Hramadstva22

«Ën z mazhami, jamu nie varta było iści ŭ načalniki». Historyja kiraŭnika Chocimščyny, jakoha pasadzili za adkaty

Michaił Kuksiankoŭ prabyŭ staršynioj Chocimskaha rajvykankama try hady. Asudzili jaho za karupcyju na šeść. Orhany zacikavilisia čynoŭnikam paśla skarhi rabotnikaŭ sielhaspradpryjemstva.

Michaił Kuksiankoŭ. Fota: hotimsk.by

Alaksandr Łukašenka pryznačyŭ svajho ziemlaka 41-hadovaha Michaiła Kuksiankova kiravać Chocimskim rajvykankamam 16 sakavika 2020 hoda. U rajonie hetamu pryznačeńniu asabliva nie ŭzradavalisia. Miascovyja žychary adreahavali na jaho sarkastyčnaj frazaj «jon sa škłoŭskich».

Vialikich dasiahnieńniaŭ za čas kiravańnia Kuksiankovym Chocimskam nie było. Dy ich i nie mahło być. Chocimščyna — heta krajni ŭschod Mahiloŭščyny, depresiŭny rajon, samy ŭskrajek depresiŭnaha rehijona. Miascovyja žychary kažuć, što słužboviec jak moh «vykručvaŭsia», kab dać rady prablemam.

Tutejšaja ekanomika zaležyć ad pracy sielskahaspadarčych arhanizacyjaŭ. Zarobki adny z samych nizkich u vobłaści. Mužčyny pavalna pracujuć u susiedniaj Rasii, bo ŭ SPK zarobki nizkija, a ŭ biudžetnaj śfiery ličanyja pracoŭnyja miescy.

Michaił Kuksiankoŭ apraŭdvajecca za prablemy ŭ haspadarcy, rabotniki jakoha paskarodzili na niastaču karmoŭ žyviołam i niedapłatu pa zarobkach. Fota: ctv.by

Napačatku 2023 hodu žyviołavody sielhaspradpryjemstva «Kastryčnik-Biarozki» paskardzilisia na toje, što hadavancam najbujniejšaha ŭ rajonie žyviołahadoŭčaha kompleksu nie chapaje karmoŭ. Žyvioły nie nabirajuć vahi, a heta adbivajecca na zarobkach, narakali sialanie.

Na pradpryjemstva pryjazdžali dziaržaŭnyja televizijniki, jakim Kuksiankoŭ pryznaŭsia, što prablemy z karmami i zarobkami sapraŭdy jość. Kazaŭ, što isnujuć «pytańni pa kambikormie». Davodziŭ, što situacyja vypraŭlajecca.

Krynica ŭ vobłaści raskazała «Našaj Nivie», što historyjaj ź niastačaj karmoŭ dla sielhaspradpryjemstva zacikaviŭsia dziaržkantrol, a potym i Śledčy kamitet.

Kuksiankova siłaviki «zabrali pa-cichamu». Čynoŭnik prosta nie vyjšaŭ na pracu. Jaho zatrymali sioleta ŭ kancy sakavika.

23 sakavika ŭ Kuksiankova była sustreča z moładździu, a praź piać dzion staršynia abłvykankamu Anatol Isačanka pradstaviŭ supracoŭnikam Chocimskaha rajvykankama novaha kiraŭnika Hievarha Miełkaniana.

Da suda Kuksiankova ŭtrymlivali ŭ śledčym izalatary Mahilova.

Spravu suprać byłoha kiraŭnika Chocimskaha rajvykankama razhladaŭ sud susiedniaha Kaściukovickaha rajona. Kuksiankoŭ pryznany vinavatym u pieravyšeńni ŭłady i zamachu na atrymańnie chabaru.

Pavodle mahiloŭskaj abłasnoj prakuratury, abvinavačany za niekalki hadoŭ słužby ŭčyniŭ šerah złačynstvaŭ. Jon zaklučaŭ z pradprymalnikami damovy na nabyćcio karmoŭ dla žyvioły pa zavyšanych cenach. Ad biznesoŭcaŭ čynoŭnik patrabavaŭ 5 pracentaŭ uznaharodžańnia ad sumy ździełki.

Takim čynam były čynoŭnik nanios škodu pradpryjemstvu ahrapramysłovaha kompleksu ŭ bujnym pamiery. Kuksiankoŭ pryznaŭ siabie vinavatym u pieravyšeńni słužbovych paŭnamoctvaŭ, ale adprečyŭ abvinavačvańni ŭ sprobie atrymać chabar.

Kuksiankova adpravili na 6 hadoŭ u kałoniju ŭzmocnienaha režymu. Jamu zabaroniena zajmać kiroŭnyja pasady ciaham piaci hadoŭ. Akramia taho, jon abaviazany spłacić 11,1 tysiač rubloŭ štrafu.

Apošniaja narada Michaiła Kuksiankova (druhi źleva). Fota: khotimsk.gov.by

Krynica «Našaj Nivy» śćviardžaje, što ad dziejańniaŭ Kuksiankova paciarpieła mienavita sielhaspradpryjemstva «Kastryčnik-Biarozki».

Za čas znachodžańnia na pasadzie kiraŭnika rajvykankama Michaił Kuksiankoŭ prasłaviŭsia tym, što pa jaho domie, niby, u mai 2022 hodu stralali.

Toje tady žyva abmiarkoŭvali žychary rajcentra. Niechta kazaŭ pra pomstu, niechta pra toje, što staršyniu «prosta chacieli papałochać». Pahavorvali, što navat byli zatrymanyja dvoje miascovych žycharoŭ. Čym skončyłasia historyja sa stralaninaj nieviadoma.

Michaił Kuksiankoŭ naradziŭsia ŭ Škłovie ŭ 1979 hodzie. Jon vypusknik Biełaruskaha handlova-ekanamičnaha ŭniviersiteta spažyvieckaj kaapieracyi i Akademii kiravańnia. Pracavaŭ u rajonnych strukturach spažyŭkaapieracyi.

Try hady Kuksiankoŭ uznačalvaŭ Babrujski handlovy centr hetaha tavarystva, a zatym pačaŭ čynoŭnickuju karjeru. U 2008 hodzie jaho pryznačyli namieśnikam staršyni Škłoŭskaha rajvykankama. Jon byŭ načalnikam upraŭleńnia sielskaj haspadarki i charčavańni.

U Škłovie pra Kuksiankova kažuć, što «jon z mazhami i jamu nie varta było iści ŭ načalniki».

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

Stała viadoma, kudy źnik były dyrektar AAT «AHAT — sistemy kiravańnia». Jamu dali 7 hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu

U pamočnika Łukašenki spytali, jak pazbavicca kamaroŭ u kvatery

«Pakinu miedycynu i zajmusia sielskaj haspadarkaj». Uładalnik sałona pryhažości raskazaŭ, jak paralelna zajmajecca fiermierstvam u vioscy

Kamientary2

  • Juzik
    14.09.2023
    Nioha, hady praz dva vypuściać, jašče j kałhas daduć karmicca.
  • Amatar
    14.09.2023
    Takich " kiraŭnikoŭ" u rajvykankamach praz adnaho, tak što heta nie pryčyna...

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →