Zdaroŭje66

Vučonyja vyśvietlili, što kureńnie elektronnych cyharet pamianšaje jaječki ŭ mužčyn

Navukovyja daśledavańni śviedčać, što elektronnyja cyharety, jakija pradstaŭlajuć «biaśpiečnaj» alternatyvaj tytuniekureńniu, akazvajuć zhubny ŭpłyŭ na mužčynskuju fiertylnaść.

Vaping vejpinh viejpinh
Kureńnie elektronnych cyharet akazvaje niehatyŭnaje ŭździejańnie na fiertylnaść mužčyn. Fota: Getty Images

Pra niehatyŭny ŭpłyŭ kureńnia elektronnych cyharet (vejpinhu) na mužčynskaje zdaroŭje vučonyja havorać nie pieršy raz. Tak, u 2020 hodzie daśledavańnie, praviedzienaje ŭ Danii z udziełam bolš za 2 tysiač čałaviek, pakazała, što ŭ tych, chto štodzionna kuryć vejp, ahulnaja kolkaść śpiermatazoidaŭ značna mienšaja, čym u tych, chto nie kuryć. Taksama było vyjaŭlena, što ŭ zaŭziatych kurylščykaŭ parahienierataraŭ, taksama, jak i ŭ kurylščykaŭ tradycyjnych cyharet, bolš nizkaja ruchavaść śpiermatazoidaŭ.

Daśledavańnie vučonych z Univiersiteckaha kaledžu ŭ Łondanie pakazała, što taksičnyja chimičnyja rečyvy, jakija vykarystoŭvajucca dla nadańnia vejpam smaku sadaviny ci miaty, akazvajuć škodnaje ŭździejańnie na vypracoŭku śpiermy ŭ arhaniźmie i ruchavaść śpiermatazoidaŭ.

U chodzie niadaŭniaha daśledavańnia tureckija vučonyja vyśvietlili, jak na seksualnaje zdaroŭje pacukoŭ-samcoŭ upłyvaje dym ad tradycyjnych siharet marki Winston i pary vejpu Joyetech eGo Aio.

Pacuki byli padzielenyja na try hrupy. Ekśpierymient praciahvaŭsia čatyry tydni. Udzielniki pieršych dźviuch hrup dva razy na dzień na praciahu hadziny pavinny byli niuchać dym ad cyharet (pieršaja hrupa) ci dym ad vejpaŭ (druhaja). Treciaja hrupa była kantrolnaj.

Daśledčyki pravieryli ŭzrovień u mačy pacukoŭ rečyva pad nazvaju kacinin, jakoje źjaŭlajecca pabočnym praduktam mietabalizmu nikacinu ŭ arhaniźmie. Taksama vymiarałasia masa jaječkaŭ, suadnosiny vahi jaječkaŭ da vahi cieła (hanadasamatyčny indeks), kolkaść śpiermatazoidaŭ i rabiŭsia histałahičny analiz jaječak. Vyniki paraŭnoŭvali z pakazčykami kantrolnaj hrupy.

Jak pakazali vymiareńni, najmienšuju kolkaść śpiermatazoidaŭ mieli pacuki, jakija vymušanyja byli ŭdychać dym ad tradycyjnych cyharet (89 miljonaŭ śpiermatazoidaŭ na 1 mł). U pacukoŭ, jakija zaznali ŭździejańnie paroŭ elektronnych cyharet, hety pakazčyk skłaŭ 95,1 młn/mł u paraŭnańni z 98,5 młn/mł u kantrolnaj hrupie.

Akramia hetaha, u pacukoŭ ź pieršaj i druhoj hrupy navukoŭcy adznačyli pamianšeńnie pamieru jaječak, defarmacyju nasiennych kanalčykaŭ, padzieł i admirańnie pałavych kletak. U ciažkich vypadkach nazirałasia spynieńnie adździaleńnia pałavych kletak, utvareńnie kaviernaŭ (połaściaŭ), prykmiety niekrozu, fibrozu i atrafii. Analizy taksama pakazali pavyšeńnie ŭzroŭniu kacininu i markioraŭ akiślalnaha stresu (dysbałans pamiž aktyŭnymi formami kisłarodu i antyaksidantami).

Choć vyniki nie byli pravieranyja na ludziach, aŭtary źviartajuć uvahu na toj fakt, što jak tradycyjnyja cyharety, tak i vadkaść dla elektronnych cyharet mohuć uzmacnić akiślalny stres i vyklikać marfałahičnyja źmieny ŭ jaječkach. Akiślalny stres roznaj stupieni moža być pryčynaj šerahu zachvorvańniaŭ, takich jak rak, dyjabiet, mietabaličnyja parušeńni, ateraskleroz i sardečna-sasudzistyja prablemy.

Čytajcie jašče:

Biełarusy pa kolkaści vykuranych cyharet — na trecim miescy ŭ Jeŭropie

Novaja Ziełandyja zabaronić moładzi kuplać cyharety — na ŭsio žyćcio

Navukoŭcy znajšli redkaje zachvorvańnie, mahčyma, vyklikanaje kureńniem vejpaŭ

Stvałavyja hienitalii

Kamientary6

 • Fiedor
  08.09.2023
  cinik, generation P i cieJevropa v odnom fłakonie.
 • Za Svabodu!
  08.09.2023
  Fiedor, Kudy tam Jeŭropie da tvajej Rasii z dyrkaj u ziamli na vulicy zamiest unitazu. Kroŭ, vodka i heta dyrka vašy hałoŭnyja i adzinyja skrepy ruskaha miru.
 • užos
  08.09.2023
  cinik, usiudy Vy byli i ŭsio bačyli.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jeŭropa pavinna być hatovaja da dziesiaci hadoŭ vajny va Ukrainie — hienieralny sakratar NATA2

Prybytak KamAZa abvaliŭsia ŭ 20 razoŭ

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku9

Čarhovaja hańba biełaruskaha futboła. «Isłač» vylecieła ź jeŭrakubkaŭ, prajhraŭšy kamandzie z San-Maryna8

Ryžankoŭ: Dla Litvy hałoŭnaje — zabić lubyja zarodki lićvinizmu10

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia z Emanuelem Makronam12

Eks-premjer Siarhiej Rumas źjaviŭsia na pachavańni Vierhiejenki FOTAFAKT6

Ryžankoŭ: U mianie i babula, i mama byli čystymi polkami52

Pucin prapanavaŭ Iranu rekordnyja abjomy rasijskaha hazu sa źnižkaj 75%5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł2

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →