Usiaho patrochu22

Mašyna abliła čałavieka vadoj z-pad kołaŭ. Ci možna pakarać kiroŭcu?

Z takim pytańniem u redakcyju baranavickaj haziety «Naš kraj» źviarnułasia adna z žycharak horada. Milicyja joj adkazała.

Fota ilustracyjnaje

«U adzin ź niepahodnych dzion ja išła pa tratuary pa svaich spravach, jak raptam u hety momant mianie abliŭ z łužyny aŭtamabil, jaki prajazdžaŭ mima, ad čaho ŭsia maja sukienka stała mokraj i brudnaj. Ja paśpieła zapomnić rehistracyjnyja znaki aŭtamabila. Ci praduhledžanaja za hetaje dziejańnie adkaznaść? — tak hučała pytańnie čytački.

U Baranavickaj milicyi na jaho adkazali tak:

«Dla taho, kab pryciahnuć da adkaznaści takoha kiroŭcu, nieabchodna ŭstanavić najaŭnaść u jaho na ździajśnieńnie takich dziejańniaŭ pramoha namieru.

Kali budzie dakazana, što čałaviek abliŭ piešachoda vadoj naŭmysna, jon budzie pryciahnuty da administracyjnaj adkaznaści pa artykule 19.1 (drobnaje chulihanstva) Kodeksa Respubliki Biełaruś ab administracyjnych pravaparušeńniach».

Pa hetym artykule kiroŭca moža być pakarany štrafam u pamiery ad dźviuch da tryccaci bazavych vieličyń, hramadskimi rabotami ci administracyjnym aryštam. Kali ž zły namier nie budzie dakazany, to kiroŭca ničoha z punktu hledžańnia zakonaŭ nie parušaŭ.

Taksama paciarpieły moža źviarnucca ŭ sud z hramadzianskim pazovam u dačynieńni da arhanizacyi, jakaja absłuhoŭvaje toj ŭčastak darohi, na jakim adbyŭsia incydent. Kali heta adbyłosia mienavita z-za kiepskaj jakaści darohi, to tearetyčna možna spahnać kampiensacyju za materyjalnuju i maralnuju škodu ź jaje.

Kamientary2

  • Kiroŭca nie ablivaje vas, vas ablivajuć darožniki
    07.09.2023
    A mo pakarać darožnikaŭ, kiroŭca nie musić spaniaccapierad łužaj - heta moža stvaryć avaryjnuju situacyju za im!!!
  • Uład
    07.09.2023
    A kali kiroviec źbivaje čałavieka, niaŭžo taksama nieabchodna ustanavić: naŭmysna ci nie? I kali "złoha namieru nie było", to i pravaparušeńnia niama? Svabodny! jechaj dalej!

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?6

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Usie naviny →
Usie naviny

Viadučaja ANT Iryna Rambalskaja pakazała svaje harsety na tydni mody ŭ Paryžy9

U mašynie chłopca, što stralaŭ u Trampa, znajšli vybuchoŭku7

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu8

U Hiermanii biełarus pabiŭsia z małdavaninam. Apošni byŭ parezany

U Indyi ženicca syn samaha bahataha čałavieka krainy. Na viasielle patracili šalonyja hrošy11

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Marharyta Laŭčuk vypuściła pieśniu, jakuju zapisała razam z mužam5

Eduardu Babaryku prysudzili dadatkova bolš, čym paŭtara hoda1

Kolki biełarusaŭ chočuć mieć dziaciej, a kolki ŭchvalajuć razvody7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?6

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →