Hramadstva2525

Mastačcy Žyhimont prymroilisia «satanizm» i «chachlacki tryzub» u zusim niečakanym miescy

Mastačka Śviatłana Žyhimont, viadomaja fanatyčnaj addanaściu režymu Łukašenki i siabroŭstvam ź infakazačkaj Volhaj Bondaravaj, schilnaja, hetak ža sama jak i siabroŭka, bačyć «kramołu» ŭ samych niečakanych miescach i ŭ samych, zdavałasia b, biaskryŭdnych situacyjach. Hetym razam jana raptam apałčyłasia na rekłamu teleradyjokampanii «Mir», bahataj fantazijaj namalavaŭšy ŭ joj prapahandu satanizmu i «chachlackaha tryzuba».

Malunak, na jaki adreahavała Žyhimont. Karcinka ź videa dla muzyčnaha prajekta teleradyjokampanii «Mir».

Svaimi nazirańniami žančyna padzialiłasia ŭ piersanalnym telehram-kanale, zaŭvažyŭ Reform.by.

«Achrenieć! Adzin kamientatar u Krolika, pahladzieŭšy na rekłamu teleradyjokampanii «Mir», napisaŭ taki kamientar: «A naohuł, uvieś demanstravany joju vobraz: malavanyja raspaściortyja kryły, skryžavanyja ŭnizie nohi, ruki, vystaŭlenyja ŭ vyhladzie rahoŭ, sa znakam troch šaściorak — lohka paznajecca».

Ja spačatku padumała, što čałaviek upaŭ u kanśpirałohiju, ale dziela cikavaści zahuhliła, jak vyhladaje žest rukoj, jaki aznačaje try šaściorki. Akazałasia — i praŭda, heta mienavita toj žest, jaki demanstruje baba na fatahrafii.

Jak heta razumieć? Jašče jaje pastava całkam adpaviadaje chachlackamu tryzubu pa čystaj vypadkovaści. Ale fih ź im z tryzubam, ad bałdy prosta tak skłaści palcy ŭ takuju fihuru niemahčyma», — zajaviła Žyhimont.

Siabroŭka Žyhimont Volha Bondarava niadaŭna prymusiła «Jeŭraopt» prybrać sa svajoj rekłamy papularnaha błohiera z-za nibyta schavanaj tam «prapahandy ŁHBT». I pry ciapierašniaj situacyi ŭ krainie nielha vyklučać, što toj ža los spaścihnie i biaskryŭdny ŭ ideałahičnym sensie muzyčny prajekt teleradyjokampanii «Mir», jaki aburyŭ Žyhimont.

Kamientary25

 • Pytańnie
  26.08.2023
  Chto viedaje, jakaja sapraŭdnaja familija hetaj jabaćki - rašystki?
 • Nu, prosta nahadaju...
  26.08.2023
  Cikava, ci ŭ kursie Žyhamont, na kaho jana baton kryšyć – «Mir» heta kanał jaje rasiejskich haspadaroŭ vapščeta. Za takuju aktyŭnaść rasiejski haspadar i na kancert Kabzdona moža adpravić...
 • Vładisłav
  26.08.2023
  Chapun: miertvi chapajuť živich posinilimi palciami...

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →