Niadaŭna z kiraŭnikom Libieralna-demakratyčnaj partyi i budučym kandydatam u prezidenty Biełarusi Aleham Hajdukievičam zdaryŭsia kanfuz. U telehram-kanale palityka źjaviłasia fota erehavanaha čelesa, jakoje, imavierna, było zroblena samim mužčynam. Kamu pryznačaŭsia zdymak, zastajecca zahadkaj, ale mnohija biełaruski nie raz sutykalisia z padobnymi fatahrafijami.

Što ruchaje mužčynami, jakija adpraŭlajuć dykpiki biez zhody žančyn, i jak pravilna reahavać na takija situacyi, raskazała mahistr psichałohii Ida Panfilenka.

Supraćstajać takomu žadańniu vielmi składana 

Dykpiki — adna z formaŭ ekshibicyjanizmu, i kali havorka nie idzie pra seksualnyja hulni partnioraŭ, to takija pavodziny nie ličacca normaj. Pryčyn ekshibicyjanizmu moža być niekalki. Pieršaja złučana z seksualnym impryntam, kali stereatyp ahaleńnia zamacoŭvajecca ŭ dziacinstvie — u pieryjad seksualnaha raźvićcia čałavieka.

Imprynt — (anhł. imprint — pakidać śled, zachoŭvać, fiksavać), zamacavańnie nadzvyčaj ustojlivych śladoŭ u psichicy paśla adnarazovaha pieražyvańnia. Pry hetym utvarajucca tryvałyja ŭmoŭna reflektornyja suviazi, jakija mohuć zachoŭvacca ŭsio žyćcio, upłyvajučy na ​​seksualnyja pieravahi i pałavyja pavodziny čałavieka.

unsplash

Fota: Unsplash

Važna razumieć, što seksualnaje raźvićcio dziciaci pačynajecca z momantu jaho naradžeńnia i što pieršyja seksualnyja ŭražańni, jakija jano adčuvaje, upłyvajuć na jaho budučaje seksualnaje žyćcio.

Imprynt, jaki moža spravakavać roznyja formy ekshibicyjanizmu, časam uźnikaje, kali dzicia stała śviedkam ahaleńnia abo ŭdzielničała ŭ dziciačych hulniach, źviazanych z raspranańniem. Adznaču, što vyhlad adnaho z baćkoŭ hołym, kali jon vypadkova vyjšaŭ paśla dušu nie ŭ zručny momant, zvyčajna impryntam nie stanovicca. Kab vypadak adbiŭsia ŭ pamiaci, jon pavinien supravadžacca mocnymi emocyjami. Naprykład, kali dzicia prymusili ahalicca siarod inšych ludziej u dziciačym sadzie abo kali jano adčuła seksualnuju napružańnie ŭ momant, kali chtości inšy ahaliŭsia pierad im.

Druhaja pryčyna ekshibicyjanizmu — psichałahičnyja zachvorvańni, ale tady, akramia rassyłańnia fota hienitalij, u čałavieka buduć bačnyja i inšyja prajavy devijantnych pavodzin. Čałaviek ź impryntam moža vyhladać całkam zdarovym: pa im nikoli nie skažaš, što ŭ jaho jość taki «intares». Hetamu, darečy, vielmi składana dać rady. Supraćstajać žadańniu pakazać siabie nasamreč składana — tut patrebna dapamoha psichołaha.

Jašče adzin važny faktar, jaki ŭpłyvaje na žadańnie dzialicca intymnymi fota ź nieznajomymi, — zanižanaja samaacenka i adčuvańnie ŭłasnaj niepaŭnavartaści. U hetym vypadku demanstracyja hienitalij słužyć kampiensacyjaj ciažkich pieražyvańniaŭ, bo ŭ momanty ahaleńnia čałaviek adčuvaje svaju ŭładu i pieravahu. Tamu lepš nijak nie reahavać na takija fota — bo ekshibicyjanistu važnaja reakcyja, pryčym lubaja: strach, hnieŭ, ździŭleńnie, šok — što zaŭhodna. Kali jon jaje atrymaje, to nie spynicca i budzie dasyłać jašče.

«Moj siabra tabie padabajecca?»

Žančyny, jakim prychodzili intymnyja fota, pa-roznamu staviacca da takoha dośviedu.

Asia: «Asobna zapomniłasia takaja historyja, bo heta było vielmi niedarečna i niečakana. Ja tady z mamaj pajechała ŭ vandroŭku, i voś my jedziem u aŭtobusie, ja pierapisvajusia sa svaim chłopcam — i tut jon dasyłaje fota svajho čelesa. Heta było vielmi pa-durnomu, bo my jašče nie byli ŭ blizkich stasunkach i nijakich namiokaŭ na taki flirt taksama nie było. Mama ŭsio zaŭvažyła — mnie chaciełasia pravalicca skroź ziamlu!

Pa viartańni ja z tym chłopcam razyšłasia. Jon tady vybačaŭsia i tłumačyŭ, što chacieŭ pakazać, jak ja jaho «zavodžu», i «paradavać» mianie. Ale ja dumaju, što da taho ž jon chacieŭ niejak uźniać svaju samaacenku. Takija vypadki ja liču surjoznym parušeńniem asabistych miežaŭ — heta było niepryjemna».

unsplash

Fota: Unsplash

Alena: «Heta było raniej, jašče ŭ časy «UKantakcie». Intymnyja fota zaŭsiody dasyłali nieznajomyja ludzi, i ŭ mianie takija pavodziny vyklikali ździŭleńnie: typu — navošta, na što jany raźličvajuć paśla hetaha? Radaści takija zdymki nikoli nie vyklikali, ale i niejkaj złości na ich taksama nie było. Choć nievialiki padśviadomy strach usio ž prysutničaŭ: pamiataju adčuvańnie, jak byccam bačyš varjata na vulicy i chočaš chutčej adyści dalej».

Volha: «Fota svajho čelesa mnie dasłaŭ siabar dziacinstva. Pryčym bieź niejkich papiarednich paviedamleńniaŭ — prosta fota. Na majo ździŭleńnie, jon pasprabavaŭ skazać, što pamyliŭsia i ŭvohule vypadkova heta adpraviŭ. Ale zatym «spaliŭ» siabie, kali skazaŭ: «Nu kali tak atrymałasia i ty bačyš majho «siabra», to adkažy, jak jon tabie — padabajecca?» Voś tut ja nie znajšła što adkazać».

Dyjana: «Ja niespadziavana adkryła paviedamleńnie ad nieznajomaha mužčyny, siedziačy pobač z načalnicaj. U toj momant adčuła vostruju ciahu chutčej jaho zabłakavać i mocnuju ahidu. Ja nie nazvała b dykpiki formaj hvałtu — heta, na moj pohlad, zanadta mocnaje słova, ale heta było ŭvarvańnie ŭ maju asabistuju prastoru.

Musić, u mužčyn, jakija tak robiać, jość niejkija psichałahičnyja prablemy i składanaści sa svajoj seksualnaściu i samaacenkaj. Naohuł, ja dumaju, što takim čynam jany chočuć vyklikać u inšaha čałavieka choć niejkija emocyi. I navat kali jany nie atrymlivajuć žadanaj reakcyi ci ŭvohule choć niejkaj reakcyi, to damaloŭvajuć žadanaje ŭ hałavie».

Julija: «Ja sustrakałasia z hetym na sajtach znajomstvaŭ, kali praź niejki čas mnie raptam dasyłali svaje hienitalii. Akramia ahidy i rasčaravańnia, ja ničoha nie adčuvała. Nie skazała b, što heta forma hvałtu — chutčej, chvoraje samalubstva mužčyny ci niešta z hetaj sieryi. A moža, uvohule niejkaja forma psichičnaj chvaroby».

unsplash

Fota: Unsplash

Śniažana: «Mnie dasłali takoje fota ŭ asabistyja paviedamleńni na dzień naradžeńnia. Małaznajomy chłopiec napisaŭ: «Heta tabie zamiest kvietak». Pienis, darečy, byŭ, chutčej, padobny da bukieta padviałych ramonkaŭ, čym da strojnych hładyjołusaŭ». Pakazała jaho dziaŭčatam — my paśmiajalisia».

Historyi, kali žančyna była b radaja niečakanamu intymnamu zdymku, nam pakul nie sustrelisia.

Čytajcie taksama:

Jurysty raskazali, jakija pravavyja nastupstvy mohuć być u dykpika ŭ telehram-kanale Hajdukieviča

«Słali nam tolki pahrozy i sprabavali ŭzłamać». Dykpik u kanale Hajdukieviča źjaviŭsia paśla kantaktu z Azaronkam

«Kali ŭbačyła toj samy …» Internet horača acaniŭ dykpik z kanała Hajdukieviča

«Siabry, nas sprabujuć uzłamać». U kanale Aleha Hajdukieviča apublikavali dykpik. Padobna, z deputackaj rukoj

Клас
8
Панылы сорам
18
Ха-ха
30
Ого
4
Сумна
6
Абуральна
8

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?