Usiaho patrochu66

Ci zmoža štučny intelekt pisać žarty pra Łukašenku zamiest Słavy Kamisaranki? Komik pravieryŭ

Na kancercie ŭ Amsterdamie ŭ Słavy Kamisaranki spytali, ci nie chvalujecca jon praz toje, što hadoŭ praź piać žarty zamiest jaho zmoža prydumlać štučny intelekt.

Skrynšot videa

Akazałasia, što nie vielmi.

­­— Mnie ŭžo dasyłali niejkija žarty pra Čyk-Čyryka, jakija hienieravaŭ štučny intelekt. Było niešta kštałtu «Čyk-Čyryk — heta naš puchnaty siabar», — adkazaŭ jon.

Komik prapanavaŭ hledačam u zale paprasić ChatGPT napisać žart pra Łukašenku. I voś što vyjšła:

— Čamu Łukašenka nikoli nie hulaje ŭ šachmaty? Bo jaho pałochaje toje, što lubaja pieška moža stać karalom.

I zale, i navat samomu Słavu Kamisaranku žart spadabaŭsia. Ale stendapier paprasiŭ pašukać što-niebudź daŭžejšaje.

— Možacie jašče varyjanty zahuhlić? A to ja niešta pačaŭ chvalavacca.

— Łukašenka adnojčy kaža: «Ja abiacaju, što kožny biełarus atrymaje akr ziamli». Kali ž ludzi pytalisia, dzie ich akr, to Łukašenka pakazvaŭ na bahnu i kazaŭ: «Voś vaš akr, pačynajcie budavać». Tak što, tavaryšy, kali ŭ vas jość vysokija čaraviki i viosły, chutčej idzicie pa svoj akr».

Hety žart zasnavany na pierabolšańni i ironii. Jon ihraje na abiacańniach Łukašenki i jaho schilnaści da pierabolšańnia i na nierealistyčnych zajavach.

Komik zarahataŭ:

— Čyk-Čyryk, ciabie tolki što prasmažyŭ štučny intelekt!

Słava Kamisaranka paabiacaŭ viarnuć hrošy za kvitok na kancert chłopcu, jaki z dapamohaj ChatGPT stvaryŭ hety žart. Ale, zdajecca, pakul što stendapier moža nie chvalavacca nakont kankurencyi z boku štučnaha intelektu.

Čytajcie taksama:

«Ničoha nie paniatna, no tak niepryjatna». Słava Kamisaranka apublikavaŭ svoj pieršy stendap na biełaruskaj movie

«Viartajciesia, pakajciesia, i ja vas usich pasadžu». Słava Kamisaranka vykłaŭ častku novaha stendapa, tam znoŭ šmat pra Łukašenku

Cichanoŭskaja sustrełasia sa Słavam Kamisarankam FOTA

Kamientary6

 • žeŭžyk
  09.09.2023
  U šachmatach pieška moža stać karalevaj, ale nie karalom.
 • nie taki jak jość
  09.09.2023
  bhagawan, pa-praŭdzie kažučy, ja b nie chacieŭ dažyć da taho času, kali jon stanie samim saboj
 • ii
  09.09.2023
  a ŭ $łavy (Słava Kamisaru!uraaa) što - byli žarty?

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Na jakich umovach biełarusy mohuć atrymać hramadzianstva Ispanii, Partuhalii, Hiermanii i inšych krain12

U Rasii dźvie dziaŭčyny zahinuli padčas kvestu — animatar abliŭ ich hazaj, vypadkova padpaliŭ i ŭciok5

Ilustratarku z Bresta asudzili za danaty pałku Kalinoŭskaha na šeść hadoŭ

Pad Babrujskam na trasie dobra nasypała hradu

U Minsku za pratesty buduć sudzić muža i žonku. U ich troje dziaciej3

«Usiakija situacyi ŭ žyćci byvajuć». Pavuk spytaŭ u miascovych uładaŭ pra šachied, što ŭpaŭ u Akciabrskim3

Ihar Strałkoŭ (Hirkin) budzie pracavać kraŭcom u kałonii1

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →