Śviet1616

«Balšynia biełarusaŭ, jakija tut žyvuć i pracujuć, majuć mahčymaść viarnucca». Litoŭskija ŭłady prakamientavali biełaruskija pašpartnyja prablemy

Ułady Litvy nie płanujuć mianiać pracedury vydačy biełarusam pašpartoŭ inšaziemca. Kab atrymać hety dakumient, spatrebicca abhruntavać, čamu hramadzianin nie moža aformić pašpart na radzimie, skazali telekanału «Biełsat» u Departamiencie mihracyi pry MUS Litvy.

Ułady Litvy viedajuć pra novyja abmiežavańni dla biełarusaŭ-emihrantaŭ, uchvalenyja Alaksandram Łukašenkam. Pra heta «Biełsatu» skazała dyrektarka Departamienta mihracyi pry MUS Litvy Evielina Hudzinskajcie. Jana zapeŭniła, što biełaruskija hramadzianie, jak i raniej, zmohuć afarmlać pašparty inšaziemca.

«My viedajem, što ciapier biełarusy musiać viartacca ŭ Biełaruś, kab praciahnuć dakumienty. Adnak balšynia biełarusaŭ, jakija tut žyvuć i pracujuć, majuć mahčymaść viarnucca, i jany heta vielmi časta robiać», — adznačyła Hudzinskajcie.

Tym, chto nie moža źjeździć u Biełaruś pa novy pašpart, Litva vydaje admysłovyja pašparty dla padarožžaŭ. Tolki treba abhruntavać takuju patrebu:

«My asobna razhladajem kožny vypadak biełarusaŭ, jakija aścierahajucca pieraśledu i nie mohuć jechać u Biełaruś. Kali sapraŭdy z abjektyŭnych pryčyn biełarus nie moža viarnucca na radzimu, my vydajom pašpart inšaziemca».

Kiraŭnica Departamienta mihracyi padkreśliła, što pašpart inšaziemca mohuć aformić uładalniki časovaha abo stałaha DNŽ.

«My ŭ Litvie majem usie pracedury, i my hatovyja da tych vypadkaŭ, jak ciapier, kali ludziam spatrebiacca pašparty dla padarožžaŭ i jany nie mohuć atrymać biełaruski pašpart, u ich budzie mahčymaść aformić pašpart inšaziemca ŭ Litvie», — padsumavała Evielina Hudzinskajcie.

Taki dakumient zamianiaje nacyjanalny biełaruski pašpart u pajezdkach pa-za miežy Litvy i pryznajecca amal usimi krainami, što pryznajuć pašpart hramadzianina Litvy. Biełarus ź litoŭskim pašpartam inšaziemca moža svabodna vandravać pa Šenhienskaj zonie ciaham maksimum 90 dzion na paŭhoda (bo adnačasova maje DNŽ u Litvie). Adnak usio adno patrabujecca afarmlać vizy tych krain, kudy hramadzianam Biełarusi biaźvizavy ŭjezd zabaronieny.

Afarmleńnie pašparta zamiežnika ŭ Litvie budzie kaštavać 65 jeŭra. Ciaham piaci dzion ułady musiać razhledzieć zajavu i pry stanoŭčym rašeńni vydać dakumient ciaham jašče 30 dzion. Paskoranaj pracedury za dadatkovuju apłatu ciapier niama. Termin dziejańnia takoha pašparta nie pavinien pieravyšać termina dziejańnia DNŽ, pry hetym budzie nie mienšy za 3 miesiacy i nie bolšy za 5 hadoŭ.

Kamientary16

 • Kajli Kabionzdoŭh
  06.09.2023
  A lamant ža ŭźniali na pustym miescy!
  Bolšaść i sapraŭdy jość prystasavancy kaŭbasnyja čałnočniki, dla jakich što łukašenka, što pucin budzie ŭ Biełarusi - da lampački. I nam na ich paviina być naplavać.
  Palityčnym usio narmalna afarmlajuć - i plavali sapraŭdnyja biełarusy na hetuju hulniu dyktatara z papierkami. Papierki-kvietački skončylisia - dalej spravy pa darosłamu buduć vyrašacca.
 • $+&_
  06.09.2023
  Spadarynia Evielina Hudzinskajcie, a ci majecie vy ŭ Litvie pracedury, kak vyśvietlić zahadzia, ci moža čałaviek biaśpiečna pajechać damoŭ i potym viarnucca, akramia jak pasprabavać i potym sieści za kraty?
 • AnnenMayKantereit
  06.09.2023
  Nu a što nie tak? Jość, prablema - jość dakumienty. Nie adpaviadaje Vašym patrebam, jość Strazburh, razhledzieć prmblemu kožnaje asoby, jakaja źviarnułasia. A siadzieć na dvuch zedlikach i viešać łokšynu nie ŭdascca. Kožny z rasiejskaj movaj kamunikacyi nie maje ŭ balšyni vypadkaŭ prablem źjeździć na Radzimu.

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →