Usiaho patrochu

Byłaja baskietbalistka Leŭčanka prezientavała svoj pieršy bujny prajekt u Nike

Adna z najlepšych baskietbalistak u historyi Biełarusi Alena Leŭčanka zaviaršyła karjeru ŭ listapadzie minułaha hoda, a ŭžo praz try miesiacy paviedamiła, što pierajechała ŭ Łos-Andželes i ŭładkavałasia na pracu ŭ Nike. Na jakoj pasadzie biełaruska tam pracuje, dakładna nieviadoma, ale niadaŭna ŭ svaim instahramie byłaja spartsmienka pakazała adzin sa svaich prajektaŭ u kampanii, piša «Trybuna».

Źleva naprava: Kim Šui i Alena Leŭčanka 

11 vieraśnia Alena Leŭčanka prademanstravała ŭ svaim instahramie svoj pieršy bujny prajekt u Nike, nad jakim jana pracavała ŭ traŭni.

«Moj pieršy i samy vialiki prajekt u kampanii! Hety łuk prosta ŭnikalny!», — raskazała Leŭčanka ŭ storyz instahrama.

Pracavała Leŭčanka z davoli viadomaj u modnym śviecie dyzajnierkaj Kim Šui. Jaje prychilnicaj źjaŭlajecca, naprykład, papularnaja brytanskaja pop-śpiavačka Dua Lipa — fanatka «Livierpula», jakaja ŭ 2018-m vystupała na cyrymonii adkryćcia finału Lihi čempijonaŭ u Kijevie i jakoj prypisvajuć raman z tady jašče paŭabaroncam «Reała» Marka Asiensia. 

«Pakolki ŭčora ŭviečary ja była na pakazie Kim, prosta chacieła raspavieści, jak Nike padtrymlivaje dyzajnieraŭ i stvaraje kałabaracyi/indyvidualnyja vyjavy dla svaich spartoŭcaŭ i influjensieraŭ», — napisała Leŭčanka.

«Raniej u hetym siezonie my pracavali ź joj nad stvareńniem vyjavy WNBA dla našych spartsmienaŭ Nike. My dasłali joj anłajn-asartymient, i svaimi rukami jana stvaryła hety niepaŭtorny vobraz», — havoryć jana pra Kim Šui.

Kim Šui

Taksama Leŭčanka ŭ storyz raskazała, što zaŭsiody maryła zajmacca modaj:

«Ja lublu modu, i mienavita tak ja mahu svabodna vyjaŭlać siabie. Zaŭsiody chacieła atrymać śpiecyjalnaść «dyzajn adzieńnia», na žal, nie atrymałasia. Ale mianie vielmi natchniaje być tut padčas Tydnia mody ŭ Ńju-Jorku i bačyć, jak heta čaraŭnictva mody adbyvajecca ŭžyvuju!»

Udakładnieńnie. U raniejšaj viersii artykuła pamyłkova pisałasia, što Alena Leŭčanka prezientavała hety prajekt na Tydni mody ŭ Ńju-Jorku.

Kamientary

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →