Hramadstva11

«Važna skarystacca z hetaj mahčymaści». Z pačatku vajny biełarusy adkryli ŭ Polščy bolš za 11 tysiač IP

Z pačatku vajny Rasii z Ukrainaj bolš za 11 tysiač biełarusaŭ zarehistravalisia ŭ Polščy jak indyvidualnyja pradprymalniki (IP), śviedčać źviestki štotydniovika Polskaha instytuta ekanomiki (PIE). Dźvie traciny ź ich pracujuć u IT, piša vydańnie Most.

Usiaho z pačatku 2022 hoda pa červień 2023 hoda biełarusy zarehistravali ŭ Polščy 11 716 JDG (Jednoosobowa działalność gospodarcza — polski anałah IP).

Ale kali ŭ pačatku minułaha hoda hramadzianie Biełarusi štomiesiac rehistravali kala 200 IP, to z sakavika statystyka zafiksavała dvuchrazovy rost, a z maja 2022 hoda pa hety momant biełarusy štomiesiac rehistrujuć u Polščy 600-850 IP.

Kožny čaćviorty zamiežny IP, jaki źjaviŭsia ŭ Polščy za hetyja 1,5 hoda, — ź Biełarusi. Bolš rehistrujuć tolki ŭkraincy.

Asnoŭny skačok źviazany z rełakacyjaj ź Biełarusi IT-śpiecyjalistaŭ. Mnohija ź ich źjechali akurat paśla pačatku vajny va Ukrainie i paśla ŭviadzieńnia ŭ dačynieńni da Biełarusi zachodnich sankcyj.

Dźvie traciny ŭsich novych biełaruskich IP u Polščy (7,9 tys.) adnosiacca da vidu dziejnaści «Infarmacyja i suviaź», ź ich 86% zajmajucca prahramavańniem. Mnohija inšyja pradprymalniki taksama zaniatyja intelektualnaj pracaj.

11% IP viaduć prafiesijnuju, navukovuju abo techničnuju dziejnaść, 5% zajmajucca budaŭničym biznesam.

«Halinovaja struktura biełaruskich JDG moža spryjać papaŭnieńniu niedachopu supracoŭnikaŭ u Polščy, asabliva z vysokimi kampietencyjami ŭ halinie IT. Važna skarystacca z hetaj mahčymaści, kab biełaruskija kampanii, jakija ŭźnikajuć u Polščy, spryjali paskareńniu ličbavizacyi polskich kampanij», — ličać u PIE.

Čytajcie taksama:

Polski deputat: Abaviazkova znojdziecca rašeńnie, kab biełarusy mahli zastavacca ŭ Polščy

U Polščy ŭ minułym hodzie biełaruski naradzili 741 dzicia

Bieź dziejnaha pašparta znachodžańnie biełarusaŭ za miažoj stanie niezakonnym. Voś što možna zrabić z hetym tym, chto žyvie ŭ Polščy ci Litvie

Kamientary1

  • Python
    07.09.2023
    «Važna skarystacca z hetaj mahčymaści, kab biełaruskija kampanii, jakija ŭźnikajuć u Polščy, spryjali paskareńniu ličbavizacyi polskich kampanij», — ličać u PIE». Polšča paśla 2020 dobra skarystałasia biełaruskim kryzisam. I što tam ź ličbavizacyjaj u Polščy, niaŭžo ŭsio tak drenna? Navat u Hruzii mnohija pasłuhi možna zrabić anłajn uklučajučy padaču dekłaracyi, a IP dyk uvohule možna adkryć za 15 chvilin.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku9

Čarhovaja hańba biełaruskaha futboła. «Isłač» vylecieła ź jeŭrakubkaŭ, prajhraŭšy kamandzie z San-Maryna8

Ryžankoŭ: Dla Litvy hałoŭnaje — zabić lubyja zarodki lićvinizmu10

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia z Emanuelem Makronam12

Eks-premjer Siarhiej Rumas źjaviŭsia na pachavańni Vierhiejenki FOTAFAKT6

Ryžankoŭ: U mianie i babula, i mama byli čystymi polkami52

Pucin prapanavaŭ Iranu rekordnyja abjomy rasijskaha hazu sa źnižkaj 75%5

Lidar čempijanatu Biełarusi vylecieŭ ź niatopavaha jeŭrakubka ŭžo na pieršaj stadyi kvalifikacyi

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy19

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →