Usiaho patrochu22

U čałavieka ŭźnikli prablemy z atrymańniem spadčyny z-za adnoj litary ŭ proźviščy. Dapamoh tolki vypadak

Proźvišča mužčyny adroźnivałasia ad baćkavaha adnoj litaraj, tamu jon nie moh ustupić u spadčynu. Pry hetym jon jašče šmat hadoŭ tamu chacieŭ viarnuć sabie proźvišča svaich prodkaŭ, ale ŭ pašpartnym stale nie dazvolili, piša «Anłajnier».

Pry padačy zajavy na zamienu pašparta čałavieku skazali, što zamiena kančatku proźvišča z «o» na «a» mahčymaja tolki pry pradstaŭleńni aryhinała paśviedčańnia ab naradžeńni. Ale paśviedčańnie było zhublena.

Praź niejki čas, užo paśla śmierci baćki ŭ 2002 hodzie, čałavieku nieabchodna było ŭstupać u spadčynu. A ŭ suviazi z roźnicaj u proźviščach, jakija adroźnivalisia ŭsio toj ža złaščasnaj apošniaj litaraj, uźnikli składanaści.

Majomaść vyrašyli na toj momant afarmlać na rodnaha brata. Adnak jon admoviŭsia ŭstupać u spadčynu.

A praz šmat hadoŭ było znojdziena stračanaje paśviedčańnie ab naradžeńni, schavanaje ŭ domie babuli. Jaho znajšli ŭ piečy. Akazałasia, što ŭ vajennyja i paślavajennyja hady tam chavali dakumienty, ale ni babula, ni, mahčyma, maci mužčyny, jakaja viedała tajamnicu, nikomu pra heta nie kazali. Paśla ich śmierci paśviedčańnie tak i zastałosia lažać u zacišnym miescy.

Ale i heta nie vyrašyła prablem aŭtamatyčna: dakumient byŭ paškodžany, a asabistyja źviestki ŭ im ścierlisia. Mužčyna źviarnuŭsia da sudovych ekśpiertaŭ, jakija zmahli adnavić častku infarmacyi, uklučajučy proźvišča i datu naradžeńnia. I ciapier u jaho źjaviŭsia šaniec narešcie ŭstupić u zakonnuju spadčynu.

Kamientary2

  • Kasia
    06.09.2023
    Eeee... a prosta ŭ sadovym paradku davieść rodnasnyja stasunki, nie?
  • daviedka
    07.09.2023
    Vozmožno, pochožaja situacija vyšła i s imieniem v dokumientach o roždienii i na pamiatnikie u Michaiła Finbierha.

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →