam ža, u kreśle. Mianie heta ŭraziła. U Minsku mnie davodziłasia jechać u pryvatnuju kliniku pa padobny zdymak, tamu što ŭ dziaržpaliklinicy patrebny aparat byŭ jašče z BSSR i ŭžo nie pracavaŭ.

Ahlad, zdymak, kansultacyja i płamboŭka złamanaha zuba zaniali prykładna 25-30 chvilin. Kaštavała ŭsio heta kala 25 dalaraŭ. Kab pastavić impłantaty na štyfcie, treba addać kala 90-100 dalaraŭ dla mietałakieramiki, dla kieramiki — 175-200 dalaraŭ.

Ceny na leki tut nizkija. Sami farmaceŭty mohuć parekamiendavać niešta dla kankretnych simptomaŭ. Naprykład, za sirop ad kašlu i kropli ad suchaści vačej my addali 1 dalar. Za hlistahonnyja tabletki za 1 št. prosiać 10 rupij — heta prykładna 0,1 dalara.

Žyllo: za 120 dalaraŭ u miesiac možna źniać dvuchpakajoŭku

«Jak i ŭsiudy, u Hoa chapaje varyjantaŭ žylla na luby kašalok. Za 120 dalaraŭ za miesiac bieź jakich-niebudź dapłat my zdymali 1bhk — heta jak naša standartnaja dvuchpakajoŭka ŭ Biełarusi. U nas była sumieščanaja kuchnia z haścioŭniaj, asobnaja spalnia, maleńki bałkon, sanvuzieł z dušam. Ź niedachopaŭ — adsutnaść bojlera. Tut niama centralizavanaha vodazabieśpiačeńnia, na dachach prosta stajać bočki z vadoj, jakija nahravajucca ad sonca na praciahu dnia.

Tak vyhladaje vulica, na jakoj hierainia zdymała žyllo

Pradukty i ceny ŭ kafe. Piać dalaraŭ, kab abaim dobra pajeści. U nas u kvatery była elektryčnaja plita, tamu my časta hatavali śniadanki doma. Byvała, z samaj ranicy nie było elektryčnaści, tady my jechali na plaž, dzie brali butelku vady, małočny kaktejl i sandvič z syram i tamatam. Porcyja była nastolki vialikaj, što my brali jaje na abaich. Kaštavała heta kala 3-5 dalaraŭ.

Na fota — moma. Heta papularnaja ŭ Indyi strava ź ciesta z načynkaj. Kaštuje kala 1,8 dalara

Uvohule na 5 dalaraŭ va ŭstanovie možna dobra pajeści dvum čałaviekam. My časta brali biryjani abo nudłs z kurycaj i harodninaj za 2-3 dalary. U niekatorych ustanovach byli nastolki vialikija porcyi, što my nie mahli dajeści i prasili spakavać toje, što zastavałasia, z saboj.

Niadaŭna znajšli ŭ Hoa samuju smačnuju i niavostruju šaŭrmu. Za adnu maleńkuju porcyju prosiać 1 dalar.

Mieniu ź miascovaj kaviarni. Ceny paznačanyja ŭ indyjskich rupijach

Papularnaja chałodnaja kava kaštuje kala 1-1,5 dalara. Z darahoha — syry i tvaroh. Syr pradajecca płaŭleny i słajsami. Za 200 h — 2,2 dalara. Tvarahu tut niama, ale jość dachi — heta niešta nakštałt tvarožnaj pasty abo śmiatany. Kaštuje 0,2 dalara za 100 h.

Miasa taksama niatannaje, i jaho nielha tut kupić na vahu. Zvyčajna stajać pałatki z žaleznaj kletkaj, u jakoj siadziać žyvyja kury. Ty vybiraješ patrebnuju, i pry tabie ž jaje zabivajuć i narazajuć tak, jak ty im skažaš.

U siarednim za miesiac na charčavańnie dla abaich u nas išło kala 50-70 dalaraŭ».

Šopinh: možna i treba tarhavacca

Niedaloka ad nas byli kramy i navat supiermarkiet, ale heta zusim nie toje, što ŭźnikaje ŭ hałavie ŭ jeŭrapiejca. Supiermarkiet u Hoa — heta niešta nakštałt viaskovaj biełaruskaj kramy z vuzkimi zastaŭlenymi prachodami. Zatoje ŭ im jość praktyčna ŭsio, što treba dla žyćcia: bytavaja chimija, krupy, cacki, posud, napoi i navat ałkahol.

U kramach niama nivodnaha ceńnika. Usie ceny paznačanyja na ŭpakoŭcy praduktu.

Važna toje, što ŭ čas šopinhu ŭ Hoa možna i treba tarhavacca. Ja tak za 8 dalaraŭ kupiła sabie tepciki, padobnyja da kroksaŭ, i šorty. Niadaŭna z chłopcam uziali dźvie paduški na bałkon 50ch50 sm i addali za ich 3,5 dalara. Matrac na toj ža bałkon pašyli na zamovu ź niestandartnymi paramietrami za 7 dalaraŭ.

Papularnym miescam dla šopinhu ličycca horad Mapusa. Tam jość rynak, dzie vielmi tanna možna kupić jak pradukty, tak i abutak z adzieńniem.

Toj samy rynak u Mapusie

Adzinaje, što časam uźnikaje prablema z kuplaj patrebnych tuflaŭ. Pa indyjskich mierkach moj pamier nohi 12, a ŭ ich amal uvieś abutak maksimum da 10. U adnoj kramie pradaviec prapanavaŭ pašyć čaraviki na zamovu za 30 dalaraŭ.

Apłata kartami: tolki ŭ kramach i na zapraŭcy

Karty ŭ mianie dźvie — Alfa-Banka i Pryjorbanka. Ź imi ja biez prablem mahu raźličvacca, ale tolki ŭ kramie i na zapraŭcy, u astatnich miescach — hatoŭka.

Adnak u kožnaj pałatcy niezaležna ad taho, što tam robiać, jość QR-kody ad Google Pay. Pa ich spakojna možna apłačvać anłajn. Praŭda, dla takoha mietadu patrebna indyjskaja karta, tamu što biełaruskija da hetaj mabilnaj prahramy pryviazać nielha.

Transpart: kvitok na mižharodni aŭtobus — kala 10 dalaraŭ

Hoa, pa sutnaści, jak vioska. Adnak pry ŭsioj ujaŭnaj razrusie i biednaści tut jość niekalki asnoŭnych daroh i ŭsiudy roŭny asfalt.

Asnoŭny transpart — skutar abo matacykł. Arenda skutara abydziecca ŭ 50 dalaraŭ, zapraŭka — 30 dalaraŭ. Praktyčna lubuju pałomku bajka ŭ majsterni možna vypravić za 1 dalar.

Kali razhladać transpart dla doŭhich mižharodnich pajezdak, to rekamiendavała b ślipierbas — heta śpiecyjalny aŭtobus, jaki kursuje pamiž haradami jak ciahnik. I ŭ im jość abharodžanyja spalnyja miescy.

Košt kvitka budzie zaležać ad kiłamietražu: 1 km — heta 1 rupija (prykładna 0,012 dalara). U siarednim vyjdzie 10 dalaraŭ na čałavieka, ale možna ŭziać kvitki i tańniej, kali adlehłaść mienšaja.

Tak vyhladaje spalnaje miesca ŭ ślipierbasie

Heta całkam kamfortny varyjant, ale treba być hatovym da taho, što aŭtobus moža pryjechać paźniej za paznačany ŭ kvitku čas. My niejak čakali cełyja čatyry hadziny.

Zabavy: uvachod u muziei dla turystaŭ daražejšy ŭ niekalki razoŭ

U Hoa šmat muziejaŭ. Praŭda, jość fiška: dla miascovych kvitok moža kaštavać 0,25 dalara, a dla inšaziemcaŭ — 5 dalaraŭ. Pracuje hetaje praviła pa ŭsioj Indyi.

Raju muziej sučasnaha mastactva. Tam cikavaja ekspazicyja z roznymi zonami i pakojami, u niekatorych ź ich padtrymlivajucca śpiecyjalnyja ŭmovy vilhotnaści i tempieratury. Uvachod za dvaich — kala 7,5 dalara.

Varta pabyvać u forcie Rejs Mahos. Sam jon nievialiki, ale vielmi cikavy: u domikach na ścienach šmat infarmacyi i karcin z historyjaj i karykaturnymi zamaloŭkami. Jaho adnosna niadaŭna adnavili, a da hetaha jon byŭ razburany. Pobač — stary katalicki chram, vialiki i pryhožy. Uvachod za dvaich — kala 2 dalaraŭ.

Ź biaspłatnaha — Redi Fort. Pryhožaje i cikavaje miesca, dzie staražytnaść supraćstaić raślinam. Z adnaho boku — džunhli, z druhoha — maleńki plaž ź biełym piaskom i błakitnaj vadoj. Tudy možna zajści pa kostačku, i čarodki drobnych ryb buduć bicca ab nohi.

Ciapier my pierajechali ŭ centr Indyi, u Indaŭr. Tut zusim inakš, čym na ŭźbiarežžy Hoa: niama biełych i ruskamoŭnych, navat anhłamoŭnych mała. Zatoje ŭsio hetak ža sama tanna.

Kamientary11

 • rom
  20.09.2023
  achacha))) cirk koniečno... no jeśli jej nravicca to ok))
  a osobienno śmiešno čto miedicina v Indii łučšie čiem v Varšavie)))
 • Irwin
  20.09.2023
  Vybirať dla otdycha niŝuju stranu, čtoby na fonie tiažiołoj žiźni miestnych čuvstvovať siebia korolkom - eto skrytoje vyražienije nieuvažienija k miestnym. Otnositieś ko vsiem kak k ravnym i učitieś otdychať tam, hdie ludi zarabatyvajut nie mieńšie vašieho.
 • Maksim Dizajnier
  20.09.2023
  Kakaja dlinnonohaja krasavica!12-j indijskij, eto naš 44-j. Ničieho siebie nožka.

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →