Sport

Futbalist-vieteran akazaŭsia surovym ściuardam. Dva jaskravyja epizody biełaruskaha čempijanatu pa futbole niečakana źlilisia ŭ adzin

Dva jaskravyja epizody na futbolnym stadyjonie ŭ Smarhoni — pieraškoda z boku ściuarda futbalistu zrabić prapanovu dziaŭčynie i vychad na pole 68-hadovaha hulca — akazalisia źviazanyja pamiž saboj niepasrednym čynam. Hałoŭnaja dziejnaja asoba ŭ abodvuch vypadkach — toj ža samy čałaviek.

Siarhiej Novik

U listapadzie minułaha hoda ŭ sacsietkach nie tolki ŭ Biełarusi, ale i va ŭsim śviecie zavirusiłasia videa sa smarhonskaha stadyjona. Tady hulec kłuba «Smarhoń» Uładzisłaŭ Šubovič vyrašyŭ zrabić svajoj dziaŭčynie prapanovu paśla zabitaha miača. Ale ściuard pasprabavaŭ pieraškodzić jamu heta zrabić, a dziaŭčynu naohuł adpichnuŭ.

A zusim niadaŭna na tym ža smarhonskim stadyjonie zdaryŭsia jašče adzin admietny fakt: u składzie haspadaroŭ na zamienu na 84-j chvilinie vyjšaŭ Siarhiej Novik — 68-hadovy abaronca. Heta rekord dla čempijanataŭ Biełarusi, chaj sabie i zafiksavany tolki ŭ druhoj lizie. 

Ciapier ža vyśvietliłasia, što i toj surovy ściuard, i futbolny vieteran — adna i taja ž asoba. Pra toj incydent z zakachanymi sam Siarhiej Novik raskazaŭ u intervju vydańniu Betnews.by.

«Abaviazki ściuarda — zabiaśpiečvać biaśpieku na stadyjonie, nie puskać hledačoŭ na pole, nie dazvolić im kantaktavać z hulcami i sudździami.

Nie chaču nikoha vinavacić, ale, miarkuju, arhanizatary mierapryjemstva niedapracavali. Rabi što chočaš — choć vyvodź dziaŭčynu ŭ centr pola. Ale nie padčas matča ž!

I voś «Smarhoń» zabivaje hoł. Pryčym vyznačajecca Uładzisłaŭ Šubovič, jaki i vyrašyŭ zrabić prapanovu svajoj dziaŭčynie. Baču, što da pola biažyć vysoki chłopiec. Ja jaho prybiraju, ale tut ža z-za jaho śpiny vyskokvaje hetaja dziaŭčyna. A ŭsia kamanda paśla zabitaha hoła ŭžo pobač z nami.

Nu, ja jaje i adšturchnuŭ… moža, zanadta žorstka atrymałasia. Naturalna, budučy muž zastupiŭsia za niaviestu i adšturchnuŭ mianie. I tut druhi trenier «Smarhoni» Uładzisłaŭ Marjanavič Duksa kaža mnie, što prapanovu ruki i serca vyrašyli zrabić prosta ciapier.

Nas papiaredžvali. Ale byccam by kazali, što heta adbudziecca ŭ pierapynku. Atrymlivajecca, usio sapsavaŭ hoł. Vy ž vydatna viedajecie praviły praviadzieńnia spabornictvaŭ. Moža, i sudździa pavioŭ siabie niapravilna. Nielha spyniać matč i zaprašać całavacca ŭ centr pola. Dzie žoŭtaja kartka za zaciahvańnie času hulni?

Ale ja nie apraŭdvaju siabie. Razumieju: jany ludzi maładyja i chacieli ŭsio zrabić pryhoža. Mierkavańni tady padzialilisia. Ale, dziakuj bohu, usio vyrašyłasia, i nijakaj kryŭdy nie zastałosia. A ja, tak by mović, atrymaŭ svaje 18 miljonaŭ prahladaŭ. Navat anhličanie publikavali ŭ siabie. Cha, vyjšaŭ na suśvietny ŭzrovień.

Darečy, my potym abyhrali hety epizod na ŭšanavańni «Smarhoni» z nahody vychadu ŭ vyšejšuju lihu. Ja nadzieŭ pryhožy kaścium, halštuk. Naš ciemnaskury lehijanier Kryścijan Intsojen vyrašyŭ zrabić prapanovu smarhonskaj dziaŭčynie. Ja naciahvaju majku ściuarda na svoj kaścium, padychodžu da dziaŭčyny, biaru jaje pad ruku i vyvodžu na scenu. Kryścijan stanovicca na kalena, doryć piarścionak, kvietki, i taja adkazvaje zhodaj. A ja cichieńka adychodžu ŭbok.

Vielmi miłaja scena. Usie zaplaskali. Taki žyćciovy momant».

Kamientary

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki1

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki

Usie naviny →
Usie naviny

Mašynu namieśnika načalnika vajskovaj čaści ŭzarvali ŭ Maskvie. Vajskoŭcu adarvała stupni2

U Trampa byŭ efiektyŭny kozyr suprać Bajdena. Ciapier jon moža viarnucca bumieranham 3

«Simpsany» jašče ŭ 2000 hodzie pradkazali, što Kamała Charys stanie prezidentam?2

«Radujciesia, s*ki!» Čym skončyŭsia skandał pamiž hiniekałahiniaj-błohierkaj i pacyjentkaj pryvatnaha miedcentra?17

99-hadovy biełarus vyrašyŭ atrymać paśviedčańnie ab naradžeńni

Ryžankoŭ prylacieŭ u KNDR1

KNDR znoŭ zapuściła šary sa śmiećciem na poŭdzień. Adzin ź ich upaŭ la rezidencyi prezidenta Paŭdniovaj Karei

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?32

Charys apiaredžvaje Trampa: 44% suprać 42% — pieršaje apytańnie paśla źniaćcia Bajdena27

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki1

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki

Hałoŭnaje
Usie naviny →