Kino

Na biełaruski konkurs kinafiestyvalu «Paŭnočnaje źziańnie» zajavili 59 filmaŭ. Bolšaść ź ich — karotki mietr

Kamanda «Paŭnočnaha źziańnia» padzialiłasia vynikami konkursu dla biełaruskich režysioraŭ. Na fiestyval paŭnočnych i bałtyjskich krain tvorcy mahli padavać filmy ŭ lubym žanry, na lubuju temu i luboha chronamietražu, piša «Budźma».

«Biełaruski kiniematohraf viadomy zbolšaha dakumientalnymi filmami, ale ž sioleta bolšaść zajavak — ihravyja! Usiaho 28 prac. Akramia ich, zajavili 18 dakumientalnych, 10 ekśpierymientalnych i 3 animacyjnyja».

Admietna, što 49 z dasłanych filmaŭ — karotkamietražnyja, da 30 chvilin. 9 filmaŭ — siaredniaha mietru, ad 30 da 60 chvilin. Padali na fiestyval i adzin poŭnamietražny film.

Siarod filmmejkieraŭ — 57% režysioraŭ i 43% režysiorak. Padavali zajaŭki i ad hrupy aŭtaraŭ.

Nazvy stužak, jakija projduć adbor i voźmuć udzieł u kinafiestyvali, arhanizatary nazavuć u kastryčniku-listapadzie.

Biełaruski niezaležny kinaforum «Paŭnočnaje źziańnie» sioleta projdzie ŭ dziaviaty raz. Da prahladaŭ biełaruskaha konkursu možna budzie dałučycca anłajn i afłajn. Nahadajem, što letaś u biełaruskaj prahramie pieramahła Saša Kułak sa svajoj dakumientalnaj stužkaj «Mara».

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →