Kultura11

Vyjšła z druku i ŭžo jedzie da svaich pieršych čytačoŭ vialikaja kardonnaja knižka «Chto žyvie ŭ haražy?»

U knizie 16 vieršaŭ-historyj pra rozny transpart. 

@juliarai.photo

Vyjšła z druku i ŭžo jedzie da svaich pieršych čytačoŭ vialikaja kardonnaja knižka «Chto žyvie ŭ haražy?» ź vieršami Andreja Skurko i malunkami Voli Kuźmič.

U knizie 16 vieršaŭ-historyj pra rozny transpart. 

Usio budzie buksavać i raźlivacca, raskručvacca i advalvacca — viedajem, što lubiać małyja!

@juliarai.photo

Kupić možna na gutenbergpublisher.eu. Dastaŭku abiacajuć praktyčna pa ŭsim śviecie.

@juliarai.photo

A kali chočacie, kab źjaviłasia ŭ vašaj afłajn-kramcy — parajcie im skantaktavacca z vydaviectvam Gutenberg Publisher.

Kamientary1

  • Chto žyvie ŭ haražy?
    12.09.2023
    Heta Geely i bamžy!

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być3

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być3

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →