Zdaroŭje11

Umacavańnie hetych troch zabytych hrup muskułaŭ moža značna palepšyć vašaje zdaroŭje

Jak viadoma, čałaviek maje ŭ siarednim kala 600 muskułaŭ. Mnohija ludzi chočuć mieć vyraznyja jahadzicy abo pres. Adnak časam samuju važnuju pracu vykonvajuć inšyja, mienš vidavočnyja myšcy, što dapamahajuć nam zastavacca ŭ viertykalnym stanoviščy i trymać raŭnavahu.

Fota: vecteezy

Takim čynam, u dobraje trenavańnie musiać być uklučanyja ŭsie ciahlicy, kab maksimizavać siłu i ruchomaść. Inverse raspaviadaje pra niekalki zabytych, jakim dla ŭmacavańnia taksama patrabujecca vašaja ŭvaha i luboŭ.

Umacujcie łodyžki

U toj čas jak naša nižniaja častka cieła źmiaščaje adny z samych vialikich i mocnych ciahlic, nieraźvityja drobnyja myšcy mohuć mieć vialikaje značeńnie.

Vašaja ščykałatka, abo łódyžka (tak, u biełaruskaj movie nacisk u hetym słovie padaje na litaru «o») — heta sustaŭ, jaki złučaje vašu halonku sa stupnioj z dapamohaj sietki kostak, ciahlic, źviazak, suchažyllaŭ, chrastkoŭ, niervaŭ i kryvianosnych sasudaŭ. Kali myšcy, jakija pierasiakajuć łodyžku, niedastatkova mocnyja, inšyja myšcy i suchažylli pačynajuć heta praźmierna kampiensavać. Achiłava suchažylle, chutčej za ŭsio, voźmie na siabie bolš, čym moža vytrymać, što moža pryvieści da traŭmy. Kab hetyja pierakryžavanyja suchažylli i myšcy byli mocnymi, rekamiendujecca bałansavać na adnoj nazie na miakkaj niaroŭnaj pavierchni abo na chistkaj došcy.

Halonka taksama moža być klučom da pazbaŭleńnia ad bolu ŭ inšych miescach. Tak, kali ŭ vas balić kalena, moža być dobraj idejaj umacavać drobnyja myšcy vakoł halonkastupniovaha sustava.

Źviarnicie ŭvahu na palcy noh

Dziŭna, ale našy palcy na nahach majuć vyrašalnaje značeńnie, kab dapamahčy nam funkcyjanavać. Słabyja myšcy palcaŭ noh mohuć pryvieści da spatyknieńnia, nienarmalnaj chady, chistkaści i pačaščeńnia padzieńniaŭ.

Naš vialiki palec moža funkcyjanavać asobna ad małych palcaŭ, jakija časta funkcyjanujuć jak adzinaje cełaje. Vialiki palec nahi važny dla adšturchvańnia ad pavierchni padčas chady, biehu abo skačkoŭ. Niekatoryja artapiedy rekamiendujuć toje, što jany nazyvajuć ałfavitnym praktykavańniem. Ujavicie, što vaš vialiki palec nahi — heta končyk piara ci šarykavaj asadki; i pačynajcie «pisać» palcam litary ŭ pavietry. Tut važna, kab pry «napisańni» vy vykarystoŭvali tolki stupniu i ščykałatku, a nie ŭsiu nahu i jaje ciahlicy.

Nie ihnarujcie tazavaha dna

I apošniaje, ale nie mienš važnaje: našy myšcy tazavaha dna pavinny atrymlivać uvahu kožny dzień. Tazavaje dno ŭjaŭlaje saboj nabor ciahlic, jakija iduć ad łabkovaj kostki da chvasca (kopčyka). Jano składajecca z chvastcovaj ciahlicy (jakaja była b našaj «vilajučaj» ciahlicaj, kali b u nas zachavalisia chvasty) i levator ani (šyrokaj tonkaj hrupy ciahlic, raźmieščanaj pa abodva baki taza), jakaja ŭklučaje puborectalis ci pubarektalnuju ciahlicu (važnuju dla funkcyi kišečnika), a taksama łabkova-chvastcovuju i paduzdyšna-chvastcovuju ciahlicy.

Hety ŭnutrany «batut» maje vyrašalnaje značeńnie dla pastavy, tryvałaści chrybietnika, ​​stabilnaści pry chadzie abo stajańni na adnoj nazie, a taksama dla kišečnika, mačavoha puchira i seksualnaj funkcyi. 

Kab zrazumieć, pra što idzie havorka, pasprabujcie nastupny raz pry močaspuskańni spynicca na siaredzinie šlachu. Vy zmožacie heta zrabić, dziakujučy skaračeńniu tazavaha dna. Mužčynam praktykavańnie pa ŭmacavańni tazavaha dna, taksama viadomaje jak praktykavańnie Kiehiela, moža dapamahčy, naprykład, pry erektylnaj dysfunkcyi. Karysna praktykavańnie Kiehiela i dla žančyn, bo arhazm — heta pa sutnaści mahutnaje skaračeńnie tazavaha dna.

A najlepšaja navina zaklučajecca ŭ tym, što praktykavańnie Kiehiela možna rabić amal u lubym miescy i pry lubych umovach. Niahledziačy na ​​​​toje, što tazavaje dno moža znachodzicca tolki ŭ dvuch režymach — napružanym i rassłablenym — hetaje praktykavańnie možna pa-roznamu raznastaić. Vy možacie napružvać ciahlicy tazavaha dna, rabić udych-vydych i zatym rassłablacca; vy možacie rabić try ściskańni zapar, z kožnym razam pastupova napružvajučy ciahlicy macniej; a žančyny mohuć navat pasprabavać śpiecyjalnyja vahinalnyja hruziki dla praktykavańniaŭ Kiehiela (tak, jość i takija, dastatkova prosta pahuhlić). Być zdarovym i zadavolenym žyćciom vielmi prosta — treba ŭsiaho tolki pačać i zrabić heta zvyčkaj. Hałoŭnaje, pamiatajcie, što samy ciažki — tolki pieršy krok.

Kamientary1

  • voblen
    14.09.2023
    HB V D

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie7

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →