Zdareńni11

Žycharka Mahilova zamknuła ŭ kvatery nastaŭnicu i ciažarnuju psichałahiniu, jakija pryjšli adviedać vučnia, i nie vypuskała 3,5 hadziny

Padstavaj dla vizitu ŭ siamju stała toje, što dzicia nie pryjšło ŭ škołu.

Fota: ahs.com

Nastaŭnica razam z sacyjalnaj słužbaj i psichałahiniaj pačali vyśviatlać pryčyny propusku zaniatkaŭ. Dadomu da chłopčyka pryjšli dva piedahohi. Jak raspaviała adna ź ich, pradstaŭnikoŭ škoły spačatku doŭha nie puskali ŭ kvateru, piša «Mahiloŭ anłajn».

Pra toje, dzie znachodzicca dzicia, maci kazać piedahoham spačatku admaŭlałasia. Zatym ich puścili. Akazałasia, chłopčyk byŭ u siabie ŭ pakoi, ź im usio dobra. Na hetym historyja mahła skončycca, adnak haspadynia kvatery vyrašyła «pravučyć» vizicioraŭ.

«Nas zaviali na kuchniu i skazali, što nie vypuściać, pakul nie pryjdzie ŭčastkovy. Toje, što z nami była piedahoh-psichałahinia — ciažarnaja žančyna — nikoha nie źbiantežyła. Tam my praviali kala troch z pałovaj hadzin», — raspaviała nastaŭnica.

Jak akazałasia, nastaŭnickija kłopaty maci kłasifikavała jak praniknieńnie na pryvatnuju ŭłasnaść. U vyniku pryjšoŭ učastkovy, usie razyšlisia pa damach, a dzicia pieraviali ŭ inšuju škołu.

Kamientary1

  • Josik
    11.09.2023
    Kab našych nastaŭnikaŭ nie prymušali zajmacca ŭsialakaj chiernioj, nie čytali b hety materyjał. Nu nie pryjšoŭ vučań, pa telefonie vyśvietlili i dalej vučycie astatnich dzietak. Nie, treba kudyści piercisia, hladzieć, jak hety vučań žyvie, na jakim łožku śpić, na jakoj bialiźnie, kolki ŭ jaho majtkoŭ, dzie robić damašku, što lažyć u ladoŭni. Nastaŭnikaŭ pieratvaryli ŭ viertuchajeŭ.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →