Hramadstva22

Na pradpryjemstvach Lidy praviali masavyja zatrymańni

Pavodle paviedamleńnia kanała «Zatrymańni, sudy ŭ Lidzie», na lidskich pradpryjemstvach AAT «Lidachlebapradukt» i AAT «Łakafarba» dniami prajšli masavyja zatrymańni.

Jak piša kanał, 6 vieraśnia na abodvuch pradpryjemstvach ludziej zatrymlivali za padpiski i raspaŭsiud «ekstremisckich materyjałaŭ».

Na AAT «Łakafarba» zatrymali 6 čałaviek. Siońnia, 7 vieraśnia, ich vypuścili, vypisaŭšy kožnamu štrafy pa 10 bazavych vieličyń i bolšyja.

Na aficyjnym kanale AAT «Łakafarba» siońnia ranicaj źjaviŭsia post sa spasyłkaj na sajt Ministerstva infarmacyi, dzie raźmieščany «respublikanski śpis ekstremisckich materyjałaŭ», u jaki apošnija try hady ŭklučajecca ŭsio, što maje choć by niejkaje padabienstva da vykazvańnia alternatyŭnych aficyjnaj viersii pohladaŭ na roznyja pytańni, navat z samym biaskryŭdnym źmiestam.

Kamientary2

 • Niejki siur
  07.09.2023
  Heta vidavočny sihnał ab miahkaj demakratyzacyi i biełarusizacyi i dyałoha z Zachadam.
 • Vo-vo
  08.09.2023
  Niejki siur, i Zapad, užie vidit eti sthnały...
  I tak 29 let po kruhu.

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →