Hramadstva33

«Daviedałasia, što vyklikajuć u KDB». Jak ajcišniki vyvozili hrošy ŭ 2023 hodzie

Dev.by spytaŭsia ŭ čytačoŭ, jak u 2023 hodzie jany vyvozili hrošy ŭ hatoŭcy i vyvodzili praz banki bujnyja (bolš za $10 tysiač) sumy z Biełarusi. 

Fota: Naša Niva

Polšča. «€15K dajšli za 15 chvilin»

€15K, krasavik 2023

— Pradaŭ u krasaviku aŭtamabil, vyvodziŭ hrošy ŭ Polšču Swift-pierakazam z «Alfa Banka» ŭ PKO (abodva rachunki — u jeŭra). 

Kamisija na toj momant skłała 150 biełaruskich rubloŭ (kaliści była 30, ale za miesiac da majho pieravodu rascenki padniali).

Hrošy dajšli za 15 chvilin.

PKO hrošaj nie zatrymlivaŭ i nijakich tłumačeńniaŭ, adkul srodki, dahetul nie zapatrabavaŭ.

Pakul usia suma lažyć na valutnym rachunku ŭ PKO. U dalejšym jana pojdzie na kuplu aŭtamabila ŭ Polščy albo nieruchomaści.

Polšča. «Pieravod u jeŭra dajšoŭ za hadzinu»

€70K, krasavik 2023

— Pieravodziła ŭ krasaviku €70K za prodaž kvatery ŭ polski PKO praz «Alfa Bank».

Z boku «Alfy» — €200 kamisii (600 rubloŭ na toj momant).

Hrošy pašli kala 16:00 pa Minsku — a ŭžo, a 18:00 ja ŭbačyła ich na rachunku ŭ RKO, to-bok dajšli za hadzinu.

Ja siabie krychu padstrachavała: daniesła ŭ PKO kartu pobytu, pierakanałasia, što jaje ŭnieśli (pavodle abmiežavańniaŭ ES u suviazi z vajnoj limit na rachunku biez karty — €100K). U tytule pierakazu na ŭzhadnieńnie z bankam napisała, što hrošy pastupili ad prodažu kvatery. 

Kvateru ja płanavała pradać pa hienieralnaj davieranaści, jakuju aformiła jašče da adjezdu, ale pakupnikam było pryncypova ŭbačyć uładalnika. Prapanova ad ich była najlepšaj na toj momant, dyj nam hrošy patrebnyja byli terminova — daviałosia jechać u Biełaruś. 

Hrošy my ŭžo vydatkavali — dadali da inšych źbieražeńniaŭ i kupili kvateru ŭ novabudoŭli ŭ Varšavie. Robim ramont ciapier.

Italija. SWIFT + keš

€25K — pieravodami, €80K — najaŭnymi, zima-viasna 2023

— U studzieni pieravodziŭ hrošy ź Biełarusi ŭ Italiju praz «Parytetbank» i «Biełśvisbank». Sumy pieravodaŭ składali ad €5K, kamisii — ad 1 da 3%. Italjanski Volksbank kamisii nie vystaŭlaŭ, pad padatki našyja ŭkładańni nie patrapili. 

Hrošy prychodzili na nastupny dzień abo praź dzień. A potym 3-4 dni zaličvalisia na rachunak u Italii. 

U Biełarusi my pakazvali damovy na prodaž kvater, u Italii akramia ich pryjšłosia padać u bank raniejšyja damovy na kuplu kvater, dakumienty ab pravie ŭłasnaści, damovu z ryełtaram i navat płaciežki za rehistracyju ŭ kadastry. 

Usie hetyja dakumienty pierakłaŭ pierakładčyk, a zatym zaśviedčyŭ sudździa.

U mai ja vyviez praź miažu z Polščaj najaŭnyja hrošy — €80K, z saboj u mianie była damova na prodaž kvatery. Na miažy sam prymusiŭ našych mytnikaŭ zapoŭnić dekłaracyju i pieraličyć kupiury. Było vielmi doŭha. Na polskim baku — krychu chutčej. Miarkujučy z žurnała, ja ŭ tuju ranicu byŭ piatym, i ź Biełarusi ŭžo vyvieźli €260K. 

Usie hrošy (a sumarna atrymałasia €105K) my pakłali na rachunak u banku ŭ Italii. Ciapier šukajem kvateru dla kupli — treba ŭładkoŭvać novaje žyćcio. 

Keš

Polšča. «Źjazdžała ŭ adpačynak i ŭziała $30K na vypadak adklučeńnia śvifta. Potym daviedałasia, što vyklikajuć u KDB»

$30K, viasna 2023

— Uviesnu źjazdžała ŭ adpačynak na try tydni i ŭziała z saboj bujnuju sumu najaŭnymi — $30K: nie viedaju, navošta stolki, peŭna, na ŭsialaki vypadak, kali raptam adklučać karty. Paśla adklučeńnia Rasii ad Swift ja trymaju ŭ hałavie, što i biełarusaŭ mohuć u luby momant adklučyć — tamu z saboj musić być hatoŭka. 

U minskim aeraporcie prajšło biez prablem: mytnik kinuŭ pohlad na pieraviazanyja bankaŭskaj stužkaj try pački hrošaj, praštampavaŭ dekłaracyi, unios u bazu, raśpisaŭsia i viarnuŭ moj asobnik bieź jakich-niebudź pytańniaŭ. Navat daviedku pra zarobak nie prasiŭ pakazać, choć ja ŭziała na dźviuch movach — ruski varyjant dla biełarusaŭ, anhlijskuju viersiju dla krainy ŭjezdu. 

A voś raniej, u 2022 hodzie, kali ja taksama vyvoziła z krainy bujnuju sumu hrošaj, mnie zadavali pytańni chvilin 30. Potym doŭha ŭručnuju pieraličvali, adślińvajučy kožnuju kupiuru. A paśla jašče i sumki vytraśli — šukali hrošy, jakija ja nie ŭniesła ŭ dekłaracyju. 

Užo ŭ adpačynku ja daviedałasia, što mianie vyklikajuć u KDB — praz danaty, i vyrašyła nie viartacca ŭ Biełaruś. Pierabrałasia ŭ Polšču. Bank PKO admoviŭsia pryniać maje hrošy, choć ja pryniesła dakumient ab ich pachodžańni (Daviedku pra zp. — Zaŭv.). Naohuł nijakaha tłumačeńnia nie dali. Ja była ŭ dvuch adździaleńniach banka ŭ Varšavie — u abodvuch admova. Mieniedžar telefanuje kudyści, tłumačyć situacyju, potym čakaje i jamu kažuć, maŭlaŭ, nie, i jon mnie taksama, maŭlaŭ, nie — admoŭlena pryniać. Na pytańnie čamu, prosta kažuć «admoŭlena», i ŭsio. U inšy bank nie płanuju iści. 

Hrošy lažać u mianie doma ŭ siejfie. $5K ja patraciła, astatnija — na niespadziavany vypadak.

U Biełarusi ŭ mianie zastalisia jašče hrošy ŭ najaŭnych — $100K, jak ich zabrać, pakul nie viedaju. Ja ž nie płanavała źjazdžać ź Biełarusi, dumała kupić kvateru. 

Polšča. «Pieravoziła ciešča pa hienieralnaj davieranaści ad žonki, aformlenaj jašče da adjezdu»

$80K, viasna 2023 

— Kala $80K ad prodažu kvatery pieravoziła viasnoj ź Biełarusi ŭ Polšču ciešča pa hienieralnaj davieranaści ad žonki (kvatera była va ŭłasnaści žonki), aformlenaj jašče da našaha adjezdu. 

Mytniki-palaki doŭha mučyli jaje, nie chacieli zapaŭniać dekłaracyju na žonku (chacia faktyčna jana ŭładalnica srodkaŭ) i sprabavali skłaści na ciešču. Ale jana nastojvała na svaim. Na biełaruskaj mytni taksama byli prablemy, bo i jany nie viedajuć, jak vykonvać pracu, jakaja krychu adroźnivajecca ad standartnaha «Papers, please».

U vyniku dekłaracyi aformili, heta zaniało pa 15 chvilin na kožnaj miažy — i jašče hadzinu syšło na čakańnie. 

U banku Santander dekłaracyi vyjaviłasia niedastatkova, kab pakłaści hrošy na rachunak, pryjšłosia zrabić pierakład damovy prodažu ŭ prysiažnaha pierakładčyka. Zaśviedčvać jaho nataryjalna nie patrabavałasia. 

Ciapier hrošy zachoŭvajucca tam — źbirajemsia ŭnieści ich jak pieršapačatkovy ŭznos za kvateru ŭ ipateku.

Polšča. «Nie zadavali pytańniaŭ — moža, tamu što była ź dziesiacimiesiačnym dziciem»

$30K, sakavik 2023

— Na pačatku sakavika vyvieźli hatoŭkaj u Polšču $30K. Jany byli ŭ pačkach pa $10K. Zajšli ŭ niejkuju budku, razam ź biełaruskaj mytnicaj pieraličyli ŭručnuju kožny pačak. Jana nie zadavała pytańniaŭ — moža, adyhrała svaju rolu toje, što była ź dziesiacimiesiačnym dziciem. 

Pierad hetym mytniki spytali, ci nie pierajazdžajem my, — jany ŭbačyli, što naš bahažnik zabity da stoli rečami. Rečy taksama pravieryli, ale nie vielmi staranna.

Usia pracedura na miažy zaniała paŭhadziny. Ale papiarednie ja zapoŭniła dekłaracyju anłajn, a jašče na ŭsialaki vypadak uziała na pracy vypisku ab zarpłacie za 4 hady. 

Potym my prajšli polskuju mytniu — patracili tam krychu bolš času, bo dekłaracyju zapaŭniali ŭžo z našych słoŭ. Plus pryjšłosia doŭha iści niejkimi kalidorami. Zatoje ŭ palakaŭ jość mašynka dla pieraliku hrošaj.

My chacieli pakłaści hrošy ŭ bank PKO, ale ŭ adździaleńni admovilisia pryniać bolš za $3K, — tak jany i lažać «pad paduškaj».

Polšča. «Prapanoŭvali naohuł nie dekłaravać hrošaj, dyj tołkam nie ličyli ich»

€15K u lutym 2023, $35K — u sakaviku

— U lutym i ŭ krasaviku vyviez ź Biełarusi ŭ Polšču kala $50K. Pieršaja pajezdka była «trenirovačnaj» — kab zrazumieć, što i jak: uziaŭ z saboj €15K. U druhi raz pieravioz $35K.

Prablem na miažy z abodvuch bakoŭ nie ŭźnikła — palaki naohuł prapanoŭvali nie dekłaravać hrošaj, dyj tołkam nie ličyli ich, ale ja nastajaŭ, kab usio aformili, jak treba. Ź cikavaha: u palakaŭ była mašynka dla pieraliku hrošaj, u našych niama — treba było prasić, kab jaje prynieśli.

Z dakumientaŭ z saboj u mianie byli daviedka z pracy i vypiska ź biełaruskaha banka (na polskuju movu nie pierakładaŭ), ale nichto nie prasiŭ ich pakazać. 

Hrošy ja pakłaŭ na rachunak u PKO. U roznych adździaleńniach ahučvali roznyja ŭmovy: dzieści mohuć i $15K biez dakumientaŭ pryniać, a dzieści i $1K z dakumientami nie biaruć (chłopca pierada mnoj u čarzie prosta «pasłali»).

Nie ź pieršaha razu, ale ja znajšoŭ adździaleńnie, u jakim možna było pakłaści da $10K hatoŭki (bolš nie brali — navat z dakumientami). 

Hrošy sa svajho asabistaha rachunku ja pieravioŭ na firmovy — heta rachunak dla jurydyčnych asob i IP (u tym ža banku), a potym padyšoŭ da śpiecyjalista ŭ banku i skazaŭ: «Ciapier na rachunku 0 — davajcie pakładziem jašče $10K najaŭnymi». A zatym viarnuŭ usio nazad na asabisty rachunak. I tak prarabiŭ niekalki razoŭ.

Taksama ja «abnulaŭ» asabisty rachunak z dapamohaj Walutomat: u płatformy jość rachunki ŭ roznych valutach amal va ŭsich bankach Polščy, zaličeńnie tudy i nazad zajmaje da hadziny — i pakul hrošy tam, možna ŭnieści na svoj rachunak jašče.

Vyvad z rachunku Walutomat biez kamisii — piać razoŭ na miesiac, zaličeńnie zaŭsiody biez kamisii. Možna naohuł nie mianiać hrošy, a prosta viarnuć nazad na asabisty rachunak — ličy, pieradumaŭ. Kažuć, ludzi taksama vykarystoŭvajuć płatformu, kab pieravodzić valutu z adnaho banka ŭ inšy biez kamisii, choć pieršapačatkova Walutomat dla hetaha nie pryznačaŭsia.

Dakumientaŭ na srodki, što ja pastupova kłaŭ na svoj rachunak, pakul nie patrabavali. Što rabić z hrašyma, ja nie vyrašyŭ — moža, u ipateku ŭlezu.

Polšča. «Nie ryzyknuła pieravozić usie hrošy, uziała $70K. Astatniaje — praź siabroŭ i znajomych»

€70K, žnivień 2023

— Miesiac tamu pradała kvateru. Pierad uhodaj prakansultavałasia na miažy z nahody dakumientaŭ, jakija spatrebiacca, kab vyvieźci bolš za $100K.

Palaki paprasili zadekłaravać hrošy pry ŭvozie, biełarusy skazali, što patrebnaja dekłaracyja, pašpart uhody, imiannaja daviedka z banka, kali takaja bujnaja suma budzie ŭ valucie. 

Zdajecca, usio zrazumieła i jasna. A nasamreč takoj daviedki ŭ banku nie dajuć — dajuć tolki ček ad prodažu rubloŭ i kupli valuty. Na prośbu vydać niešta z taho, što zapatrabujuć na miažy, adkazali: «Jany nam musiać zapyt vysłać. 5 pracoŭnych dzion na adkaz». 

Ja nie ryzyknuła pieravozić usie hrošy, uziała $70K, zadekłaravała ich.

Dobra, što biełaruskija mytniki papiaredzili, što treba dekłaravać naohuł usie hrošy — u tym liku toje, što ŭ kašalku i ŭ kišeniach, bo vyviernuli ŭsio — kožnuju kišeniu na vopratcy, zaplečniki, sumki…

A palaki navat nie pieraličvali — zazirnuli ŭ pakiet i pazyčyli ŭdałaj pakupki. 

U banku ING pryniali hrošy biez papier, ale papiaredzili: kali suma istotna pavialičycca, treba budzie pierakłaści na polskuju damovu prodažu kvatery ŭ Minsku. Astatnija hrošy pavoli pieravozim pa $10K za pajezdku praź siabroŭ i znajomych.

Izrail (praz Hruziju). «U Tbilisi nie znajšoŭ čyrvonaha kalidora pry adlocie — zatrymali na pamiežnym kantroli»

$50K, lipień 2023

— 3 lipienia vyvoziŭ $50K samalotam praz Tbilisi ŭ Tel-Aviŭ. U minskim aeraporcie zapoŭniŭ dekłaracyju — biez prablem. Z saboj byli dakumienty ab pachodžańni srodkaŭ — pracoŭnyja kantrakty hadoŭ za 10, a taksama vypiski z banka, — ale ničoha z hetaha nie zapatrabavali, tolki pieraličyli hrošy. 

U Tbilisi niekatoryja składanaści byli: tam niama tranzitnaj zony, tamu kantrol treba prachodzić i pry prylocie, i pry adlocie. Pa prylocie ja zajaviŭ pra hrošy i atrymaŭ papierku, ale pry adlocie nie znajšoŭ čyrvonaha kalidora (dahetul nie viedaju, dzie jon byŭ) — i mianie zatrymali na pamiežnym kantroli. Chvilin 15 čakaŭ, potym pryjšoŭ aficer, vysłuchaŭ maje tłumačeńni, pahladzieŭ na zapoŭnienuju pa prylocie papieru i adpuściŭ.

Pa prylocie ŭ Izrail prablem nie ŭźnikła — ja zapoŭniŭ dekłaracyju, i ŭsio. 

My repatryjavalisia — atrymali hramadzianstva Izraila, hrošy patrebnyja nam na žyćcio tut (a jon davoli darahi, asabliva ciahnie zdymańnie žytła, a pracu znajści pakul nie možam — vučym movu).

Zachoŭvajem źbieražeńni ŭ banku — u nas siamiejny rachunak u šekielach, zvyčajny: ani my banku ničoha nie vinnyja, ani jon nam pracentaŭ nie płacić.

Niejkaja častka hrošaj u dołarach u nas na rukach, ale niašmat — vialikija sumy ŭ Izraili zachoŭvać doma zabaroniena.

Pry repatryjacyi banki prymajuć biez dakumientaŭ ad kožnaha darosłaha pa $10K na rachunak, a dalej treba damaŭlacca i dakazvać — usio zaležyć i ad banka, i ad kankretnaha klerka. Albo možna ŭnosić nievialikija sumy kešam — u banku skazali, što da 10K šekielaŭ (što prykładna raŭniajecca $2,6K) na miesiac pytańniaŭ nie vyklikajuć.

Pry adkryćci rachunku ŭ banku spatrebiŭsia biełaruski UNP — pra heta papiaredžvajuć jašče da repatryjacyi, heta nie palityka kankretnaha banka.

Źniaćcie z karty ŭ bankamacie za miažoj

Hiermanija. «Z kožnaj karty možna źniać da €2,5K na miesiac biez kamisij»

€10K, krasavik-žnivień 2023

— Zdymaŭ z krasavika da žniŭnia hatoŭku ŭ zamiežnym bankamacie z karty «Alfa Banka» (pakiet Black). Z kožnaj karty možna źniać da €2,5 na miesiac biez kamisij — dumaju, sumarna za paŭhoda ja źniaŭ €10K. 

Na majoj biełaruskaj karcie zastałosia jašče kala €20K, ja praciahnu joju karystacca dla apłaty tavaraŭ i pasłuh. Toje, što źniaŭ, ja pakłaŭ na rachunak u niamieckim banku — apłačvaju z hetych hrošaj arendu i karystajusia ŭ tych vypadkach, kali patrabujecca zamiežnaja karta. 

Pakolki ja kłaŭ nievialikija sumy hrošaj, to bank nijakich dakumientaŭ na ich u mianie nie patrabavaŭ.

Kamientary3

 • Satan
  15.09.2023
  Tolko ja vyviez so znakomymi nie mieńšie 1kk V osnovnom chaty poprodavali v RB i kupili v Polšie. U mienia v RB voobŝie ničieho za dušoj nie ostałoś. Znakomyj tož dvie kvartiry prodał, vtoroj i kvartiru, i biźnies. Kstati, vam łajfchak, jeśli jesť kotleta nała iz pod matrasa. Niekotoryje polskije banki vpołnie prinimajut darstviennuju ot blizkich rodstvieńnikov, zavieriennuju u prisiažnoho pierievodčika.
 • daviedka
  15.09.2023
  KHB potom darit ŝiedryje podarki v sotni tysiač rublej domam-intiernatam, umałčivaja o tom, kak i u koho ich otžał.
 • hyhy
  15.09.2023
  U mienia v RB voobŝie ničieho za dušoj nie ostałoś.

  a u vas vaŝie jesť duša?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →